Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OHJAAMINEN.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OHJAAMINEN."— Esityksen transkriptio:

1 OHJAAMINEN

2 Oppimisesta Kyky ja halu oppia ovat ihmiselle tyypillisiä ominaisuuksia. Opimme koko ajan ja kaikkialla, tietoisesti ja tiedostamatta. Oppilaitoksessa tapahtuvat muodollinen oppiminen on tärkeää, jotta voimma muodostaa kokonaiskuvaa asioista ja saamme asoille yhteiset käsitteet. Nykyään painotetaan yhä enemmän muualla kuin oppilaitoksessa tapahtuvaa oppimista. Työssäoppimisessa oppijan kokemuksella on keskeinen merkitys.

3 Kokemuksellisen oppimisen vaiheet
työssäoppija saa omakohtaisen kokemuksen opittavasta asiasta opittua asiaa pysähdytään pohtimaan esimerkiksi havainnoimalla tai pohdiskelemalla sitä työpaikkaohjaajan kanssa yhdistetään opittu asia teoriatietoon ja etsitään tarvittaessa lisää tietoa lähdetään aktiivisesti kokeilemaan uusia tapoja ja ajatuksia, joita edellisten vaiheiden havainnoinnin, pohdinnan ja teoriatiedon tuoman ymmärryksen aikana on syntynyt.

4 Itseohjautuvuus Itsenäisellä työssäoppijalla on halua ja kykyä ottaa vastuuta omasta toiminnasta, ja hän myös sitoutuu oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin. Itsenäistä toimintaa voidaan kutsua myös itseohjautuvuudeksi. Itseohjautuvuus on paitsi yksilöllistä myös tilanne- ja asiasidonnaista. Työpaikkaohjaaja voi pyrkiä lisäämään oppijan itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta. Ohjauksen keskeinen tavoite onkin tukea itseohjautuvuutta.

5 Ammattitaidon oppiminen
Taitojen opettamisen tavoitteena on taidon itsenäinen hallinta ja itsenäinen toiminta. Ammattitaitoinen suoritus on: jatkuvaa toimintaa, joka koostuu useasta oikea-aikaisesta toisiaan seuraavasta vaiheesta tavoitteellista ja suunnattua toimintaa sisältää ennakointia ja valmistelua ja on oppimisen tulos. Taitojen oppimiselle on tyypillistä, että ne opitaan vaiheittain. Monimutkainenkin taito muodostuu usein useasta yksinkertaisesta taidosta, jotka opitaan yksi toisensa jälkeen. Taidot rutinoituvat vähitellen ja muodostavat monimutkaisen ammattitaidon. Taidot kehittyvät toistojen myötä.

6 Taitojen opettamisen vaiheet
Valmistele opetettava asia Opeta Tue työssäoppijan ääneen tapahtuvaa tehtävän kuvausta Ohjaa ja tue oppijan taidon kokeilua Arvioi ja anna palautetta

7 Työmotivaatio hukassa?
Miten luodaan opiskelijalle mielekkäitä ja riittävän haastavia työtehtäviä? Miten rutiininomaisista työtehtävistä voidaan tehdä mielekkäämpiä? Miten ohjaaja voi vaikuttaa työmotivaatioon?

8 Työpaikkaohjaajan tehtävät:
Hän toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opettajan ja oppilaitoksen välillä Varmistaa, että työpaikka on turvallinen ja laadukas oppimisympäristö Perehdyttää yritykseen ja työtehtäviin Suunnittelee työssäoppimista ja näyttöjä yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa Toteuttaa työssäoppimista ja näyttöjä laadittujen sopimusten ja suunnitelmien mukaan Ohjaa ja tukee opiskelijaa työssäoppimisen ja näyttöjen aikana Arvioi opiskelijan osaamista yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa.

9


Lataa ppt "OHJAAMINEN."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google