Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYÖTERVEYSHUOLTO Liisa Lempiäinen Työterveyshuollon ylilääkäri

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYÖTERVEYSHUOLTO Liisa Lempiäinen Työterveyshuollon ylilääkäri"— Esityksen transkriptio:

1 TYÖTERVEYSHUOLTO Liisa Lempiäinen Työterveyshuollon ylilääkäri
JIK ky:n infotilaisuus

2 TYÖTERVEYSHUOLTOA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET
Työterveyshuoltolaki (v ja 2001) VNN asetus hyvän työterveyshuollon käytännön periaatteista , työterveyshuollon sisällöstä sekä am mattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta sekä Vnn:n asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä

3 TAVOITTEET ( ttl 1§ ) Työnantajan, työntekijän ja työterveys-
huollon on yhteistoimin edistettävä Työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä Työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta

4 Jatkuu… Työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa Työyhteisön toimintaa

5 Työterveyshuoltolaki koskee
Kaikkia työnantajia, jotka ovat velvollisia noudattamaan työturvallisuuslakia (738/2002) TTH on järjestettävä, jos yrityksessä on yksikin työntekijä

6 TTH toteutetaan Lain edellyttämällä tavalla siinä laajuudessä kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää. Työnantajat voivat järjestää työntekijöilleen myös vapaaehtoisesti sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja.

7 Sairausvakuutuslain perusteella
Työnantajalla on oikeus korvaukseen työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Korvausluokka I ( lakisääteinen tth) 60% Sairaanhoito ja muu terveydenhoito 50% Kelan hyväksymistä kustannuksista.

8 Terveydenhuoltolaki 18 §
Kunnan on järjestettävä alueensa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuoltolain mukaiset työterveyshuoltopalvelut - terveyskeskus, kuntayhtymä, yksityinen yrittäjä

9 Työterveyshuolto- ja sairausvakuutuslakimuutokset 1.6.2012
Suuntaavat entistä vahvemmin työterveyshuollon toimintaa työ- ja toimintakyvyn tukemiseen ja työntekijöiden kuntoutuksen koordinoimiseen

10 Toimintamme Perustuu työnantajan ja työterveyshuollon väliseen kirjalliseen sopimukseen, josta ilmenee palvelujen sisältö ja laajuus. Työntekijät osallistuvat myös työterveyshuollon toimintasuunnitelman tekemiseen sekä tth:n toteutuksen ja vaikutuksen arviointiin. – yhteistyötä.

11 Työpaikkaselvitys On työterveyshuoltotoiminnan perusta. Siihen pohjautuvat Toimintasuunnitelma Terveystarkastukset Tietojen antaminen ja ohjaus (Tano) Muodostetaan käsitys työpaikasta, sen vaaratekijöistä, kuormituksista ja riskeistä

12 Työpaikkaselvitys Tehdään yhteistyössä työpaikan kanssa

13 JIK ky:n tth Toimii 4 eri toimipisteessä 9 työterveyshoitajaa
2 työfysioterapeuttia 1 työterveyshuollon erikoislääkäri 3 osa-aikaista työterveyshuoltoa tekevää terveyskeskuslääkäriä - 1 kokopäiväinen työterveyssihteeri ja 3 osa-aikaista työntekijää

14 jatkoa - lisäksi terveyskeskusten psykologit tekevät työterveyshuoltoa
Ostopalveluna maatalousagrologit osallistuvat tilakäynneille tarvittaessa Erikoislääkärien konsultaatiot työkykyyn vaikuttavien sairauksien hoitoarvioissa ja työkyvyn selvityksissä hoitovastuun säilyessä työterveyslääkärillä

15 Lisäksi erikoiskuvantamistutkimuksia erikoislääkärin konsultaation arvioimana em. yhteydessä tarpeen mukaan. Tutkimuksista sovittu työnantajan kanssa toimintasuunnitelmissa.

16 ASIAKKAAT Työnantajien kanssa sopimuksia n1270 joista maatalousyrittäjiä n 550 Henkilöasiakkaita n 7000

17 Sopimuksista Lakisääteisiä : työnantajia n 730 työntekijöitä n 2000 Sairaanhoitosopimuksia: ta n 450 tt n 4200 Kuntasektorin työntekijöitä n 3000

18 Lisäksi Sairaanhoitosopimuksia, joihin sisältyy työterveyshoitajan sairasvastaanotto ( ei työterveyslääkärikäyntejä ) Ta n 80 Tt n 800

19 Taloutemme Tähän saakka tulomme ovat kattaneet menomme. Tämä vuosi näyttää taloudellisesti tiukalta alkukuukausien valossa. Selkeä tavoitteemme on välttää kuntalaskutus.

20

21 Kuntoutuskoordinaattori
JIK ky:n ja kuntien työntekijöitä palvelemaan. Yhteiskunnan tarve on työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen kaikkinainen tukeminen eläkeikään saakka Tukee esimiehiä varhaisen tukimallin mukaisessa toiminnassa. Etsii mahdollisuuksia työelämässä jatkamiseen


Lataa ppt "TYÖTERVEYSHUOLTO Liisa Lempiäinen Työterveyshuollon ylilääkäri"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google