Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mika Niemelä Riikka Helin

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mika Niemelä Riikka Helin"— Esityksen transkriptio:

1 Mika Niemelä Riikka Helin
Toimiva lapsi & perhe II: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy eri palveluissa Mika Niemelä Riikka Helin

2 Toimiva lapsi & perhe Toiminut vuodesta 2001
Kehittänyt, tutkinut ja juurruttanut ehkäiseviä ja edistäviä menetelmiä Työ alkoi aikuisten mielenterveyspalveluista Laajentunut somaattiseen terveydenhuoltoon, lastensuojeluun jne. Tuhansia koulutettuja työntekijöitä Yli sata kouluttajaa eri puolilla maata

3 Toimiva lapsi & perhe II kehittämisohjelma:
Tavoitteena on luoda lasten ja nuorten ongelmia ehkäisevät ja heidän hyvinvointia edistävät rakenteet perus- ja erityispalveluihin (aikuisten palvelut ja lasten iänmukaiset palvelut) Jokainen vanhempi saa tuen vanhemmuudelleen ja lapsilleen jos elämäntilanne muuttuu Ehkäisevä ja edistävä työ nousee korjaavan työn rinnalle ja keskeiseen asemaan Tavoitteena on luoda valtakunnallinen ohjeistus/ sertifikaatti palvelujen ehkäisevän ja edistävän työn vaatimuksista Esityksen nimi / Tekijä

4 Valtakunnalliset ohjelmat kehittämistyön taustalla
Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaissuunnitelma: ylisukupolvisuuden ehkäiseminen KASTE hanke: kehityksen tuki ja apu lapsille heidän omiin kehitysympäristöihin Uusi Terveydenhuoltolaki, §70

5 Mielenterveyden ongelmat
20% lapsista elää perheessä, jossa vanhemmalla on päihde- tai mielenterveysongelma. Samalla toisellakin vanhemmalla on ongelmia %:lla Päihteiden käyttöä, aviollisia ongelmia, Somaattisia sairauksia Työttömyyttä Taloudellisia ongelmia Solantaus & Paavonen, Duodecim 1999

6 Tl&p II:n Strategia Valitaan ongelma, joka on yleinen, ajankohtainen ja vakava ja johon koskettamalla värähtää koko systeemi On oltava yksinkertainen työväline, joka saa muutoksen aikaan / vie työtä kohti päämäärää Konkreettinen työskentely aloitetaan mahdollisimman pian ellei heti

7 Vanhemman mt – ja päihdepalvelut Lastensuojelu Työvoima- palvelut Perheiden koti- palvelut Vanhemman ongelmat Mt-päihde-talous-… Toimeentulo- palvelut Perheneuvola Neuvola ja kouluth- palvelut Päivähoito/ koulu perusth- palvelut Erikois-sh

8 Toimiva lapsi & perhe II 2010-2015: Kuntakohtainen vaihe
Päätöksenteon taso: Kuntastrategiat ja hyvinvointiohjelmat Organisaation taso: Vastuutus, ylisektoriaalisen yhteistyön rakenne Arjen työhön menetelmät jotka mahdollistavat ja vaativat yli sektorien ulottuvaa yhteistyötä vaikuttavat toivottuun suuntaan sopivat asiakkaille, yhteistyö asiakkaiden kanssa Tl&p menetelmien vaikuttavuus todettu ja tutkitaan Lapset Puheeksi neuvonpito (LpNp) ”keihäänkärkenä” Kuntalaiset: tiedottaminen, asenteet

9 Imatran Tl&p kehittämisohjelma
Päätöksenteon taso: Kuntastrategiat ja hyvinvointiohjelmat Sosiaali- ja terveystoimen sekä Sivistystoimen johtoryhmissä sovittu yhteisestä kehittämisohjelman käyttöönotosta 04/2010 Tiedoksianto asiasta lautakuntiin Toukokuussa 2010 yhteinen aloitusluento kaikille Kehittämisohjelma kirjattu Imatran kaupungin toimenpideohjelmaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ”Matkan varrella” kokouksia erilaisin kokoonpanoin

10 Imatran Tl&p kehittämisohjelma
Organisaation taso: Vastuutus, ylisektoriaalisen yhteistyön rakenne Imatran mielenterveyspalvelut vastuutahona Koulutukseen osallistuminen eri toimialoilta: Sosiaali- ja terveystoimi sekä Sivistystoimi − Koulutukseen osallistujat vievät menetelmät ja yhteistyökäytännöt työyksiköihinsä

11 Imatran Tl&p kehittämisohjelma
Arjen työhön menetelmät TLP II – koulutus alkanut Imatralla syksyllä 2010 jatkuen toukokuuhun Osa jatkaa myöhemmin kouluttaja-koulutukseen. Koulutuksen aloittanut yhteensä 30 henkilöä. Tällä hetkellä mukana 24 henkilöä. Osa paneutuu Lapset Puheeksi neuvonpito menetelmään, osa myös Perheinterventioon. Lapset puheeksi neuvonpito menetelmään koulutetaan koko henkilöstö koulutukseen osallistujien toimesta. Koulutus on jo alkanut ja menetelmiä on otettu käyttöön.

12 Imatran Tl&p kehittämisohjelma
Kuntalaiset: tiedottaminen, asenteet Eri yksiköissä tiedotettu menetelmien käytöstä lapsiperheitä tavattaessa Paikallislehdessä tiedotettu toimintamallin käyttöönotosta Imatralla Tiedottaminen jatkuu edelleen

13 Toimiva lapsi & perhe II: lasten ja nuorten hyvinvointia tukevien peruspalvelurakenteiden kehittäminen - seminaari Helsingissä


Lataa ppt "Mika Niemelä Riikka Helin"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google