Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työeläkekuntoutus © Tapiola-ryhmä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työeläkekuntoutus © Tapiola-ryhmä."— Esityksen transkriptio:

1 Työeläkekuntoutus © Tapiola-ryhmä

2 Työeläkekuntoutus Työeläkekuntoutukseen on oikeus, mikäli sairaus aiheuttaa lähivuosina työkyvyttömyyden uhkaa ja siihen voidaan vaikuttaa työeläkekuntoutuksen avulla. Tavoite on parantaa työkykyä, hyvinvointia ja työtehtävissä selviytymistä. Kuntoutus on ammatillista, yksilöllistä ja perustuu kuntoutussuunnitelmaan. Työntekijää autetaan jatkamaan terveydentilalleen sopivassa työssä. Mistä liikkeelle? Aktiivisuus on tärkeää. Kuntoutuksen tarve ja neuvojen kysyminen tulee ajoissa ottaa puheeksi työpaikalla ja työterveyshuollon kanssa. Nopea, oikeaan aikaan tapahtuva työkyvyn tukeminen parantaa pärjäämistä työelämässä. Kuntoutusselvittelyt aloitetaan työterveyshuollon ja muiden kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa työkyvyttömyyden uhkan toteamiseksi ja kuntoutuksen suunnittelemista varten. Yhteistyö jatkuu eläke-yhtiön, kuntoutusasiantuntijoiden ja tarpeen mukaan koulutustahojen kanssa. Ajoissa kuntoutukseen! On tärkeää havaita kuntoutustarpeet varhaisessa vaiheessa, kun sairaus/työkyvyttömyyden uhka on todettu. Mitä nopeammin kuntoutuksen suunnittelu ja toimenpiteet aloitetaan, sitä parempia tuloksia saavutetaan. Työeläkekuntoutukseen on oikeus, mikäli sairaus aiheuttaa lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeen uhan työkyvyttömyyden uhkaan voidaan vaikuttaa työeläkekuntoutuksen avulla henkilö on työssä tai työsuhteen päättymisestä ei pääsääntöisesti ole kulunut vuotta pidempää aikaa henkilöllä on ammattipätevyys koulutuksen tai työn kautta ja hän on vakiintuneesti mukana työelämässä kuntoutus johtaa eläkemenojen säästöön. © Tapiola-ryhmä

3 Työeläkekuntoutuksen hyödyt
Kuntoutuja jatkaa työssään tai palaa terveydentilalleen sopivaan työhön paremmin voivana ja pärjäävänä sairaudesta tai vammasta huolimatta, tai jatkaa työelämässä toisessa työssä ja työpaikassa. Työntekijän ammattitaito, osaaminen ja elämänlaatu paranevat: voimavaroja riittää myös vapaa-aikaan. Työelämässä jatkaessa palkka on tavallisesti parempi kuin työkyvyttömyyseläke. Vähentää yrityksen sairauspoissaoloja, rekrytointikustannuksia ja työkyvyttömyyseläkemenoja. Työeläkekuntoutuksen keinoja Yksilöllisiä työkokeiluja ja suunnitelmallisia työhön valmennusohjelmia. Kuntoutukseen voi sisältyä uuden työtehtävän edellyttämää koulutusta ja kurssitusta. Myös uuden ammatin hankkiminen ammatillisen koulutuksen tai oppisopimus- koulutuksen avulla on mahdollista. Kuntoutus kannattaa suunnitella hyvin Heikentynyt terveydentila ei välttämättä merkitä työstä luopumista. Mitä varhaisemmin työssä jaksamista uhkaaviin tekijöihin puututaan, sitä paremmin niihin pystytään vaikuttamaan. Kuntoutussuunnitelma tehdään yksilöllisesti kuntoutujan tarpeiden mukaisesti. Suunnitelman teossa huomioidaan aikaisempi koulutus- ja työhistoria sekä sairauden työlle aiheuttamat rajoitteet. Oma motivaatio on tärkeää. Kuntoutuksen suunnitteluun voi itse vaikuttaa. Työntekijän hyödyt Työnteko jatkuu, sisältöä ja merkitystä elämään palkka parempi kuin eläke vanhuuseläke karttuu paremmaksi työssä osaaminen laajenee työmarkkinakelpoisuus paranee elämänlaatu ja toimintakyky paranee voimavarat lisääntyvät myös vapaa-aikana kuntoutusajan hyvä toimeentuloturva Työnantajan hyödyt sairauspoissaolojen väheneminen kustannussäästöt työjärjestelyihin liittyvät asiat säästöt eläkemenoissa vaikutus yrityksen maksuluokkaan © Tapiola-ryhmä

4 Muista Ota selvää kuntoutusmahdollisuuksistasi. Älä jää odottelemaan!
Jos pärjääminen nykyisessä työssäsi näyttää vaikealta, ratkaisu voi olla työtehtävän vaihtaminen, nykyisen ammattitaitosi kehittäminen tai kouluttautuminen uuteen ammattiin työeläkekuntoutuksen avulla. Työterveyshuollosta ja eläkeyhtiöstäsi saat tietoa työeläkekuntoutuspalveluihin hakeutumisesta. Kun työkyvyttömyys johtuu sairaudesta, eläkeyhtiöt kustantavat ammatillista kuntoutusta vakiintuneesti työelämään sijoittuneille. Muun tyyppistä kuntoutusta korvaavat myös esimerkiksi liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, Kela, työvoimahallinto sekä kunnallinen terveydenhuolto. Kysymyksiä keskustelun pohjaksi: Mikä on eläkevakuutusyhtiönne? Minkälaisessa tilanteessa työeläkekuntoutus jo kannatta ottaa puheeksi? Mitä on oma, oikea-aikainen aktiivisuus kuntoutusasioissa? © Tapiola-ryhmä


Lataa ppt "Työeläkekuntoutus © Tapiola-ryhmä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google