Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

W w w. a o k k. f i VERKKO-OHJAUS Aihetta tarkastellaan ohjauksen valmistelun ja ennakoinnin sekä opiskelutoiminnan ohjauksen näkökulmasta. HAMK Hanne.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "W w w. a o k k. f i VERKKO-OHJAUS Aihetta tarkastellaan ohjauksen valmistelun ja ennakoinnin sekä opiskelutoiminnan ohjauksen näkökulmasta. HAMK Hanne."— Esityksen transkriptio:

1 w w w. a o k k. f i VERKKO-OHJAUS Aihetta tarkastellaan ohjauksen valmistelun ja ennakoinnin sekä opiskelutoiminnan ohjauksen näkökulmasta. HAMK Hanne Koli 2007 hanne.koli@hamk.fi

2 w w w. a o k k. f i OPPIMISEN JA OPPIMISPROSESSIN OHJAUS •Ohjauksen suunnittelun tavoitteena luoda edellytykset oppimiselle ja oppimisprosessille verkossa •Ohjausta tehdään valituilla menetelmillä ja työtavoilla, jotka edistävät oppijoiden tiedonprosessointia (mm. ohjeistukset, tiedottaminen, oppimistehtävät ja niiden toimeksiannot ja käytetyt pedagogiset mallit) •Ohjauksen tarkoituksena on aktivoida oppijaa työskentelemään, oppimaan ja kehittämään omia metakognitiivisia taitojaan sekä ohjaamaan ja säätelemään omaa oppimistaan. •Ohjauksen avulla ylläpidetään oppimis- ja opiskeluprosessia (pidetään kiinnostusta yllä  learner engagement)

3 w w w. a o k k. f i VERKKO-OHJAUS ohjaajan työn eri vaiheissa I VAIHE – OHJAUKSEN VALMISTELU JA ENNAKOINTI –Suunnittelu ja edellytysten luominen: oppimisprosessi, oppimistilanteet ja ohjaus –Toteutus: suunnitelma verkkoon II VAIHE – OPISKELIJAN TOIMINNAN OHJAUS –Ohjaustoiminta: oppimisprosessin aikainen ohjaus III VAIHE – OHJAUKSEN JA OHJAUSTOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

4 w w w. a o k k. f i Ohjaus ohjaajan työn suunnittelun kannalta AIKANAJÄLKEENENNEN VERKKO-OPPIMISPROSESSI SUUNNITTELU ja VALMISTELU VERKKOON OHJAUSTOIMINTA ARVIOINTI ja KEHITTÄMINEN

5 w w w. a o k k. f i OHJAUKSEN VALMISTELU JA ENNAKOINTI •Verkko-opetuksen valmistelu- ja ennakointivaiheessa ohjaaja suunnittelee oppimisprosessin ja oppimistilanteet sekä samalla valmistelee ja ennakoi ohjausta tekemällä valintoja ja ratkaisuja resurssilähtöisesti.

6 w w w. a o k k. f i OHJAUKSEN VALMISTELU JA ENNAKOINTI SUUNNITELLAAN •OPPIMISPROSESSI, OPPIMISTILANTEET (muutetaan tavoitteet opiskelijan ja ohjaajan toiminnaksi) •OPPIMISTEHTÄVÄT •OHJAUSRESURSSI (ohjaajan ajankäytön suunnitelma)  OPPIMISTEHTÄVIEN OHJAUS, PROSESSIN OHJAUS JA PALAUTTEET •OHJAUKSEN MUODOT (ennakkoon strukturoidut, ennakkoon päätetyt, On-demand, Ad hoc, vuorovaikutuksen ohjaus) •OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA METAKOGNITIIVISTEN TAITOJEN KEHITTÄMISEN TUKEMINEN (Mitä, miten ja kuka/mikä ohjaa?) •OHJEET •OHJAUSPYRKIMYKSET •OPPIMISTILANTEIDEN OHJAUS •OPISKELUN SEURANTA •MUUT OHJAUKSEN VÄLINEET •OHJAUKSEN MEDIAT •OHJAUSYMPÄRISTÖT

7 w w w. a o k k. f i OPISKELIJAN TOIMINNAN OHJAUS •Aloitetaan oppimis- ja opiskeluprosessi •Ylläpidetään oppimisprosessia eri keinoin •Tiedotetaan eri vaiheista •Annetaan palautetta yksilölle, pienryhmälle, suurryhmälle •Ohjataan oppimista, opiskelua, keskusteluja, vuorovaikutusta •Seurataan opiskelun edistymistä •Päätetään oppimis- ja opiskeluprosessi

8 w w w. a o k k. f i OHJAUSYMPÄRISTÖT esim. Logi tai MobiLogi •TYÖKALUJA ohjaukseen ja ohjaajan työn helpottamiseen  Ohjaajan mentaalinen kuormitus vapautuu muistamisesta itse oppimisen menetelmälliseen ohjaamiseen •Ajatteluprosessien ulkoistaminen ja prosessin jaettu muisti (opettajan ja oppijan yhteinen muisti) •Kieli ja ilmaisut ohjauksen välineenä •Valmiit ohjauslauseet tai -aihiot •Tiedustelevat kysymykset •Kuvat, symbolit, värit, hymiöt •Oppijan tilanne näyttäytyy tai hän näyttää sen – ohjaus – oikea-aikainen mahdollistuu

9 w w w. a o k k. f i 1. Ohjattava –valikko 2. Portfolio 3. Ohjauslause -valikko (vain opettajalla) 4. Omien ohjauslauseiden luontityökalut 5. Ohjausdialogin viestieditori 6. Ohjausdialogi 1. LOGI muodostuu portfoliosta sekä dokumentoidusta ohjausdialogista ohjaajan ja opiskelijan välillä.

10 w w w. a o k k. f i Ohjauskategoriat ja ohjauslauseet

11 w w w. a o k k. f i MIHIN LOGI SOPII? MITÄ KÄYTTÖTARKOITUKSIA SILLE VOIDAAN KEHITTÄÄ?

12 w w w. a o k k. f i Opintojaksot

13 w w w. a o k k. f i KV06 eCampus – sisällöt, rakenteet VIRTUAALINEN YHTEISÖ Moodle - yhteisöllinen Ääni- ja videokonferenssit LOGI/MobiLOGI – yksilöllinen Blogit – pienryhmät Wiki TUULIA –tiedotus AVOIN SULJETTU


Lataa ppt "W w w. a o k k. f i VERKKO-OHJAUS Aihetta tarkastellaan ohjauksen valmistelun ja ennakoinnin sekä opiskelutoiminnan ohjauksen näkökulmasta. HAMK Hanne."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google