Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VERKKO-OHJAUKSEN SUUNNITTELU – OPISKELUN JA OPPIMISEN OHJAUS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VERKKO-OHJAUKSEN SUUNNITTELU – OPISKELUN JA OPPIMISEN OHJAUS"— Esityksen transkriptio:

1 VERKKO-OHJAUKSEN SUUNNITTELU – OPISKELUN JA OPPIMISEN OHJAUS
IT-KOULUTTAJIEN SEMINAARI Hanne Koli © Hanne Koli Com. Aineiston ja aineiston osien kopioiminen ilman Hanne Koli Comin Oy:n lupaa on kielletty. Tekijänoikeuslaki 1961 / 404

2 VERKKO-OHJAUS - osaamista ja toimintaa
© Hanne Koli Com. Aineiston ja aineiston osien kopioiminen ilman Hanne Koli Comin Oy:n lupaa on kielletty. Tekijänoikeuslaki 1961 / 404

3 VERKKO-OHJAUS OHJAAJAN TYÖN ERI VAIHEISSA
© Hanne Koli Com. Aineiston ja aineiston osien kopioiminen ilman Hanne Koli Comin Oy:n lupaa on kielletty. Tekijänoikeuslaki 1961 / 404

4 POHDI ALUKSI OSAATKO

5 OPPIMISPROSESSI JA OHJAUS
© Hanne Koli Com. Aineiston ja aineiston osien kopioiminen ilman Hanne Koli Comin Oy:n lupaa on kielletty. Tekijänoikeuslaki 1961 / 404

6 OHJAUKSEN SUUNNITTELUUN VAIKUTTAA TOTEUTUSMUOTO
Itseopiskelupaketti Oppimistehtävin ohjattu prosessi Ohjattu yksilöprosessi Ohjattu pienryhmäprosessi Ohjattu yhteisöllinen prosessi Ohjattu kehittämishanke Edellisten yhdistelmä tai osa jostakin Usean kurssi portaali eli kokoava sivusto jollekin ryhmälle/ryhmille

7 KUKA OHJAA?

8 OHJAUSTOIMINNAN KOKONAISUUS

9 OHJAUKSEN MUOTOJA Koli & Silander 2004

10 OHJAUKSEN MUOTO JA MEDIA
OHJAUKSEN MEDIA Ennakkoon strukturoitu Ennak-koon päätetty On-Demand (oppijan pyynnöstä) Ad-Hoc – ohjaajan reagointi Vuoro-vaikutus-tilanteissa ohjaaminen Sähköposti Ohjaustyökalu (esim. LOGI) Keskustelualue Oppimisalusta Portfolio Verkkoympäristöt eri tarpeisiin Chat Ääni/ videoneuvottelujärjestelmät Mobiililaitteet Web-sivut Älykkäät ohjausjärjestelmät Blogit Sopii erittäin hyvin Sopii melko hyvin Koli & Silander 2004

11 OHJAUKSEN SUUNNITTELUA JA PERUSTELUJA VALINNOILLE

12 OPPIMISPROSESSIKUVAAJA
Koli & Silander 2001

13 OHJAUSTILANTEEN SUUNNITTELUA

14 OHJAUSKEHYS: OPPIMISPROSESSI
OSAAMISTAVOITTEET AIKAISEMPI OSAAMINEN JA TIETÄMYS OPISKELU PORFOLIO OHJAUS, PALAUTE YMS. OPISKELIJAN TOIMINTA JA MENETELMÄT OHJAAJAN TOIMINTA JA MENETELMÄT OPPIMISPROSESSI

15 OHJAUSKEHYS: OPPIMISPROSESSIN VAIHE
Mikä on tavoite? Mihin ohjauksella pyritään? Mihin johtaa? Luo asiayhteyden ohjauspyrkimykselle Oppimisprosessin vaihe Ohjauspyrkimys Soveltaen Koli & Silander 2003

16 OHJAUSKEHYS: OPISKELIJAN TILA JA TILANNE
Mitä ohjaustyyliä opiskelijan tilanne edellyttää? Tilanteen edellyttämä toiminta Miten voi ohjaajana toimia juuri tässä tilanteessa? Miten voi parhaiten tukea ohjattavaa hänen tilansa ja tilanteensa huomioon ottaen? Opiskelijan tila ja tilanne Ohjaustyyli Ohjauslauseet Soveltaen Koli & Silander 2003

17 SUUNNITTELUTYÖKALU Oppimisprosessin opetus/oppimistilanteiden suunnittelu OPETUS/OPPIMIS-TILANTEET OPPIMINEN – OPETUS OPPIMISYMPÄRISTÖT OPPIMATERIAALIT JA TYÖKALUT OPPIJAN TIEDON- PROSESSOINTI, TOIMINTA JA VUOROVAIKUTUS OHJAUS TEHTÄVÄ Kuvaa tähän oppimisprosessi opetus/ oppimistilanteittain. Opetus/ oppimistilanne: Mihin kontekstiin/asiayhteyteen tilanne liittyy, mihin ydinaihealueeseen se liittyy (huom. yksi ydinaihealue voi liittyä moneen oppimistilanteeseen), mikä on oppimistilanteen tavoite ja sisältö. Otsikoi tilanne mikäli mahdollista. Miten ao. ydinaihealue ja siihen liittyvät tavoitteet opitaan, mitä menetelmiä x) käytetään? Miten ao. teemaa opetetaan, mitä menetelmiä x) käytetään? Minkälaisia oppimistehtäviä suunnitellaan? Suunnittele oppimistehtävät ja niiden arviointi Kuvaa trkasti! Missä oppimisympäristössä ao. oppimistilanne? - Luokkahuone, työsali, verkkoympäristö, projekti, kirjasto, työpaikka jne. Mitä oppimateriaaleja käytetään? Mitä tieto-objekteja tarvitaan? - Kirjat, tutkimukset, artikkelit, verkkomateriaalit, videot jne. Jos tähän liittyy mm. esitysgrafiikkaa (esim. PowerPoint esitys) niin suunnittele ja toteuta se. Suunnittele jokaisen oppimistilanteen kohdalle se, mitä tiedonprosessointia ao. tavoitteen oppiminen oppijalta edellyttää, mitä toimintaa se vaatii ja mitä vuorovaikutusta tilanteeseen liittyy (mitä, minkä ja keiden välille)? TEHTÄVÄ Suunnittele, mitä ohjaus on. Mieti miksi ohjataan ja miten se tapahtuu? - Tiedottaminen, ohjeet, ohjaushetki, palaute, arviointi jne. 1. oppimistilanne 2. oppimistilanne 3. oppimistilanne 4. oppimistilanne 5. oppimistilanne 6. oppimistilanne 7. oppimistilanne n. oppimistilanne © Hanne Koli Com. Aineiston ja aineiston osien kopioiminen ilman Hanne Koli Comin Oy:n lupaa on kielletty. Tekijänoikeuslaki 1961 / 404

18 SUUNNITTELUTYÖKALU OPPIMIS-PROSESSIN VAIHE JA AIKATAULU VAIHEEN TAVOITE, OHJAUSPYRKIMYS OPPIMIS-TEHTÄVÄ JA -YMPÄRISTÖ MITÄ OHJATAAN? - sisältöä - työskentelyä - prosessia KETÄ OHJATAAN? - yksilö - pienryhmä - suurryhmä KUKA / MIKÄ OHJAA? - opettaja - opiskelija - tietokone OHJAUKSEN MUOTO - ohjaus-pyyntö - ad hoc - ennakkoon päätetty OHJAUKSEN VÄLINEET - lomake - reflektio - portfolio - logi OHJAUKSEN MEDIAT - tehtävä-työkalu - keskustelualue - s-posti - tekstiviesti 1. 2. 3. © Hanne Koli Com. Aineiston ja aineiston osien kopioiminen ilman Hanne Koli Comin Oy:n lupaa on kielletty. Tekijänoikeuslaki 1961 / 404

19 OMAN OSAAMISEN ARVIOINTI
POHDI MITEN OSAAT = ei lainkaan 5 = erittäin hyvin - määritellä oppimisprosessille osaamisen tavoitteet? 0……………5 - analysoida osaamisen tavoitteista oppimisen kohteita? - asettaa oppimisen kohteille arviointikriteerit esim ? - suunnitella verkko-oppimisprosessin? - suunnitella ja organisoida verkko-oppimisprosessin ohjauksen? - suunnitella ohjausaikataulun ja toiminnan ohjauksen? - valita verkko-ohjaukseen sopivat työvälineet? - rakentaa oppimisprosessin verkkoon esim. oppimisalustalle? - ohjata opiskelua ja oppimista verkossa? - opettaa verkossa? - valmentaa verkossa - johtaa opiskelijoita ja toimintaa verkossa? - kehittää verkko-opiskelua, -oppimista ja -oppimisprosessia? ine. © Hanne Koli Com. Aineiston ja aineiston osien kopioiminen ilman Hanne Koli Comin Oy:n lupaa on kielletty. Tekijänoikeuslaki 1961 / 404


Lataa ppt "VERKKO-OHJAUKSEN SUUNNITTELU – OPISKELUN JA OPPIMISEN OHJAUS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google