Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYÖKYKYKOORDINAATTORITOIMINTA TYÖTERVEYS WELLAMO OY:SSÄ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYÖKYKYKOORDINAATTORITOIMINTA TYÖTERVEYS WELLAMO OY:SSÄ"— Esityksen transkriptio:

1

2 TYÖKYKYKOORDINAATTORITOIMINTA TYÖTERVEYS WELLAMO OY:SSÄ
Toiminnan tavoite: Tavoitteena on osatyökykyisten varhainen tunnistaminen ja ohjaus tukitoimien piiriin, työkyvyn säilyttämisen ja parantamisen tukeminen.

3 Työnkuva: Työkykykoordinaattori toimii linkkinä osatyökykyisen työntekijän, työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon välillä Suunnittelee yhdessä osatyökykyisen, työnantajan ja muiden työterveyshuollon ammattilaisten kanssa asiakkaalle sopivat keinot, palvelut ja tuet, jotka auttavat säilyttämään työkykyä tai ohjaa ja tukee miettimään myös muita vaihtoehtoja, jos nykyisessä työssä selviäminen ei ole enää mahdollista. . TÄTÄ DIAA EI LAITETA NÄKYVIIN?

4 Vastaanotolla kartoitetaan osatyökykyisen tilannetta työkykykoordinaattorin kanssa sekä toimitaan tukihenkilönä asiakkaalle sekä esimiehelle. Kuunnellaan, kannustetaan ja sparrataan asiakasta tarttumaan tarjolla oleviin mahdollisuuksiin. Tarvittaessa asiakkaan ohjaaminen lisäselvittelyihin työkyvyn arvioimiseksi ( tft fyysisen toimintakyvyn arvio, tps, ttl) Kerrotaan asiakkaalle mahdollisista vaihtoehdoista työkyvyn tukitoimiksi ja kerrotaan mahdollisista sosiaalivakuutusjärjestelmän tuista ja ohjataan tarvittaessa hänet niiden piiriin. TÄTÄ DIAA EI LAITETA NÄKYVIIN?

5 Uusien yhteyksien ja verkostojen luomista tarvittaessa
Asiakkaan luvalla keskustellaan esimiehen tai työpaikan edustajan kanssa tilanteesta ja jatkosuunnitelmista. Tarvittaessa yhteys työpaikalle voidaan ottaa vastaanoton aikana puhelimella. Välittää tietoa työkykyyn liittyvissä asioissa työterveyshuollon ja työpaikan välillä. Uusien yhteyksien ja verkostojen luomista tarvittaessa Kehittämistyö koskien varhaisen tuen prosessia TÄTÄ DIAA EI LAITETA NÄKYVIIN?

6 OHJAUTUMINEN TYÖKYKYKOORDINAATTORILLE
Sähköisen terveyskyselyn kautta. Asiakasvastuuhoitaja seuloo asiakkaista ne, joilla työkykyosio on kohonneen tai korkean riskin alueella. Asiakkaat varaavat itse ajan työkykykoordinaattorille prosessin mukaisesti. Asiakkaan itsensä kokema ongelma työssä jaksamisessa, tai työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin havainnon perusteella esille tullut tarve, jolloin varataan soittoaika työkykykoordinaattorille TÄTÄ DIAA EI LAITETA NÄKYVIIN?

7 Sairasvastaanottokäyntien yhteydessä (aina otetaan kantaa sairauden liittyvyydestä työhön, vaikutuksesta työkykyyn ja jatkotoimenpiteet työkyvyn tukemiseksi, joista yhtenä vaihtoehtona on ohjaaminen työkykykoordinaattorin vo:lle) Esimies tai työnantajan edustaja voi oman vastuuhoitajan kautta ohjata asiakkaan tkk:n vo:lle. TÄTÄ DIAA EI LAITETA NÄKYVIIN?

8 Esimerkkejä keinoista
Työpaikan järjestelyt, työjärjestelyt tai työn mukauttaminen Työterveyshuollon ryhmiin ohjaaminen Kuntoutus: Lääkinnällinen, ammatillinen tai sosiaalinen Työkokeilu tai uudelleensijoitus yrityksessä sekä työkokeilun kautta sijoittuminen muualle

9 Osasairauspäiväraha, osatyökyvyttömyyseläke, työkyvyttömyyseläke tai eläkkeen lepäämään jättäminen
Koulutus; voidaan hakea ammatillisena kuntoutuksena, oppisopimuskoulutus tai oma-ehtoinen koulutus Te- toimiston palveluiden piiriin ohjaaminen ( ammatinvalinnanohjaus, työnhaku- uravalmennus jne)

10 YHTEISTYÖTAHOT Työeläkevakuutusyhtiö (KEVA) Kela Tapaturmavakuutusyhtiö/ liikennevakuutusyhtiö Kuntoutuslaitokset Te-toimisto

11 Työkykykoordinaattorin työnkuva
koordinoi Vastaanotto Yhteys esimieheen Tiedon välittäminen Kehitystyö

12 Ohjautuminen työkykykoordinaattorille
Sähköinen terveyskysely T Y Ö K Y K Y K O O R D I N A A T T O R I Työssäjaksaminen SVO käynnit Esimiehen pyynnöstä


Lataa ppt "TYÖKYKYKOORDINAATTORITOIMINTA TYÖTERVEYS WELLAMO OY:SSÄ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google