Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verkko-opetuksen laatutyöpaja Vopla-seminaari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verkko-opetuksen laatutyöpaja Vopla-seminaari"— Esityksen transkriptio:

1 Verkko-opetuksen laatutyöpaja Vopla-seminaari 10.2.2005
Aiheena LERU yhteistyö Palaveri, seminaariin pohjaa ja ohjelmaa. Sekä muihin yliopistojen yhteistyö

2 Mitä on laatu? Poikkeuksellisuutta, virheettömyyttä
Tarkoituksenmukaisuutta Vastinetta rahalle Muutosta ja jatkuvaa kehittämistä ja parantamista Yliopistomaailmaan sopii parhaiten ajatus laadusta jatkuvana kehittämisenä ja parantamisena

3 Prosessiajattelun perusidea
lähdetään liikkeelle asiakkaasta ja hänen tarpeistaan (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat) mietitään, millaisilla tuotteilla ja palveluilla (output; tuotos) asiakkaan tarve voidaan tyydyttää suunnitellaan prosessi/prosessit (toimenpiteet, resurssit), joilla saadaan aikaan halutut tuotteet ja palvelut selvitetään, mitä syötteitä (input; tiedot, materiaali) tarvitaan prosessien toteuttamiseen ja mistä ne hankitaan (toimittaja)

4 Laatuprosessi auttaa määrittelemään ”oikeat asiat”, jotka organisaation tulee tehdä auttaa löytämään turhia asioita, päällekkäisyyksiä, virheitä ja pullonkauloja tuo järjestelmällisyyttä auttaa ymmärtämään kokonaisuutta kun prosessit on tunnistettu ja kuvattu on keino esittää organisaation käytännön työtä - Saila Vaittinen, Kuopion yliopisto/Koulutus- ja kehittämiskeskus

5 Prosessin kuvaaminen Prosessikuvaus on apuväline toimintatavan ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi Prosessikuvaus: on lyhyt määrittää prosessin tarkoituksen sisältää graafisen esityksen (kuva & teksti) – tekstiosa tukee kaaviota kuvaa työvaiheet ja niiden tekijät esittää asioiden liitännät ja riippuvuudet on sovitun mallin mukainen terminologia on yhtenäinen on looginen ja ymmärrettävä - Saila Vaittinen KuY/KKK

6 Prosessin hallinta

7 Suunnittelu Tuotanto Käynnistys Toteutus Päätös

8 Suunnittelu 1 Tavoitteiden asettaminen
Lähiopetuksen ja verkko-opetuksen erot! Sisältö – sisältöjen valinta, mikä verkkoon Vasta suunnitteluprosessin jälkeen katsotaan soveltuuko tämä verkko-opetukseen Resurssien ja puitteiden kartoittaminen TALOUS, AIKA, IHMISET, VÄLINEET Lähtötietojen, -tason kartoittaminen Oppimisalustan suunnittelu, valinta Vastuiden jako, tuen ja opetuksen vuorovaikutus Oppimisprosessiin huomio Kuormittavuus opiskelijalle ja opettajalle KENEN LAADUSTA ON KYSE?

9 Suunnittelu 2 Pedagoginen malli? Rytmitys
Tavoitteiden selkeys ja ilmaisu, tiedolliset, taidolliset, sosiaaliset Toimintatapa? Vuorovaikutus, mikä rooli sille annetaan Rytmitys Missä vaiheessa tarjotaan materiaali? Missä vaiheessa annetaan tehtävät? Mikä on aikataulu? Oppimisprosessin dokumentointi ja seuraaminen Opiskelijan oppimisen ja oppimisen arviointi Kurssin sujumisen dokumentointi Kurssin palautejärjestelmä Tukipalvelujen suunnittelu

10 Tuotanto Tuki opettajille Materiaalin tuotanto Testaaminen
Kollegatiimi, yhdessä tekeminen Sisällön tuki Materiaalin tuotanto Ohjeet Sisällöt Testaaminen Koulutus – käyttäjät Tekijänoikeudet Päivitettävyys

11 Käynnistys Opastus Esittely Mahdolliset muutokset Orientointi
Tavoitteiden aukaisu Ryhmäytymisen tuki

12 Toteutus Ohjaus Oppimista tukeva läsnäolo Vuorovaikutus Yhteisöllisyys
Opettaja-opiskelija, opiskelija-opiskelija Kommentointi, palaute Prosessin aikana! Yhteisöllisyys Oppimistehtävät Vertaistyöskentely

13 Mikä menee pieleen? Epäselvä ohjeistus, huonot pelisäännöt
Yllättävät muutokset kesken kaiken Käynnistys vasta sitten kun tekniikka on kunnossa Miten tunnistetaan miten kokeneita opiskelijat ja myös opettajat ovat?

14 Hyvän opetuksen kannalta kriittisiä kohtia – Yhteenvetoa työpajasta
Verkko-opetus ja oppiminen Huomio opiskelijan oppimisprosessiin ja pedagogiseen malliin Huomio opiskelijan työhön verkkokursseja suunniteltaessa Opettajan työmäärän arviointi ennakkoon Opettajalla oltava riittävästi pedagogisia valmiuksia Vähemmän huomiota tukipalveluihin yms.

15 Verkko-opetus / VOPLA-työpaja 10.2.2005
Suunnittelu Tuotanto Käynnistys Toteutus Tavoitteiden asettaminen Sisällön valinta Vuorovaikutuksen rooli ja keinot Toimintatavat PEDAGOGINEN MALLI Tuki opettajalle: kollegatiimi ja sisällön tuki Orientointi: - Johdatus kurssin sisältöihin ja työskentely- tapoihin - tavoitteiden avaaminen Ohjaus ja Oppimista tukeva läsnäolo Materiaalin tuotanto: ohjeet ja sisältö Vuorovaikutus opettaja-opiskelija/ opiskelija-opiskelija -Palaute prosessin aikana Rytmitys -missä vaiheessa materiaali, tehtävät? - lähtötietojen kartoitus Testaus Resurssien kartoitus: talous, aika, välineet henkilöt ja osaaminen kuormittavuus Mahdollisten muutosten tekeminen Yhteisöllisyyden tukeminen ja vertaistyöskentely Käyttäjäkoulutus Vastuunjako ja tuen suunnittelu Tekijänoikeudet ja päivitettävyys/ päivittäminen Ryhmäytymisen tuki Oppimisprosessin dokumentointi opiskelijan oppimisen arviointi - kurssin sujumisen dokumentointi kurssin palautejärjestelmä Oppimistehtävät


Lataa ppt "Verkko-opetuksen laatutyöpaja Vopla-seminaari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google