Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miten tuloksiin työterveys-/työkykyneuvotteluissa. 8. 5

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miten tuloksiin työterveys-/työkykyneuvotteluissa. 8. 5"— Esityksen transkriptio:

1 Miten tuloksiin työterveys-/työkykyneuvotteluissa. 8. 5
Miten tuloksiin työterveys-/työkykyneuvotteluissa? Satu Väihkönen Johtava ylilääkäri, Työterveys Wellamo Oy Puheenjohtaja, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys

2 Työterveys Wellamo Oy - yhteistyötä yli kuntarajojen
14 kunnan ja 2 kuntayhtymän omistama työterveyspalveluita tuottava osakeyhtiö Päijät-Hämeessä Perustettu Toiminta käynnistynyt Lahden kaupungin tytäryhtiö 3000 sopimusasiakasta, joilla työntekijää Työntekijöitä 93

3 Toimialue ja toimipisteet – 10 toimipistettä

4 STLY, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys
Yhdistys on perustettu vuonna 1946. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää työterveyshuoltoa ja edistää jäsentensä ammatillista kehitystä. Edunvalvonta ei kuulu yhdistyksen toimintaan. Yhdistykseen kuuluu noin jäsentä STLY on edustettuna STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnissa ja jaostoissa sekä Kelan tth:n neuvottelukunnassa

5 Työterveysneuvottelun perusteet ja lähtökohdat
työterveysyhteistyö työntekijöiden, työnantajan ja työterveyshuollon kesken Aktiivinen ja varhainen tuki Uusi voimaan astunut asetus ”hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta” korostaa työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea, joihin työterveysneuvottelut kiinteästi liittyvät

6 Työterveysneuvottelu
Työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyömuoto, jonka avulla sovitaan työntekijän työkykyä tukevista työjärjestelyistä. Kun työntekijä itse, esimies tai työterveyshuolto (terveystarkastuksessa tai sairausvastaanotolla) on todennut työkyvyn tukitoimien tarpeen ja jos tilanne vaatii yhteisneuvottelua. Työterveyshuollossa kartoitetaan ensin tilannetta ja työterveyshuolto kutsuu tarvittaessa osallistujat koolle

7 Työterveysneuvottelun sisältö
LUOTTAMUS ja LUOTTAMUKSELLISUUS on tärkeää Neuvottelussa käsiteltävät ja sovittavat asiat: Neuvottelun syy ja tavoite Lyhyt työhistoria ja nykyisten työtehtävien kuvaus Nykytilanne ja siihen vaikuttaneet tekijät Työkykyä alentavat ja tukevat tekijät Ehdotukset työkyvyn tukemiseksi Jatkosuunnitelma Työyhteisölle tiedottaminen Tilanteen seuranta ja sen aikataulu sekä vastuuhenkilöt

8 Työterveysneuvottelun osallistujat…
Työntekijä, esimies, työterveyshuollon edustus, tarvittaessa luottamushenkilöt (työsuojelu, ltm), joskus asiantuntijoista ttpsykologi tai työfysio-terapeutti tai esh:n tai kuntoutuslaitoksen edustaja Tarvittaessa työnantajan edustajana esimiehen esimies tai päätösvallan organisaatiossa omaava henkilö, enenevästi työkykykoordinaattori

9 …ja heidän roolinsa Kukin puhuu omasta näkökulmastaan ja tuo esille haluamansa ja hallitsemansa asiat. Työterveyshuollon rooli on toimia ”työkyvyn puolueettomana asianajajana” Neuvottelun ytimessä on työntekijän toimintakyky – eivät potilaan sairaudet

10 Mitä työterveysneuvotteluissa vaaditaan työterveyshuollolta
Ammatillista osaamista Hyvät ihmissuhdetaidot Neuvottelutaitoa Johtajuutta Tietoa laeista, säädöksistä ja toimintaohjeista Kykyä herättää luottamus kaikkien osapuolien kesken

11 Mitä työterveysneuvotteluissa vaaditaan työntekijöiltä
Työntekijälle tulee kertoa etukäteen, että neuvottelu järjestetään hänen asiansa edistämiseksi, jotta työntekijällä on mahdollisuus asennoitua tilanteeseen pelkäämättä ja rohkeasti Työntekijän tulee saada opastus siitä, että hänen ei tarvitse kertoa neuvottelussa sairautensa yksityiskohdista, vaan neuvottelussa keskitytään toimintakyvyn arviointiin suhteessa työhön Työntekijän tulee osata ilmaista omat motiivinsa ja tavoitteensa työkykynsä suhteen

12 Mitä työterveysneuvottelussa vaaditaan esimiehiltä
Positiivista tai vähintään neutraalia asennetta Kykyä keskittyä olennaiseen Luovaa ideointikykyä Tietoa esimiehen vastuista ja sen mukaista käytöstä Tietoa ja ymmärrystä työsuhdeasioista sekä sosiaalivakuutusjärjestelmästä

13 Työkyvyn tukeminen tehtävänkuvaa ja työolosuhteita muokkaamalla
Työkuormituksen säätäminen (mahdollista pyytää kartoitusta työkuormituksen arviosta työfysioterapeutilta tai työterveyspsykologilta sekä ohjeita kuormituksen vähentämiseksi) Työtehtävien rajaaminen Tehtäväaikataulujen tarkistaminen Työn tai työyhteisön kehittäminen Työryhmäkokoonpanon muuttaminen Työympäristön rauhoittaminen

14 …työkyvyn tukeminen tehtävänkuvaa ja työolosuhteita muokkaamalla
Työaikajärjestelyjen tekeminen Joustomahdollisuuksien lisääminen Lisä- tai uudelleenkoulutuksen järjestäminen Työnohjauksen järjestäminen Ammatillisen kuntoutuksen mahdollistaminen

15 Työnantajan ja työterveyshuollon yhteisiä tukikeinoja
Osasairauspäiväraha Mahdollistaa paluun osa-aikaisena oman työsopimuksen mukaisiin tehtäviin, kun Työntekijällä on kokopäivätyö Sairausloma on kestänyt sairastumispäivän lisäksi vähintään 9 työpäivää Myönnetään 2 viikosta 120 päivään Edellyttää sekä työntekijän että työnantajan suostumuksen

16 …jatkoa osasairauspäivärahaan
Edellyttää kirjallista sopimusta työajasta ja palkasta Työajan(palkansaaja) tai työmäärän (yrittäjä) on vähennyttävä prosenttia aiemmasta Etuuden hakee työnantaja, jos työntekijälle maksetaan täysi palkka; muussa tapauksessa työntekijä hakee etuuden Hakemukseen liitetään lääkärin tekemä B-lausunto ja osa-aikaisuudesta tehty kirjallinen sopimus Ero työkokeiluun: ei ole toistaiseksi osoitettavissa riskiä pysyvästä työkyvyn alenemasta

17 Työeläkelaitoksen työkokeilu ammatillisena kuntoutuksena
Mahdollistaa asteittaisen työhön paluun pitkän sairausloman jälkeen Kesto yleensä 3 kuukautta, voi hakea lisää ad 6 kk Päivittäinen työaika 4-8 tuntia Rajattu tai muokattu tehtävänkuva (oma tai uusi työ) Työntekijä hakee kuntoutusrahaa/ammatillista kuntoutusta työeläkelaitoksestaan

18 …jatkoa työkokeiluun Työterveysneuvottelussa sovitaan työjärjestelyistä Työnantaja täyttää hakemukseen työkokeilun ajaksi sovitun työajan ja tehtävänkuvan Työterveyslääkäri laatii B-lausunnon

19 Muita tukimuotoja Työterveyshuollon työkokeilu
Kelan ammatillinen kuntoutus Työeläkelaitokset tarjoavat pitkältä sairaslomalta palaajalle myös: Työhön valmennusta Lisä-, täydennys- ja uudelleenkoulutusta Kuntoutustukea Osakuntoutustukea Osatyökyvyttömyyseläkettä

20 Työterveysneuvottelun muistio
Neuvottelusta laaditaan muistio, jonka kaikki osallistujat hyväksyvät ja allekirjoittavat (ainakin tt, ta:n edustaja ja tth:n edustaja)

21 Tuloksia syntyy neuvottelemalla


Lataa ppt "Miten tuloksiin työterveys-/työkykyneuvotteluissa. 8. 5"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google