Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma
EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma KyAMK | Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke

2 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat – Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti – rakentavat seudullista turvallisuussuunnitelmaa EK-ARTU-hanke Rahoittajina alueen viisi kuntaa ja Cursor Oy KyAMK:n sosiaali- ja terveysala hallinnoija KyAMK | Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke

3 EK-ARTU-HANKKEEN TAVOITTEET
Turvallisuussuunnitelma Toimenpidesuunnitelma Arvioinnin mittarit Osallistetaan turvallisuustyöhön mukaan Kuntalaiset Kolmas sektori Yksityinen sektori Jalkautetaan turvallisuustyö kuntiin ja kuntalaisten arkeen Turvallisuustyön organisointi jatkossa KyAMK | Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke

4 ARJEN TURVA –KYSELY Alueen asukkaille, kuntien nettisivuilla Vastaajia 808 Tapaamisten tuotokset/ehdotukset käsittelyyn kuntien johtoryhmiin osaksi turvallisuussuunnitelmaa Tulokset osittain jo tiedossa, tukevat arjen turvallisuuden painopisteitä Esille nousivat liikenneturvallisuus, rikollisuus ja väkivalta, katuvalaistus ja teiden kunto, yhteisöllisyyden tarve, ilkivalta ja häiriökäyttäytyminen asuinympäristössä TAVOITTEENA JATKOSSA Kyselyn muodon kehittäminen Säännölliseksi tavaksi kuulla kuntalaisia turvallisuudesta KyAMK | Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke

5 KOLMANNEN SEKTORIN MUKAANTULO
LIIKKELLE LÄHDETTIIN Tapaamiset kolmannen sektorin kanssa loppuvuodesta 2012 Virojoella, Haminassa ja Kotkassa Tapaamisten tuotokset/ehdotukset käsittelyyn kuntien johtoryhmiin Tavoitteena eri sektoreiden välinen yhteistyö ja turvallisuutta lisäävien toimintatapojen kehittäminen yhdessä YHTEISTYÖHÖN LIITTYVIÄ EHDOTUKSIA (foorumin keskeisin sisältö) Erilaisten väestöryhmien turvallisuuden lisääminen Liikenne ja liikkuminen turvallisemmaksi Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen Asuinympäristön turvallisuuden lisääminen Järjestöjen säännölliset tapaamiset ja järjestöjen kokoaminen yhteen, vapaaehtoistyöhön kannustaminen TYÖ JATKUU Kaakon kaksikko –foorumi Syksyllä 2013 foorumit Haminassa, Pyhtäällä ja Kotkassa Yksillä Purjeilla -kumppanuushanke Haminassa, Kotkassa ja Loviisassa (Ray ) Yhteistyö muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa KyAMK | Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke

6 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN RAKENTUMINEN
Kuntien strategioiden ja suunnitelmien tarkastelu Viranomaisten ja toimijoiden haastattelut Arjen turva -kyselyn tulokset Kolmannen ja yksityisen sektorin näkemykset Kuntien eri sektoreiden näkemykset Hankkeen työryhmän ja ohjausryhmän näkemykset Vammaisneuvoston, vanhusneuvoston, nuorisovaltuuston ja lapsiparlamentin näkemykset Opinnäytetöiden/muiden tutkimusten tulokset hyödyksi alueen turvallisuustyölle KyAMK | Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke

7 MUITA HANKKEEN TOIMINTOJA
Haminan johdon turvallisuuskävely Naapuruussovittelutoiminnan edistäminen Naapuruussovittelutoiminnan esittelyä ja toimijoiden tapaaminen Sovittelevan työotteen koulutus Maaseutufoorumi – EK-ARTU-työn esittely SafeCommunity –seminaari Haminassa Sisäministeriön kansliapäällikön, sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikön ja seuranta- ja ohjausryhmän jäsenten tutustuminen Etelä-Kymenlaakson turvallisuustyöhön ja alueen kunnanjohtajien tapaaminen Kotkassa Kotkassa nuorten turvallisuuskävely Asukasvaikuttamisen ilta Haminassa – kehittämistyö jatkuu Syksyllä 2013 nuorten turvallisuuskävely Haminassa Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari Kotkassa KyAMK | Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke

8 TURVALLISUUSTYÖN JATKOSTA….
Turvallisuustyön toimenpiteiden seuranta ja tulosten vaikuttavuuden arviointi Turvallisuusorganisaation työn tukeminen ja yhteistyörakenteiden tehostaminen Uusien hankeideoiden ja toimintamallien toimeenpano Kuntien sitouttaminen turvallisuustyöhön ja konkreettiseen toimintaan Jalkauttaminen kuntien arkeen Toimivan turvallisuusorganisaation luominen Turvallisuusyhteistyön kehittäminen HAASTEINA…. KyAMK | Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke

9 KIITOS! www.kyamk.fi/ekartu
KyAMK | Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke


Lataa ppt "Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google