Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esimies verkossa Kevät 2013 PAOK paokhanke.ning.com #paokhanke (Twitter) facebook.com/PAOK-verkosto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esimies verkossa Kevät 2013 PAOK paokhanke.ning.com #paokhanke (Twitter) facebook.com/PAOK-verkosto."— Esityksen transkriptio:

1 Esimies verkossa Kevät 2013 PAOK paokhanke.ning.com #paokhanke (Twitter) facebook.com/PAOK-verkosto

2 Projektiryhmä •Suvi Kaihua •Pirkko Kaukometsä •Pirkko Pölönen

3 Miksi tämä hanke? •Miten opetus on aikaisemmin järjestetty –Kaikki opetus lähipäivillä –Useita opettajia –Eri lähtötilanteessa olevia opiskelijoita –Eri puolilta Pirkanmaata olevia opiskelijoita •2012 uudet tutkinnonperusteet uusine tutkinnon osineen •Haasteita opetukselle: –Opiskelijat eivät pääse lähipäiville –Valinnaisuuden määrä tutkinnon osissa lisääntynyt (2->5) –Opettajien välinen yhteistyö

4 Tavoitteet •Luoda uudenlainen joustavampi malli esimiesten tutkintoon valmistavan koulutuksen järjestämisessä –Koulutuksen rakenteen suunnittelu Moodleen tutkinnon osittain –Ns. kotipesän rakenteen ja sisällön luonti –Yhden tutkinnon osan (päivittäisten toimintojen ohjaaminen) opintojen rakenteen suunnittelu •mitkä aihekokonaisuudet suoritetaan verkko-opintoina •mitkä itsenäisesti ja lähipäivillä •työpaikalla tapahtuva oppiminen •oppimistehtävät •Opiskelija voisi jatkossa aloittaa opiskelut milloin vain ja opiskelu on ajasta ja paikasta riippumaton •Helpottaa jatkossa opettajan työtä •Tehdään opetusta avoimemmaksi

5 Suunnitteluvaihe •Mitä asioita kotipesässä pitäisi olla –Lähtökohta jos opiskelija tulee eri aikaan niin hän saa samat tiedot kuin muut orientointijaksolla –Yleistä koulutuksesta ja tutkinnon rakentumisesta •Tutkinnon osittain –Yhteinen rakenne kaikille tutkinnon osille •Yleistä tutkinnon osan suorittamisesta •Tutkinnonperusteet •Osion arviointikriteerit •Mitä opitaan työssä ja mitä koulussa –Mitä aihealueita •Mitä lähipäivillä, mitä verkossa, mitä oppimistehtäviä •Mietittiin miten koko koulutuksen 1,5 vuotta jaksottuu

6 Mitä tehtiin? •Suunniteltiin ja tehtiin opiskelijalle lähetettävä kurssille kirjautumiskirje ja kirjautumiseen liittyvä ohjeistus •luotiin Moodleen ”kotipesän” osiot ja sisältö –Ohjeita oppimisympäristön käyttöön –Orientointi opintoihin - päivän materiaali –Yleistä oppisopimuskoulutuksesta –Valmistava koulutus: •Tavoite •Toteutus •Arviointi •Todistukset –Tutkinnon rakenne –Tutkinnon suorittaminen •Tutkinnon osittain

7 Mitä tehtiin? •Tehtiin kaikille tutkinnon osille omat kurssipaikat •Päivittäisten toimintojen ohjaaminen -osion rakenteellinen suunnittelu –Yleistä tutkinnon osasta •Tutkinnon perusteet, tavoitteet, arviointikriteerit, mitä opitaan työpaikalla ja mitä koulussa –Jaksotettu aihealueittain, kaikkiaan 11 aihealuetta •Mietitty mikä verkossa, mikä lähipäivillä, mitä työpaikalla ja mitä oppimistehtäviä

8

9 Testaus? •Riikka Vanninen toimi testiopiskelijana ”kotipesässä”. Hän sai kirjautumiskirjeen materiaaleineen ja toimi saamiensa ohjeiden mukaan •Palaute: –Selkeät ohjeet kirjautumiseen, salasananvaihtoon ja kurssialueen löytämiseen –Kotipesä selkeä ja visuaalinen –Wikin käyttö hyvä idea, mutta haasteita -> mietitään vielä toteutusta –Videot eivät toimineet -> ei olla vielä keretty kuvata –Sivuilla liikkumiseen huomiota –Keskustelualueiden tilaaminen (kaikki tilaavat) –Linkkien toiminta –Kaiken kaikkiaan hyvä ja selkeä kotipesä, opiskelijan on helppo löytää tarvittavat asiat

10 Mitä opittiin? –Suunnittelu on pitkä prosessi •Hahmotettava 1,5 vuoden kokonaisuus •Joka ajatuksesta poikii uusi ajatus -> miten rajataan, mikä on oleellista –Aikataulujen yhteensovittaminen aina haasteellista –Ajatusten vaihto kollegoiden kanssa vie aina asiaa monta pykälää eteenpäin, uusia ideoita, toteutusmalleja –Uusien työkalujen käyttöä: •audioboo

11 Mitä tulevaisuudessa? •Kehitetään vielä eteenpäin •Otetaan asteittain käyttöön ja pilotoidaan ensi syksynä alkavassa esimieskoulutuksessa •Perehdytetään muut ryhmän koulutuksessa mukana olevat kouluttajat sivuston käyttöön

12 Sinä saat •Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu Kahdella ehdolla •Viittaat aina alkuperäiseen tekijään •Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinun jakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä Lisätietoja •CC-lisenssit: creativecommons.ficreativecommons.fi •CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ficreativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/fi •Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskuksellePirkanmaan ELY-keskukselle Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA


Lataa ppt "Esimies verkossa Kevät 2013 PAOK paokhanke.ning.com #paokhanke (Twitter) facebook.com/PAOK-verkosto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google