Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osatyökykyisenä työssä ja työhön – tukea ja ratkaisuja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osatyökykyisenä työssä ja työhön – tukea ja ratkaisuja"— Esityksen transkriptio:

1 Osatyökykyisenä työssä ja työhön – tukea ja ratkaisuja
Työkyky ja osaaminen käyttöön - keinoja osatyökykyisten tueksi Kaija Ray

2 Vates-säätiö Kokoava yhteistyö Valtakunnallinen asiantuntijuus
Monimuotoinen työelämän edistäminen

3 Mihin olemme menossa? Tulevaisuudessa, ja osittain myös nyt, toimeentulo voidaan koota useammasta työstä tai työn osasta - osa-aikatyö - osatehtävätyö - alustatalous Uusia mahdollisuuksia käyttää omia kykyjä (Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta, Jaana Pakarinen)

4 Vammainen, vajaakuntoinen, osatyökykyinen – vai työkykyinen?
Osatyökykyisyys on erotettava vammaisuudesta ja vajaakuntoisuudesta työkyvyn käsite on tehtäväsidonnainen; liittyy työsuorituksiin ajassa ja arjessa muuttuva käsite Henkilöä voidaan pitää työkykyisenä, kun hänen yksilölliset edellytyksensä, kuten ikä, sukupuoli ja terveydentila, ovat tasapainossa työn asettaminen vaatimusten kanssa osatyökykyisyys tarkoittaa yleensä sitä, että työntekijä ei selviydy täydellisesti työnsä asettamista vaatimuksista puhuttaessa osatyökykyisestä on tiedettävä ko. henkilön työn asettamat vaatimukset työoikeuden näkökulmasta: työkykyisyyttä ei voida arvioida pelkästään terveydentilan perusteella; aina kytkentä työhön Vammainen henkilö voi olla täysin työkykyinen suhteessa työtehtävään henkilöitä ei voida luokitella osatyökykyiseksi sen vuoksi, että heillä on sairaus tai vamma STM: ”Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään ja myös halu tämän kyvyn käyttämiseen”. (Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi. OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ, STM 2013:29; Mika Vuorela 2008)

5 Sanottua… Osatyökykyisille kohdennettu työvoimapoliittinen toimenpide rahoittaa julkisen talouden näkökulmasta 22 prosenttisesti itse itsensä (Holm), osatyökykyiset aliedustettuina Yritykset eivät etsi vammaista tai osatyökykyistä, vaan työntekijää, joka sopii tiettyyn tehtävään (Kaukoranta & Pinomaa) Työkyvyn arvioinnin käytännöt tulisi perustaa biopsykososiaaliseen eikä vain biomedikaaliseen terveyskäsitykseen (Kerätär) Ennen eläkkeen hakemista kuntoutuksessa olleita ja etenkin ammatillisessa kuntoutuksessa olleita, oli kuitenkin vähän (Gould) ”Ihmiset eivät ole kaukana työmarkkinoista, työmarkkinat ovat kaukana ihmisistä” (Haddock)

6 Osatyökykyiset ja työkyky
55 prosentilla Suomessa vakinaisesti asuvista vuotiaista on yksi tai useampi pitkäaikainen sairaus tai terveysongelma = 1,9 miljoonaa (Tilastokeskus 2011) Yhä useampi suomalainen uskoo työkykynsä heikkenevän (Lähde: Työeläkeyhtiö Varma ja Odum –selvitys, syyskuu 2015: yli 120,000 vastaajaa) Toisaalle liian terve, toisaalle liian sairas: ”osatyökyvyttömyyseläkkeen saaminen kuvaa siinä määrin heikentynyttä työkykyä, että eläke on perusteltua, toisaalta sitä, että työkykyä on jäljellä, jolloin sitä pitäisi pystyä käyttämään” - Kaikki työ on tärkeää mutta se näkyy eri tavoin eri mittareilla (Kautto 2016 , ETK)

7 Työllistymisen polku Esteet ja rajoitteet vai osaaminen ja kyvykkyys – lisää välineitä tarvitaan Työhön paluu vai työssä pysyminen – eri keinot ja kanavat

8 Missä ovat osatyökykyiset?
Osatyökykyisille ei ole viranomaisstatusta tai sopivaa ”hakusanaa” Toimialakeskustelu, missä vaihtoehdot jatkossa Monimuotoisuus Sosiaalisen vastuun käsite Työpaikkaohjaus

9 Tuetun työllistymisen ajankohtaiset teemat
OTE-kärkihanke (raportit) Meneillään olevat lakimuutokset ja niiden heijastumat Ammatillisen koulutuksen reformi – uudet tutkinnot Pohdintaa… Hoito, kuntoutus, työ – miten saavutetaan parempi integraatio? Työpankkikokeilun jatko? ”Sosiaalinen vuokratyönantaja”

10 vates.fi


Lataa ppt "Osatyökykyisenä työssä ja työhön – tukea ja ratkaisuja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google