Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA JA AIKUISKOULUTUKSESSA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA JA AIKUISKOULUTUKSESSA"— Esityksen transkriptio:

1 AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA JA AIKUISKOULUTUKSESSA
Seppo Hyppönen Kirjastopäivät

2 AMMATILLISEEN JA AIKUISKOULUTUKSEEN VAIKUTTAVIA UUDISTUKSIA
Eurooppalaisen tutkintojen viitekehys (EQF) kansallisen viitekehyksen pohdinta kesään 2009 mennessä kirjattu koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma väliraportti julkistettu , lausuntokierros asti valmisteluryhmän loppuraportti mennessä Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelut tärkein EU-ohjelmakauden hankekokonaisuus ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

3 AJANKOHTAISTA OPETUSHALLITUKSESTA
Opetushallituksen organisaatiouudistus asetus Opetushallituksesta linjaa uudistuksen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden uudistaminen tulossopimustavoite:40 uutta tai uudistettua näyttötutkinnon perustetta/vuosi ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistaminen kaikki ammatilliset perustutkinnot uudistettu v mennessä

4 AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN UUDISTAMINEN
joustava tutkintorakenne, toimialaosaaminen ja alan identiteetin rakentaminen aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tutkinto muodostetaan alan töitä kuvaaviksi tutkinnon osiksi, joista voidaan muodostaa joustavasti erilaisia ura- ja ammatillisen kasvun polkuja Tutkinto rakennetaan yhä laajemmalle työssä oppimiselle ja yhteistyölle työpaikkojen kanssa

5 AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN TAVOITTEET
antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taittoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja tukea elinikäistä oppimista.

6 PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN
Ammatillisia opintoja ja niitä tukeva työssäoppimista 90 ov , joista enintään 10 opintoviikkoa voidaan opetussuunnitelman perusteissa osoittaa vapaasti valittaviin opintoihin, edellyttäen, että tutkinnossa voidaan saavuttaa tavoitteet Ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia ja ammattitaitoa täydentäviä yhteisiä opintoja = Yhteiset opinnot ) 20 ov Vapaasti valittavia opintoja 10 ov Opinto-ohjausta - edellä mainittuihin opintoihin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 opintoviikkoa

7 AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAVAT
Ammattitaitovaatimukset ovat samat opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen ammatillisissa opinnoissa ja näyttötutkintojen tutkinnon osissa, mutta suorittamistavat eroavat. Ammatilliset opinnot/tutkinnon osat muodostetaan ja nimetään työkokonaisuuksien mukaan. Ammattitaitovaatimukset eli opintokokonaisuuksien tavoitteet / tutkinnon osissa vaadittava ammattitaito kuvataan konkreettisena työn tekemisenä. Arviointikriteerit määritellään arvioinnin kohteittain kolmelle tasolle tyydyttävä T1, hyvä H3 ja kiitettävä K5.

8 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN
Perusteiden uudistamistyön koordinointi Turun ammatti-instituutissa Laaja taustayhteistyö: työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset Tutkinnon rakenne = koulutusohjelmat/osaamisalat Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Tieto- ja kirjastopalvelut Tutkinnon laajuus edelleen 120 ov Yleinen jatko-opintokelpoisuus

9 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Rakenne 1/2
Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma/osaamisala Kaikille tutkinnon suorittajille yhteinen, pakollinen tutkinnon osa: Asiakaspalvelu Koulutusohjelman pakolliset osat: Asiakas- ja tietopalvelu Käyttäjäkouluttajana toimiminen Aineiston hankinta ja kokoelman ylläpito Aineiston kuvailu ja esittely

10 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Rakenne 2/2
Valinnaiset tutkinnon osat Asiakasryhmien kirjastopalvelut Erikoiskirjastopalvelut Luettelointi ja sisällönkuvailu Verkkopalvelu ja käytön tuki

11 INFORMAATIO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO
Kohderyhmä Kaikille pakollinen tutkinnon osa: Informaatio- ja kirjastotyön hallinta Valinnaiset osaamisalat: Yleiset informaatio- ja kirjastopalvelut Oppimisympäristöjen informaatio- ja kirjastopalvelut Tieteen ja erikoisalojen informaatio- ja kirjastopalvelut

12 AJANKOHTAISTA OPETUSHALLITUKSEN AIKUISKOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA
Tutkintorakenteen uudistaminen Tutkintorakenne-esitys Opetusministeriölle Informaatio- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon nimen muuttaminen Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnoksi, koulutustoimikunta puolsi nimen muuttamista Esitys tieto- ja kirjastopalvelujen erikoisammattitutkinnoksi, koulutustoimikunta ei vielä puoltanut

13 NÄYTTÖTUTKINTOIHIN OSALLISTUNEIDEN MÄÄRÄ 1995 - 2007


Lataa ppt "AJANKOHTAISTA AMMATILLISESSA JA AIKUISKOULUTUKSESSA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google