Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työturvallisuus ja sairastuminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työturvallisuus ja sairastuminen"— Esityksen transkriptio:

1 Työturvallisuus ja sairastuminen
Viivi Virtanen Henkilöstöyksikkö Viivi Virtanen

2 Turvallisuusuutiset.fi 17.5.2011
18–24-vuotiaat loukkaantuvat vähintään 50 % todennäköisemmin työpaikalla kuin vanhemmat työntekijät.

3 Mitä työturvallisuus on?
Työturvallisuus on työpaikalla olevien ihmisten tietoa, taitoa ja tahtoa työperäisten terveyteen kohdistuvien riskien ennalta ehkäisemiseksi. Työturvallisuus on osa työsuojelua ja se kuuluu siksi jo lakimääräisesti työpaikan päivittäisiin asioihin. Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu ennakolta hyviksi todettuihin käytäntöihin. Ammattitaitoon kuuluu, että tuntee työnsä vaarat.

4 Työturvallisuus on jokaisen vastuulla
Jokaisella on oikeus turvalliseen työhön. Työntekijällä on oikeus pidättäytyä sellaisesta työstä, josta aiheutuu vakavaa vaaraa hänen omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle. On parempi harkita tovi kuin rynnätä tekemään tehtävää suin päin. Turvallisuudesta ei kannata tinkiä sen takia, että säästäisi aikaa. On hyväksyttävää huomauttaa työtoveria turvattomasta käyttäytymisestä.

5 Työntekijän velvollisuudet (Ty401)
1) Työntekijän on noudatettava työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita. 2) Työntekijän on työssään huolehdittava niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. 3) Työntekijän on vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. 4) Työntekijän on viipymättä ilmoitettava havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. 5) Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa annettuja henkilönsuojaimia ja muita varusteita.

6 Mistä lisätietoa? Mistä lisätietoa? Esimies Työkaverit Työsuojeluvaltuutetut Työsuojelupäällikkö Intra/Loora: Etusivu  Terveys ja hyvinvointi  Työsuojelu ja turvallisuus Tuotantoalueiden omat sivut

7 Sairastuminen Työntekijän tulee aina ilmoittaa henkilökohtaisesti tai puhelimitse sairastumisestaan esimiehelleen tai hänen määräämälleen sijaiselle, mikäli sairastumisesta aiheutuu poissaolo työstä. Ilmoitus tulee tehdä välittömästi sairauspäivän aamuna tai ennen työvuoron alkamista tai esteen sattuessa ilman aiheetonta viivytystä. Jos sairaus ilmenee kesken työpäivän, ilmoitus esimiehelle tulee tehdä välittömästi. Pelkkä ilmoitus poissaolosta ei oikeuta palkalliseen sairauslomaan, vaan poissaoloon tarvitaan nimenomainen esimiehen lupa. Mikäli esimies ei ole puhelimitse tai muutoin tavoitettavissa, tulee työntekijän jättää hänelle sairastumisilmoitus ja yhteydenottopyyntö puhelinvastaajaan tai tekstiviestitse.

8 Äkillisesti sairastuneella henkilöllä on mahdollisuus olla esimiehen luvalla poissa työstä enintään kolme peräkkäistä kalenteripäivää. Silloin kun sairausloma ei perustu esimiehen lupaan, tulee henkilön esittää selvityksenä työkyvyttömyydestään sairauslomatodistus. Lääkärintodistus tulee toimittaa esimiehelle viipymättä ja viimeistään viikon kuluessa lääkärintodistuksen allekirjoituspäivästä.

9 Työterveyshuolto Työtapaturmat hoidetaan ensisijaisesti työterveyshuollossa. Mikäli sairautesi edellyttää lääkärin vastaanotolla käyntiä, sinun tulee hakeutua oman alueesi terveysasemalle tai yksityiselle palveluntuottajalle. Työnantajan kustantamiin vapaaehtoisiin sairaanhoidon palveluihin Tullinkulman työterveydessä olet oikeutettu sen jälkeen, kun palvelussuhteesi on kestänyt yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta. Työterveyshuollossa kirjoitettujen todistusten ohella kaupunki hyväksyy pääsääntöisesti myös yksityisten lääkäriasemien, kunnallisten terveyskeskusten ja sairaaloiden sekä opiskelijaterveydenhuollossa kirjoitetut sairauslomatodistukset.

10 Kiitos!


Lataa ppt "Työturvallisuus ja sairastuminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google