Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perhesosiaalityö Kokkolassa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perhesosiaalityö Kokkolassa"— Esityksen transkriptio:

1 Perhesosiaalityö Kokkolassa

2 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sanna Sarkkinen-Vuorinen
Taustaa Hankkeen kautta ( ) aloitettu perhesosiaalityö Työn alla yht.12 perhettä Tällä hetkellä 2 aktiivisena Konsultointia, yhteistyöpalavereita, neuvolan perhetyö Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sanna Sarkkinen-Vuorinen Nuppu-hanke

3 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sanna Sarkkinen-Vuorinen
Tulosyyt Vanhemmat jaksamattomuus (esim. parisuhde, lapsen hoidon erityistarpeet, lievä masennus)  riskitekijöiden kartoitus ja ohjaus Taloudelliset vaikeudet ja asumiseen liittyvät kysymykset Kriisi perhetilanteessa Lapsiperheiden palvelunohjausta Perheen arjessa selviytymisen tuen tarve Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sanna Sarkkinen-Vuorinen

4 Varhaista avointa yhteistyötä
Neuvolat Koulut Perheneuvola Lastensuojelu Vauvatiimi Psyk.tiimi Lastenvalvojat Toimeentulotuki Kaupungin vuokra asunnot Lapsiperheiden kotipalvelu Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sanna Sarkkinen-Vuorinen

5 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sanna Sarkkinen-Vuorinen
YDINKYSYMYS: Kuinka saada tukea tarvitsevat perheet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuen piiriin ja kuinka tunnistetaan ja määritellään ennalta ehkäisevät toiminnot? Lasten suojelu kaikkien tehtävä Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sanna Sarkkinen-Vuorinen

6 Varhainen puuttuminen ja varhainen tuki
Lähtökohta: Yhteinen käytäntö  huolen harmaan vyöhykkeistön tunteminen Yhteinen orientaatio  varhainen puuttuminen, huoli puheeksi Yhteinen huoli  asiakkaan tilanteen haltuun otto ja selkeät hoitopolut Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sanna Sarkkinen-Vuorinen

7 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sanna Sarkkinen-Vuorinen
Ennalta ehkäisevä työ Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategia: Ennalta ehkäisyllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla pyritään ennakolta estämään hyvinvointia heikentäviä tekijöitä ja toimintaa... Ennalta ehkäisevä näkökulma on oltava suunnittelun ja toiminnan keskeinen lähestymistapa maakunnan hyvinvoinnin kehittämisessä… Kokkolan kaupungin strategia: (hyvinvoiva asiakas ja kuntalainen) Laaja-alainen sidosryhmien kanssa toteutettava hyvinvointipolitiikka sekä hyvinvointia edistävien palveluiden kehittäminen Varhainen puuttuminen ja syrjäytymisen ehkäisy hyvinvointia edistävien sidosryhmien kanssa Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sanna Sarkkinen-Vuorinen

8 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sanna Sarkkinen-Vuorinen
Perhesosiaalityö 1) Lastensuojelulaki edellyttää, että kunnan on järjestettävä ehkäisevää lastensuojelua joka edistää ja turvaa lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tukee vanhemmuutta (voimaantulo ) 2) Perheiden tilanteet voidaan sijoittaa ”ns. pienen huolen vyöhykkeelle” Perhesosiaalityön ja varhaisen tuen työn keskeisiä periaatteita ovat vapaaehtoisuus ja asiakaslähtöisyys Asiakastyön kautta ilmennyt että vanhemmilla on kykyä ja halua hakea ja vastaanottaa apua perhesosiaalityöltä Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sanna Sarkkinen-Vuorinen

9 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sanna Sarkkinen-Vuorinen
jatkuu 3) Koordinoidulla kokonaishallinnalla autetaan ja vahvistetaan olemassa olevia työmuotoja  Ennalta ehkäisevät toiminnot pirstaleisia, perhesosiaalityöllä koordinoidaan kokonaisuutta Sosiaalityön kumppanuuteen tarvetta niin asiakkailla kuin yhteistyökumppaneilla Yhteistyö ei ole itsestään selvää, perhesosiaalityön rooli  nivoa yhteen ja ylläpitää moniammatillista yhteistyötä Määrittää ja kehittää työtä/palvelua Koulutukset (huolen puheeksi ottaminen) Vertaistukiryhmät (äiti/isälapsiryhmät, te lat, ringit jne.) Neuvolan perheohjaaja nivoutuu perhesosiaalityön kautta perhepalveluiden kokonaisuuteen Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sanna Sarkkinen-Vuorinen


Lataa ppt "Perhesosiaalityö Kokkolassa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google