Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työkyvyn tukeminen pientyöpaikoilla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työkyvyn tukeminen pientyöpaikoilla"— Esityksen transkriptio:

1 Työkyvyn tukeminen pientyöpaikoilla
FL Pirkko Mäkelä-Pusa, johtava projektipäällikkö Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hanke Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kuntoutussäätiö ESR-hanke 2009 – 2012, Sosiaali- ja terveysministeriö

2 Punk - hankkeen kehittämistyön tavoitteet
Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön mallien kehittäminen Kuntoutustoiminnan kehittäminen pientyöpaikkojen tarpeeseen Kehittää välineitä tavoitteelliseen työhyvinvointityöhön Tiedon jakaminen hankkeen tuloksista

3 TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
Sosiaalinen pääoma Koulutus, TuKi -työhyvinvointikoulutus Välineitä työhyvinvointityöhön (tunnusluvut, osaamiskartta) Varhainen reagointi ja tuki Työkyvyn tuki TYÖYHTEISÖINTERVENTIO Voimavaroja esimiestyöhön- valmennus Ryhmäohjausmalli TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN YHTEISÖINTERVENTIO Yhteistyökäytännöt tth, tp, kuntoutus Työterveyshuollon jalkautuminen työpaikoille VARHAINEN TUKI PUNK Psykologinen pääoma Osallisuus Osaaminen YKSILÖINTERVENTIO Oman hyvinvoinnin lähteillä Työelämäosaamisen kehittäminen, Moniosaaja-valmennus Työurasuunnittelu Kuntoutuspalveluohjaus TYÖYHTEISÖINTERVENTIO TYÖHÖN PALUUN TUKI YHTEISÖINTERVENTIO YKSILÖINTERVENTIO Kuntoutuspalveluohjaus

4 Kehittämistyön toimijat
Ohjausryhmä Kehittämisryhmä Kuntoutussäätiö Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus - projektihallinta työuraan ja työelämäosaamiseen liittyvä kehittämistyö työterveyshuoltoyhteistyö Tampereen yliopisto HyWin-työhyvinvointi koulutus ja henkilöstö- työn käytäntöjen kehittäminen Työterveyshuollot Mehiläinen, Lohja ja Vantaa TyöSyke, Karviainen, Karkkilan lääkärikeskus Avire Kuntoutus Oy kuntoutus ja työyhteisötyö Kiipulan kuntoutus- keskus Yrittäjäjärjestöt Innokuntoutus Kehittämistyön toimijat

5 Hallituksen esityksen 67/2010 tavoitteet
parantaa työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyönä toteutettavan työkyvyn hallinnan ja edistämisen toteutumista työpaikoilla Tarkoituksena on, että työnantajat ja työpaikat voisivat hyödyntää entistä paremmin työterveyshuollon mahdollisuuksia ja osaamista työkyvyn edistämisessä sekä toteutettaessa varhaista tukea ja työkyvyn hallintaa parantavia ratkaisuja työpaikoilla Hyvän työterveyshuolto käytännön mukaisia toimintatapoja (työkyvyn tukeminen, työkykyongelmien havaitseminen ja hoito) tulee kehittää siten, että saadaan nykyistä vaikuttavampi tulos

6 Esityksen keskeiset ehdotukset
Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon nykyisen 60 % korvaustason ehdoksi esitetään työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto sopivat yhteistyössä työpaikalla ja työterveyshuollossa noudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. lisäksi edellytetään, että työpaikalla on sovittu sairauspoissaolojen seurantajärjestelmä työpaikalla tulee olla kirjallinen kuvaus käytännöistä ja toimintatavoista, joilla huolehditaan työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen antamisesta

7 Ehdotukseen liittyvä svl 5 § 2 momentti
Lisäksi 60% korvausta edellytyksenä on myös, että toimintakäytännöissä sovitaan - työnantajan velvollisuudesta toimittaa sairaus- ja poissaolotiedot kattavasti työterveyshuollolle, ellei työntekijä ole kieltänyt yksittäisen todistuksen tai lausunnon luovuttamista. - työkykyseurannan toteutuksen ja raportoinnin esittämisestä työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa - työkykyseurannan tietojen ja varhaisen tuen toteutumisen analysoimisesta säännöllisesti työpaikalla - työterveyshuollon velvollisuudesta raportoida vuosittain työkykyseurannasta yli 20 hengen työpaikoilla

8 Työpaikan työkyvyn tuki -malli - varhaisen reagoinnin malli
Punk-hankkeen kehittämistyön pohjana on ollut JATS-hankkeessa varhaisen reagoinnin työkirja kehitetyssä mallissa sovitaan sairauspoissaolojen seurannasta, työkyvyn tuesta ja työhön palaamisen perusteista pitkän sairauspoissaolon jälkeen eli miten käytetään joustavia työhönpaluun mahdollisuuksia. Monissa pientyöpaikoissa on sovittu tässä yhteydessä myös hoitoonohjauskäytännöistä. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki käytännön toimintatapa onnistuakseen edellyttää työterveyshuollon työotteen muuttumista entistä laaja-alaisemmaksi


Lataa ppt "Työkyvyn tukeminen pientyöpaikoilla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google