Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli)"— Esityksen transkriptio:

1 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli)
(PL 87) Kuopio Laivalinnankatu 23 78200 Varkaus Asiakaspalvelu p etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai

2 OPISKELIJAMÄÄRÄ, keskiarvo vuodelta 2011 Perustutkinnot 331
Lisäkoulutus ( ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto ja ei- tutkintotavoitteinen lisäkoulutus) Yhteensä (joista yrittäjiä 107) Vuoden 2011 virtauma noin

3 OPPISOPIMUS ON KOULUTUSSOPIMUS
OPPISOPIMUS PERUSTUU AINA alkavaan tai jo olemassa olevaan TYÖ- tai VIRKASUHTEESEEN. Myös yrittäjillä on oikeus oppisopimuskoulutukseen

4 Oppisopimuskoulutuksen osapuolet:
Oppisopimusopiskelija Tietopuolinen kouluttaja/ oppilaitos Oppisopimustyönantaja/ työpaikkakouluttaja Työ- ja elinkeinohallinto Oppisopimuskeskus

5 OPPISOPIMUSKOULUTUS perustuu työsuhteeseen ja valtakunnallisen näyttötutkinnon perusteisiin tai ei-tutkintotavoitteiseen lisäkoulutukseen sisältää työskentelyä työpaikalla n. 80% tietopuolista opetusta oppilaitoksessa n. 20% on taloudellisesti tuettua - työnantaja maksaa palkkaa - ellei maksa tietopuolisen koulutuksen päiviltä, maksetaan opiskelijalle ansion menetyksestä päivärahaa - matka- ja majoituskorvausta mikäli ehdot täyttyvät

6 OPPISOPIMUSOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA
suoritettava tutkinto, tutkinnon laajuus näyttötutkinnon perusteet keskeiset työtehtävät työpaikalla koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus ( määrä, sisältö, ajoitus ja järjestelyt ) vastuulliset kouluttajat näyttötutkinnon järjestäjä, tutkintotilaisuuksien järjestelyt ja ajoitus muut opintojen kannalta tarpeelliset seikat

7 Ammatilliset perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot
OPPISOPIMUSKOULUTUS Ammatilliset perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot yhteensä n. 370 tutkintoa Ei-tutkintotavoitteinen lisäkoulutus

8 OPPISOPIMUSKOULUTUS Yksikköhintoihin perustuvalla rahoituksella koulutuksen järjestäjä / oppisopimuskeskus huolehtii: oppisopimuksen järjestämiseen, seurantaan ja toteutukseen liittyvistä kuluista tietopuolisen opetuksen ja näyttöjenkustannuksista opiskelijoiden opintososiaalisista eduista /kustannuksista työnantajalle maksettavista koulutuskorvauksista

9 Opintososiaaliset edut vuonna 2012
Päiväraha 15 € Perheavustus 17 € Majoittumiskorvaus 8 € - kun tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella Matkakustannusten korvausta: yli 10 km - julkinen kulkuneuvo tai erillisen sopimuksen mukaan

10 PERUSTUTKINTO Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot Perustutkintojen nimellislaajuus on 120 ov. Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto, jonka laajuus on 120 ov, antaa yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Ammatillinen perustutkinto, jonka laajuus on alle 120 ov, antaa kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin Tutkintotodistuksen saamisen kriteeri on, että tutkinnon suorittaja osoittaa tutkintotilaisuuksissa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen

11 AMMATTITUTKINNOT Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito Ammattitutkinnossa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Tutkintotodistuksen saamisen kriteeri on, että tutkinnon suorittaja osoittaa näytöissä tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen. Ammattitutkinto antaa kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin. Tutkinto yhdistettynä alle 120 ov:n perustutkintoon tai kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen vastaavalla alalla antaa yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Ammattitutkintojen laajuutta ei ole määritelty opintoviikkoina

12 ERIKOISAMMATTITUTKINTO
Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinnossa ammattitaitovaatimukset on tasollisesti määritelty siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Erikoisammattitutkintojen laajuutta ei ole määritelty opintoviikkoina. Tutkintotodistuksen saamisen kriteeri on, että tutkinnon suorittaja osoittaa tutkintotilaisuuksissa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen Erikoisammattitutkinto ei yksin anna jatko-opintokelpoisuutta, mutta yhdistettynä ammattitutkintoon tai alle 120 ov:n perustutkintoon se antaa yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin

13 OPPISOPIMUSOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA
suoritettava tutkinto, tutkinnon laajuus opetuksessa noudatettava ops:n tai näyttötutkinnon perusteita keskeiset työtehtävät koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus ( määrä, sisältö, ajoitus ja järjestelyt ) vastuulliset kouluttajat näyttötutkinnon järjestäjä, tutkintotilaisuuksien järjestelyt ja ajoitus muut opintojen kannalta tarpeelliset seikat

14 Oppisopimuskoulutuksen edut opiskelijalle
Monipuolista opiskelua työn ohessa: Opiskelun päätyttyä sinulla on tutkinnon lisäksi vankka ammattitaito ! Taloudelliset edut: työehtosopimuksen mukainen palkka + käytännön opetus tietopuolisen opetuksen aikana voit saada päivärahaa, perheavustusta, korvausta matkakustannuksista, majoituskorvausta (opintososiaaliset edut ovat verottomia)

15 Oppisopimuskoulutuksen edut työnantajalle
Yrityksen tarpeisiin koulutettua työvoimaa: laajentaa henkilöstön peruskoulutusta kouluttaa henkilöstöä uusiin tehtäviin hankkia työntekijöille erikoistavaa koulutusta hankkia tarpeiden mukaista työvoimaa Taloudelliset edut: Palkkatuki (oppisopimus työttömän työnhakijan kanssa, työvoimatoimisto) Koulutuskorvaus (oppisopimuskeskus)

16 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutusta järjestetään sekä nuorten että aikuisten ammatillisena perus- ja lisäkoulutuksena Ammatillisen perustutkinnon kesto on yleensä noin 2- 3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kesto on noin 1– 2,5 vuotta Ei-tutkintotavoitteinen lisäkoulutus, kesto 4 – 12 kk Amk- ja yliopistotutkintoja ei voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena

17 Työpaikkakouluttaja Jokaiselle oppisopimusopiskelijalle nimetään oma työpaikkakouluttaja. Työpaikkakouluttaja on oman alansa ammattilainen ja hän toimii yrityksen edustajana työssä oppimisen suunnittelussa, järjestämisessä ja valvonnassa. Työpaikkakouluttaja ohjaa oppimista ja vastaa arvioinneista. Opiskelijan käytännön ohjaamiseen osallistuvat myös yrityksen muut työntekijät. Työpaikkakouluttajan tukena opas ja koulutus

18 Hyödyllisiä www.sivuja
Oppisopimuskoulutuksesta: Tutkinnoista: Avoimista työpaikoista: ( mm. cv-netti ja ammatti-netti )

19 Miten liikkeelle? https://oppisopimus.sakky.fi
Oppisopimusprosessi käynnistyy kun opiskelija ja työnantaja yhdessä täyttävät esitietolomakkeen, joka siirtyy sähköisesti Savon oppisopimuskeskukseen > syötä tiedot uutta oppisopimusta varten


Lataa ppt "SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google