Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kela tukemassa vajaakuntoisen nuoren opintoja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kela tukemassa vajaakuntoisen nuoren opintoja"— Esityksen transkriptio:

1 Kela tukemassa vajaakuntoisen nuoren opintoja
-nuoren kuntoutusraha ammatillinen kuntoutus / S.Penttilä

2 KKRL 20§: Nuoren kuntoutusraha
Myöntämisedellytykset: vuotiaalle vakuutetulle Nuoren ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi Nuoren työkyky ja ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat sairauden, vian tai vamman takia olennaisesti heikentyneet Nuori tarvitsee tehostetun työkyvyn arvioinnin perusteella tehostettua kuntoutusta Nuorelle on laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma

3 Lääketieteellisten edellytysten arviointi
Jos olennaisen heikentymisen arvioidaan jatkuvan vähintään 3-5 vuotta, nuoren kuntoutusraha voidaan myöntää Jos olennaisen heikentymisen arvioidaan jatkuvan suunnitelman mukaisen koulutuksen ajan (lukio, valmentava, kuntouttava linja), nuoren kuntoutusraha voidaan myöntää tälle ajalle Haettaessa nuoren kuntoutusrahaa seuraavaan koulutukseen tulee lääketieteelliset myöntöedellytykset tarvittaessa tutkia uudelleen

4 Työelämätavoite Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi  kuntoutuksen realistisena tavoitteena tulee olla työelämään siirtyminen niin, että nuori pystyisi työllään hankkimaan toimeentulonsa tai ainakin joitakin merkittäviä tuloja eläkkeen lisäksi jos koulutuksen tavoitteena on pelkästään harjaannuttaa nuorta selviytymään jokapäiväisistä toiminnoistaan eikä alustaviakaan työelämätavoitteeseen tähtääviä ammatillisia suunnitelmia pystytä tekemään, eivät nuoren kuntoutusrahan myöntämisedellytykset täyty

5 Tehostettu työkyvyn arviointi ja kuntoutus
Tehostetulla työkyvyn arvioinnilla ja kuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutujan tarvetta erityisiin tukitoimiin opiskelunsa ja muun kuntoutuksen aikana Erityisiä tukitoimia voivat olla: -erityiskoulujen palvelut -olennaisesti mukautetut opinnot normaalissa koulussa -ammatillisena kuntoutuksena myönnettävät apuvälineet -tulkkipalvelut -henkilökohtaisen avustajan palvelut -pitkäkestoiset terapiat -muut vastaavat palvelut

6 Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma
KKRL 20 §: -Kotikunta laatii yhdessä nuoren ja huoltajien kanssa kirjallisen suunnitelman (+viittaus asetukseen) VN:n asetus (suunnitelman sisältö): -lääketieteellinen arvio ; nuoren mahdollisuudet ammatilliseen kuntoutumiseen -arvio sairauden, vian tai vamman vaikutuksesta ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksiin - arvio kuntoutumisen tavoitteista -suunnitelma opiskelun järjestämisestä ja toteuttamisesta sekä tarvittavista tukitoimista kuntoutumisen edistämiseksi

7 Nuoren kuntoutusrahan hakeminen ja jatkotoimet
-Hakemuslomake KU112 + liite KU111 +KU110 = suunnitelma +lääkärinlausunto Päätös tehdään sille jaksolle/ kouluajalle, mikä tiedossa Jos suunnitelma muuttuu, toimitetaan Kelaan tarkistettu suunnitelma Osallistumistodistukset lukukauden alussa Kelaan Kun tieto ammatilliseen / valmentavaan koulutukseen valinnasta, siitä kopio Kelaan Maksetaan 22, 04 euroa / arkipäivä, myös koulujen loma-ajalta

8 Ammatillinen kuntoutus
KKRL 6 § / Perusteet: - Jos työkyky on olennaisesti heikentynyt tai voidaan arvioida mahdollinen työkyvyttömyyden uhka lähitulevaisuudessa - Harkitaan kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuus ( ammatin sopivuus) ****************** Nuorella työkyvyttömyyden uhka on mahdollinen lähinnä silloin, kun etenevän sairauden johdosta olisi todennäköistä, että hänelle tulisi myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke lähivuosina Myös nuoren sairaus, vika tai vamma yhdessä hänen elämäntilanteensa kanssa voivat aiheuttaa olennaisia rajoituksia ammatin ja työn valinnassa

9 Koulutus Koulutuskokeilut
-tavoite selvittää asiakkaan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet hänen valitsemallaan ammattialalla -tarkoitus saada kuva koulutuksen asettamista vaatimuksista -mahdollisuus tutustus kouluelämään ja arvioida alan kiinnostavuus Peruskoulutus ( lukio, kansanopisto yms), jos se on edellytys suunnitellulle ammatilliselle koulutukselle Ammatillinen koulutus (tutkintotavoitteinen) - valmentava koulutus - ammattiin johtava koulutus

10 Miten haetaan, mitä korvataan
Ammatillisen kuntoutuksen hakemuslomake ETK/Kela 7009, B-lääkärinlausunto, koulutodistuskopiot, tieto hyväksymisestä kouluun Ammatilliseen kuntoutukseen liittyvä kuntoutusraha Korvataan koulutarvikkeet (350 tai 250 e/lv) ym koulutuksesta aiheutuvat opiskelukustannukset. Matkat korvataan kerran kuukaudessa koti- ja koulupaikkakunnan välillä (päivittäisiin koulumatkatuki) .

11 Tehostetun työkyvyn arviointi ja kuntoutus
Sairaus, työkyvyn olennainen alenema KKRL 6§ työkyvyttömyyden uhka tehostetun työkyvyn arviointi ja kuntoutus (tukitoimet) KKRL 6§:n amma Nuoren kuntoutusraha tillinen kuntoutus


Lataa ppt "Kela tukemassa vajaakuntoisen nuoren opintoja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google