Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vanhuspalvelulaki käytännön työssä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vanhuspalvelulaki käytännön työssä"— Esityksen transkriptio:

1 Vanhuspalvelulaki käytännön työssä
Vanhusneuvostojen seminaari Forssan kaupungintalon valtuustosali

2 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemi-sesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
Lain tavoitteena on edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja  edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin  turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut.

3 1) tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista
Vrt myös Suomen perustuslaki § 19 - Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Lisäksi yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

4 2) parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa; Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

5 3) parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sos- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää; 4) vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista.

6 KOLME TAPAA TOTEUTTAA TAVOITTEET
KUNNAN YLEISET VELVOITTEET HUOLEHTIA ASIANMUKAISESTA IKÄÄNTYMISPOLITIIKASTA (lain 2. luku) IÄKKÄÄN HENKILÖN PALVELUTARPEEN SELVIT- TÄMINEN JA NIIHIN VASTAAMINEN (3. luku) vrt. työterveyshuolto työikäisillä PALVELUJEN LAATUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET (4. luku)

7

8

9

10 ERÄS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO
Palvelujärjestelmä- ja prosessit asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita Henkilöstörakenne ja työnjako ammattiryhmien välillä on uudistunut Ennaltaehkäisevää, avopalvelu- ja raja-aitoja kaatavaa toimintaa on lisätty Työtä tehdään yhä enemmän moniammatillisesti ja verkostoissa Teknologia ja sähköiset järjestelmät ovat osa uutta palvelujärjestelmää Vanhusten määrä asiakasryhmänä on yhä kasvanut Terveyskeskukset ovat vahvoja terveydenhuollon peruspilareita Terveyden edistäminen on osa kaikkea sote-alan toimintaa Ihmiset huolehtivat aiempaa paremmin omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään Perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnissa korostuu ennaltaehkäisevä ja avopalvelutyö, mutta perheiden pahoinvointi sekä mielenterveys- ja päihdeongelmat eivät hellitä

11 KIITOS!! 11


Lataa ppt "Vanhuspalvelulaki käytännön työssä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google