Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus"— Esityksen transkriptio:

1 Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus
Työssäoppiminen laajenee - laajeneeko ohjaus ja tuki?!? laajennetun työssäoppimisen kokeilussa

2 OHJAUSPROSESSI… ENNEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALKUA
*Opettaja tiedottaa mahdollisuudesta opiskella työssäoppimispainotteisesti (HOPS). Opiskelija/huoltaja/opettaja/opo/työpaikkaohjaaja ilmaisee tarpeen työssäoppimispainotteiseen opiskeluun, esim. keskeyttäneen opinnot saadaan näin päätökseen. Opettaja ohjaa työssäoppimispaikan hakemisessa ja opastaa työelämävalmiuksiin. Opettaja arvioi työssäoppimispaikan soveltuvuuden. Opettaja huolehtii: työssäoppimisen järjestämissopimus, työssäoppimisen sopimus, vakuutusasiat, ilmoitus työsuojelupiirille. Opettaja ohjeistaa ammattiosaamisen näyttöihin. Ohjausprosessi (jokaiseen hyvä käytäntö, muista myös yksilö/ryhmäkohtaiset kokemukset):Ennen, alussa, aikana, lopussa ja päättymisen jälkeen *Opettajalla tarkoitetaan tässä esityksessä ylipäätään toisen asteen oppilaitosten eri rooleja.

3 …OHJAUSPROSESSI… TYÖSSÄOPPIMISEN ALUSSA
Opettaja soittaa työpaikalle ja sopii käyntiajan. Opettaja perehdyttää opiskelijan ja työpaikkaohjaajan laajennettuun työssäoppimiseen. Yhdessä määritellään työssäoppimiselle tavoitteet (TOPS) ja käydään läpi arviointikriteerit ja ammattiosaamisen näytöt. Työpaikkaohjaaja tiedottaa opiskelijan tulosta työpaikalle, perehdyttää tehtäviin ja esittelee työkaverit. Opiskelija noudattaa sovittuja työaikoja.

4 …OHJAUSPROSESSI… TYÖSSÄOPPIMISEN AIKANA
Opettaja ohjaa opiskelijan oppimisprosessia ja työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijan työn tekemistä tavoitteiden suuntaisesti. Motivointia, kannustusta! Opiskelija noudattaa sopimusta: tekee sovitut tehtävät, täyttää oppimispäiväkirjaa, perehtyy ammattiosaamisen näyttöön. Työpaikkaohjaaja valmentaa myös näyttöön. Ohjauskäynnin yhteydessä väliarviointi sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja antaa mahdolliset täydentävät oppimistehtävät.

5 …OHJAUSPROSESSI… TYÖSSÄOPPIMISEN LOPPUVAIHEESSA
Yhdessä käydään arviointikeskustelu työssäoppimisen tavoitteiden saavuttamisesta. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen arviointi: opiskelija-opettaja-työpaikkaohjaaja (kolmikanta) Opettaja huolehtii arvioinnin viemisestä oppilashallintojärjestelmään.

6 …OHJAUSPROSESSI TYÖSSÄOPPIMISEN PÄÄTYTTYÄ
Palautekyselyt opiskelijalle, opettajalle ja työpaikkaohjaajalle Arviointi- ja palautetieto dokumentoidaan Palaute opettajatiimeille toiminnan kehittämistä varten. Roolit: opiskelija, opettaja, työpaikkaohjaaja (jokaisen tehtävät, vastuut): Ennen, alussa, aikana, lopussa ja päättymisen jälkeen.

7 Roolit prosessikaaviossa - Opiskelijan ohjauksen malli: YSAO
YSAOn malli

8 Ohjauksen prosessi LAVA-LATU-LAKI-mallissa (TTS)

9 KUULUMISIA KENTÄLTÄ… OPISKELIJOIDEN AJATUKSIA LAAJENNETUSTA TYÖSSÄOPPIMISESTA positiivinen näkemys: hyvä menetelmä Oppivat hyvin ja pitivät (monipuolisista) tehtävistä. Saaneet tehdä enemmän kuin koulussa. Hyvä juttu, jota pitää jatkaa. Pitäisi tiedottaa enemmän. Työpaikalla ohjaaminen ei ole ollut ainoastaan yksittäisen henkilön varassa, vaan useampi työntekijä on osallistunut ohjaamiseen On saanut neuvoja asioiden toteuttamisessa, vastauksia runsaisiin kysymyksiin ja perusteluja siihen miksi kannattaa tehdä näin eikä noin Wikissä on tallessa tiimin opiskelijoiden haastattelu vastaukset, näistä ideaa, konkreettisia kokemuksia esitykseen.

10 …KUULUMISIA KENTÄLTÄ ”Kun tietää tosissaan mitä tekee ja sitä tekee tarpeeksi usein niin kyllähän asiat pikkuhiljaa jää mieleen, eikä tarvitse enää kysellä. Ja saa samalla myös itseluottamusta!” Esim. lukion tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneilla ilman laajennettua työssäoppimista olisi "reikäinen / hyppytunti”-lukujärjestys mahdollisuus valmistua nopeammin lisää työllistymisen mahdollisuutta -> työssäoppimisjakson ansiosta on syntynyt työsuhde alkuopastukseen kaivataan lisää tietoa, erityisesti kun opiskelija menee räätälöidysti eikä muun ryhmän kanssa samaan aikaan opiskelijoille oli merkitty poissaoloja oppilaitoksesta -> tiedonkulun ongelmia

11 Loppupäätelmiä Alkuohjauksen merkitys on erittäin tärkeä!
Ohjausta tarvitaan aina, kun opiskelijan elämään, oppimiseen yms tulee jokin muutos. Määrä ei korvaa laatua. Jos alkuohjaus ontuu ja pelisäännöt jäävät epäselviksi, ohjausta tarvitaan työssäoppimisen edetessä moninkertaisesti. Ohjaaminen ei ole yhden ihmisen tehtävä.


Lataa ppt "Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google