Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tampereen ympäristökuntien liikenneturvallisuussuunnitelma Kangasalan liikenneturvallisuusryhmän kokous 10.11.2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tampereen ympäristökuntien liikenneturvallisuussuunnitelma Kangasalan liikenneturvallisuusryhmän kokous 10.11.2009."— Esityksen transkriptio:

1 Tampereen ympäristökuntien liikenneturvallisuussuunnitelma Kangasalan liikenneturvallisuusryhmän kokous 10.11.2009

2 Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteet •Luoda selkeä käsitys liikenneturvallisuuden tilasta ja keskeisistä liikenneturvallisuusongelmista •Laatia kuntiin sopiva ja toteuttamismahdollisuuksiltaan realistinen suunnitelma: –liikenneympäristön kehittämiseen (kevyt liikenne, esteettömyys) –liikenneturvallisuustyöhön •Tehostaa jatkuvaa liikenneturvallisuustyötä •Kehittää menetelmiä ja työkaluja liikenneturvallisuustyöhön

3 Työn vaiheet Liikenneturvallisuustavoitteiden asettaminen Tekniset toimenpiteet TIEHALLINTO Tekninen toimiKaavoitustoimi Liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytilan selvittäminen Liikennekasvatus, -koulutus ja -tiedotus KoulutoimiSosiaalitoimiTerveystoimi Vapaa-ajantoimiPalo- ja pelastus POLIISILIIKENNETURVA Liikenneympäristön turvallisuuden parantaminen Liikennekäyttäytymiseen, asenteisiin ja osaamiseen vaikuttaminen Liikenneturvallisuuden parantaminen Palo- ja pelastus

4 Aikataulu

5 Työn organisointi TERVEYS TYÖSUOJELU LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄ TIEPIIRI Seudullinen ohjausryhmä Kuntien edustajat Maakunta- liitto LIIKENNE- TURVA POLIISI LÄÄNIN- HALLITUS SOSIAALI KOULU LIIKUNTA NUORISO TEKNINEN liikenne kaavoitus kunnallis- tekniikka puisto pelastus- toimi urheilu- seurat nuorisotyö raittiustyö perus- opetus II asteen opetus päivähoito vanhukset vammaiset esiopetus YHTEISTYÖ- TAHOT neuvola työterveys koulu- terveys työ- suojelu terveys- keskus

6 Tilaisuuksien sisältö Liituryhmien 1. kokous Kuntakohtaiset tilaisuudet (1 kpl / kunta) •Liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö ja osallistuminen •Nykyinen liitutyö ja sen ongelmat •Ongelmakohteet •Liikenneturvallisuuskulttuuri nyt ja tulevaisuudessa Liituryhmien 2. kokous Kuntakohtaiset tilaisuudet (1 kpl / kunta) •Liikenneturvallisuustyön tavoitteet ja painopisteet •Kunnan toimintasuunnitelma •Jatkuva liikenneturvallisuustyö Hallintokuntien työpajat Kuntien yhteinen (1 kpl / hallintokunta, yht. 3 tilaisuutta) •Mitä liikenneturvallisuustyö on? •KKT-toiminnan ideointi •Toimintasuunnitelmien laatiminen •Seudullinen verkottuminen

7 Onnettomuusanalyysi •Tilastokeskuksen aineisto 10 v (1999-2008) ja 5 v (2004-2008) •iLIITU-paikkatietoaineisto 5 v (2004-2008) •Kangasalla tapahtuu vuosittain (5 v keskiarvo) 149 onnettomuutta, joista 25 johtaa loukkaantumiseen ja 2 kuolemaan

8 TAVOITE: v.2010: <250 kuollutta v.2025: <100 kuollutta 2010 Visio: Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä

9 Onnettomuusanalyysin tuloksia, koko suunnittelualue 2004-2008 •Suurin osa onnettomuuksista tapahtuu tieverkolla (66 %) •Paljon alkutalven onnettomuuksia (loka-tammikuu) •Henkilövahinkoja kesä-heinäkuussa •Suurin osa onnettomuuksista tapahtuu hyvissä olosuhteissa •Nuoret usein osallisina onnettomuuksissa •Paljon yksittäisonnettomuuksia (30 % kaikista, 33 % heva-onn:sta) •Paljon om.vah. johtaneita risteämis- ja kääntymisonn. (18 %) •Mopo-, polkupyörä- ja jalankulkijaonnettomuudet vakavia (55 % johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan, 26 % heva-onnettomuuksista kevyitä)

10

11

12

13

14 Osallisten ikäjakauma koko suunnittelualue 2004-2008

15 Kangasala 2004-2008

16

17

18

19

20 TIET KADUT

21 Kangasala 2004-2008

22

23

24

25

26

27 2 2 1 2 6 1 5 1 5 1 2 13 9 12 Kasaumapisteet 2004-2008

28 13 12 5 6 4 9 6 5 4 4 2 5 7 2 keskusta LentolaHuutijärvi

29 Onnettomuuskustannukset •Onnettomuuksista aiheutuvat aineelliset vahingot sekä uhrien hyvinvoinnille aiheutuneet aineettomat menetykset •Yksikkökustannukset –Omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus 2 700 € –Henkilövahinkoon johtanut onnettomuus471 000 € •Kuntien osuus 15-20 %

30 Onnettomuuskustannukset v. 2004-2008 keskiarvot KustannuksetKunnan osuus yhteensä vuodessa •Kangasala13 M€2-2,6 M€ •Lempäälä11,7 M€1,8-2,3 M€ •Nokia17,4 M€2,6-3,5 M€ •Pirkkala7 M€1-1,4 M€ •Vesilahti2 M€0,3-0,4M€ •Ylöjärvi13,8 M€2-2,8 M€ •Kunnat yht.65 M€10-13 M€

31 4. Liikenneturvallisuuskysely •Katukanavassa 17.8.-14.9.2009 •Markkinointi lehdistötiedotteella paikallislehdet ja radiot: –Aamulehti –Helsingin sanomien Tampereen toimitus –Kangasalan Sanomat –Lempäälän-Vesilahden Sanomat –Nokian Uutiset –Pirkkalainen –PS-viikkolehti –Suomen Tietotoimiston Tampereen toimisto –Tori –Tamperelainen –Ylöjärven Uutiset –Radio Nova –Radio 957 –YLEn Tampereen radio •Linkki kuntien nettisivuilla •Sähköpostiviesti liikenneturvallisuusryhmille yms.

32 Kyselyn tuloksia •Vastauksia 1148 kpl, joista 33 paperilla. –Kangasalta 104 kpl (9 %) –Lempäälästä 176 kpl (15 %) –Nokialta 324 kpl (28 %) –Pirkkalasta 135 kpl (12 %) –Vesilahdesta 65 kpl (6 %) –Ylöjärveltä 296 kpl (26 %) •Vastaajien taustatiedot: –naisia 65 % –92 % vastaajista 25-63 -vuotiaita –taloudessa on lapsia 70 % –96 %:lla on ajokortti –97 % on auto käytettävissä, KA 1,6 autoa/talous

33 Työtilanne KPL 74 % 7 % 6 % 5% 2 % 1 %

34 Liikkuminen työ ja asiointimatkoilla KPL 82 % 31 % 22 % 21 % 7 % 3 % 1 %

35 Turvavälineiden käyttäminen, Kangasala

36 Liikenneturvallisuuden tila kokonaisuutena

37 Liikenneturvallisuusongelmat, Kangasala: kevyen liikenteen olosuhteet

38 Liikenneturvallisuusongelmat, Kangasala: autoiluolosuhteet 0 % 50 % 100 %

39 Liikenneturvallisuusongelmat, Kangasala : autoiluolosuhteet 0 % 50 % 100 % Suuri ongelma Ei ongelmaa

40 Yhteenveto kyselystä, Kangasala •Ylinopeudet •Ajokyky ja piittaamattomuus •Näköesteet •Puutteet kevyen liikenteen yhteyksissä •Turvavälineiden käytössä parannettavaa (kypärä, heijastin, hands free)

41 Hallintokuntien osallistuminen työhön •Liikenneturvallisuuden kytkeminen jokapäiväiseen työhön ja kunnalliseen päätöksentekoon •Liikennekäyttäytymiseen ja asenteisiin vaikuttaminen •Liikenneriskien tunnistaminen ja liikennetilanteiden ennakointi •Turvalaitteiden käytön edistäminen •Turvallisuusajattelun arvostuksen lisääminen •Koulutus •Materiaalit ja nettisivut •Tiedotus

42 Hallintokuntien liikenneturvallisuustyön kehittäminen työpajoissa •uusien työntekijöiden perehdyttäminen liikenneturvallisuuteen •yhteinen piristysruiske työlle •seudullinen verkottuminen •työn sisällön ideointi •naapurikunnista oppiminen •yhteiset työn suuntaviivat, toimet sovelletaan omalle työpaikalle •konsultti ja Liikenneturva asiantuntijoina  toimintasuunnitelman laatiminen (Toiminnan organisointi, resurssien järkevä suuntaaminen, yhteistyö, vastuuhenkilöiden valinta, taloudelliset resurssit, ajankäyttö, seuranta)

43 Hallintokuntien nykyinen liikenneturvallisuustyö •Miten liikenneturvallisuus on mukana nykyisissä työtehtävissäsi? •Tekevätkö kollegat samoin? Tekevätkö he lisäksi muutakin? •Perustuuko työ sattumaan vai suunnitelmaan? Onko toimintasuunnitelmia tehty/päivitetty? •Miksi ei? Mikä estää?

44 Hallintokuntien liikenneturvallisuustyö tulevaisuudessa 1.Minkälaista liikenneturvallisuustyö voisi myös olla? 2. Mitä liikenneturvallisuuteen liittyvää teemaa/asiaa haluat hallintokunnassasi kehittää? 3. Kenet voisit myös ottaa mukaan liikenneturvallisuustyöhön? 4.Miten voit omassa työssäsi edistää turvalaitteiden (turvavyö, kypärä, heijastin) käyttöä? 5.Tarvitsetko koulutusta tai apua materiaalin päivittämisessä?

45 Ketkä olisivat oikeita henkilöitä osallistumaan työpajoihin? •sosiaalitoimi: •päivähoito •vanhustyö •vammaistyö •sivistystoimi •alakoulut •yläkoulut •2.aste? •nuoriso- ja liikuntatoimet •terveystoimi: •neuvolat •kouluterveydenhuolto •työterveys •terveyskeskus •tekninen toimi •suunnittelu •kaavoitus •tilapalvelut? •työsuojelu?

46 6. Jatkotyöskentely ja seuraavat tilaisuudet •hallintokuntatyöhön kutsuttavien henkilöiden tiedot 1.12.2009 mennessä katja.seimela@destia.fi •Hallintokuntien työpajat –Koulu, nuoriso ja vapaa-aika: ti 12.1.2010 iltapäivä –Sosiaali- ja terveystoimi: ke 13.1.2010 iltapäivä –tekninen toimi, kaavoitus: to 14.1.2010 iltapäivä •Liikenneturvallisuusryhmien kevätkokoukset helmikuu 2010 •Suunnitelma valmistuu 2/2010

47 Kiitos osallistumisesta ja turvallista kotimatkaa!


Lataa ppt "Tampereen ympäristökuntien liikenneturvallisuussuunnitelma Kangasalan liikenneturvallisuusryhmän kokous 10.11.2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google