Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

90 päivän sääntö – sairauspäivärahan maksaminen työkyvyttömyyden pitkittyessä - sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset Voimaan 1.6.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "90 päivän sääntö – sairauspäivärahan maksaminen työkyvyttömyyden pitkittyessä - sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset Voimaan 1.6.2012."— Esityksen transkriptio:

1 90 päivän sääntö – sairauspäivärahan maksaminen työkyvyttömyyden pitkittyessä - sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset Voimaan > Työterveyshuolto > Työterveyshuollon lausunto työhönpaluun mahdollisuuksista

2 Lakiuudistus 1.6.2012 koskee Työterveyshuoltolakia
Sairausvakuutuslakia Tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia puuttua varhaisemmin pitkittyviin työkyvyttömyyksiin sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolainsäädännön keinoin. Tavoitteena on pidentää työuria. Työntekijän työssä jatkamismahdollisuudet selvitettävä viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä yhtäjaksoisesti tai pätkissä kahden vuoden aikana ei koske osasairauspäivärahapäiviä EDU /THa, AMi

3 30, 60 ja 90 päivää 30 sairaspoissaolopäivää täyteen: Työnantajan on ilmoitettava työterveyshuollolle työntekijän sairauspoissaolot 60 päivää: päivärahaetuuksien hakeminen Kelasta. Työnantaja hakee. (Aiemmin oli 120 päivää) 90 päivää: lausunto - työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä sekä työnantajan yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa tekemä selvitys työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä Näiden tavoitteena on, että työpaikoilla ja työterveyshuolloissa toimitaan jo varhaisessa vaiheessa ennen 90 sv-päivää. EDU /THa, AMi

4 Työntekijän huolehdittava
Työntekijän toimitettava Kelaan työterveyshuollon B-lausunto 60 sairauspäivän (viimeistään 90 pv) kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta sairauspäivärahan maksamisen edellytys lausunnossa arvio työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä sekä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhdessä suunnittelemat toimet työntekijän työhönpaluun mahdollistamiseksi Sairauspäivärahan maksamista ei keskeytetä, jos lausunnon toimittamatta jättäminen ei johdu työntekijästä tai jos keskeyttäminen olisi muutoin kohtuutonta. (Huom. Sairasajan palkat maksetaan alan tessin mukaisesti!) EDU /THa, AMi

5 Työnantajan huolehdittava
Sairauspoissaolojen seurannasta työnantajan tulee toimittaa työntekijöiden sairaus- ja poissaolotiedot kattavasti työterveyshuollolle, ellei työntekijä ole erikseen kieltänyt yksittäisen todistuksen tai lausunnon luovuttamista Ilmoitus työterveyshuoltoon, kun työntekijä on ollut poissa työstä työkyvyttömyyden takia vähintään kuukauden Työnantajan tulee käynnistää prosessi, jotta työterveyshuollon lausunto saadaan ajoissa tehtyä Selvittää yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä työjärjestelyt työaikajärjestelyt työolosuhteiden muokkaaminen kuntoutustoimenpiteet EDU /THa, AMi

6 Työterveyshuollon huolehdittava
Hoitava lääkäri (voi olla myös muu kuin työterveyslääkäri) arvioi sairauden vaikutusta työntekijän toimintakykyyn Työterveyshuollon on annettava maksutta työntekijälle B-lausunto työterveyslääkäri arvioi työntekijän työkyvyn suhteessa tämän työn vaatimuksiin sekä työntekijän jäljellä olevan työkyvyn työterveyslääkäri laatii myös johtopäätökset työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän kesken käydystä neuvottelusta, jossa työntekijän työssä jatkamismahdollisuudet on selvitetty ja tarvittavat tukitoimet kartoitettu. EDU /THa, AMi

7 Kelan huolehdittava Kelan työkykyneuvoja ottaa yhteyttä asiakkaaseen, työnantajaan tai työterveyshuoltoon, jos sairauspäivärahakausi pitkittyy tai sairausjaksot alkavat toistua. muistuttaa työterveyshuollon lausunnosta viimeistään siinä vaiheessa, kun sairauspäivärahaa on myönnetty 60 arkipäivälle maksaa sairauspäivärahan EDU /THa, AMi

8 Huomioitavia asioita Sairauspäivärahan katkaiseminen on kohtuutonta, jos työnantajasta tai työterveyshuollosta johtuvista syistä lausuntoa ei saada vakava sairaus estää asian hoitamista aiempi sairausloma, sairastuu uudelleen -> aikaraja yllättää MUTTA: pelkästään työntekijän taloudelliseen asemaan liittyviä seikkoja ei pidetä kohtuuttomina -> ei riitä perusteeksi Mahdollisia ongelmia Hoitava lääkäri + työntekijä eri mieltä kuin työterveyslääkäri työkyvystä -> Kelan tulkinta Mitä muu työ on ja millaisella palkalla Työnantaja ei halua muokata työoloja Yhteistyö: tth – muu terveydenhuolto – kuntoutus – sosiaalivakuutus EDU /THa, AMi 8

9 Säädökset TTH_lain muutos 20/2012 (www.finlex.fi)
Sv-lain muutos 19/2012 ( Em. hallituksen esitykset perusteluineen HE 75/2011 > Hallituksen esitykset > Työterveyshuolto > … lausunto työhönpaluun mahdollisuuksista Kelan tiedote > Henkilöasiakkaat >Sairastaminen >Takaisin työhön STM:n tiedote 8/2012 ( ) > Uutiset > Tiedotteet HUOM astui voimaan työsuojelunvalvontalain lisäys, jonka mukaan työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa on käsiteltävä myös henkilöstön työssä jatkamista tukevat toimet EDU /THa, AMi

10 Tiedottaminen kevään aikana
Mm. Kela, STM, Työterveyslaitos ja työmarkkinakeskusjärjestöt tiedottavat asiasta lisää kevään aikana. Tiedotuksen slogan: Yhdessä työkyvyn tukena. Kelan konttoreiden työkykyneuvojat. SAK:ssa yhteyshenkilö on asiantuntijalääkäri Kari Haring/SAK EDU /THa, AMi


Lataa ppt "90 päivän sääntö – sairauspäivärahan maksaminen työkyvyttömyyden pitkittyessä - sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset Voimaan 1.6.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google