Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KEHITYSKESKUSTELU - Ennalta sovittu ja suunniteltu keskustelu esimiehen ja työntekijän( voi olla myös tiimin) välillä Tuija Takkula, 23.3.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KEHITYSKESKUSTELU - Ennalta sovittu ja suunniteltu keskustelu esimiehen ja työntekijän( voi olla myös tiimin) välillä Tuija Takkula, 23.3.2011."— Esityksen transkriptio:

1 KEHITYSKESKUSTELU - Ennalta sovittu ja suunniteltu keskustelu esimiehen ja työntekijän( voi olla myös tiimin) välillä Tuija Takkula,

2 Miksi? Väline, joka parhaimmillaan tukee organisaation/ työyksikön perustehtävää, henkilöstön osaamista ja jaksamista Parhaimmillaan lujittaa yhteistyötä, rakentaa turvallisuutta työyhteisöön ja tukee avointa toimintakulttuuria Johtajalle tärkeä kanava oman toimintansa kehittämiseksi ja suhteiden rakentamiseksi henkilöstöönsä Tuija Takkula,

3 ”mitä minun pitäisi tehdä?” ”miten suoriudun?”
Esimiehen tehokkain keino pitää huoli siitä, että alaisella on vastaus kysymyksiin: ”mitä minun pitäisi tehdä?” ”miten suoriudun?” ”välittääkö kukaan minusta?” Tuija Takkula,

4 Kehityskeskustelun vaiheet
Valmistautuminen: mitä hyötyä kehityskeskustelusta on? Miten hyödynnetään saadut ”tulokset?”, mistä henkilöstö tietää, että heidän kokemuksensa otetaan tosissaan ja he voivat vaikuttaa? Välineiden valmistelu( lomakkeet, muut tarvittavat dokumentointia helpottavat välineet) Koko prosessin läpiviennin valmistelu: vuosisuunnitelmat, aikataulutukset, yksittäisen keskusten suunnittelu(tilat, keskustelurauha, oma henkinen valmistautuminen) Tuija Takkula,

5 Toteutus: koko prosessi, yksittäiset keskustelut
Arviointi: koko prosessin, yksittäisen keskustelun arviointi Dokumentointi(esim. koulutuksesta voidaan sopia, ja se kirjataan) Seuranta Yhteenveto ja loppukoonti koko henkilöstön kanssa: mikä yleisvaikutelma syntyi, mitä johtopäätöksiä yleisellä tasolla saatiin, henkilöstön kiittäminen yhteistyöprosessista Tuija Takkula,

6 Kehityskeskustelu vuorovaikutustilanteena
Kysymyksiä esimiehelle: miten luon riittävän rentoa, turvallista ilmapiiriä, että voidaan keskustella vapaasti? ( ”small talk”, keskustelun avaaminen) Tilanteen ”auki puhuminen”: mitä odotuksia puolin ja toisin on, mitä on tarkoitus tässä keskustella, miten dokumentoidaan jne. Tilannetekijöistä huolehtiminen: työrauha, puitteet on ok, Jos on tarkoitus ottaa puheeksi jokin hankalampi asia, miten teen sen ja missä vaiheessa? Tuija Takkula,

7 Yleisiä merkityksiä esimiehen kannalta
Mahdollisuus ilmaista mitä odottaa ja toivoo työntekijältä Voi arvioida työyhteisön kokonaisuutta, työnjakoja, osaamisen kokonaisuutta, kehittämistarpeita Mahdollisuus saada palautetta omalle toiminnalleen ja omalle roolilleen(ammatillisen kasvun kysymykset) Tuija Takkula,

8 Työntekijän kannalta Palaute omasta työtoiminnasta on tärkeää ammatillisessa kasvussa; motivaation lähde Kun tietää, mitä odotetaan, työ on selkeämpää; myös turvallisuuden tunne vahvistuu Tulla kuulluksi omien tarpeiden tiimoilta: kuuluminen työyhteisöön, kokea olevansa tarpeellinen, tulla arvostetuksi mielipiteiden ja näkemysten kautta(asiantuntijuus) Tulla kohdatuksi ainutlaatuisena ja korvaamattomana ihmisenä työroolissa Mahdollisuus kosketella yksityiselämän asioita silloin, kun ne heijastuvat työhön( luottamus) Elämäntilanteeseen liittyvät kysymykset tulevat huomioiduksi( ikääntyminen, pienet lapset jne.) Tuija Takkula,


Lataa ppt "KEHITYSKESKUSTELU - Ennalta sovittu ja suunniteltu keskustelu esimiehen ja työntekijän( voi olla myös tiimin) välillä Tuija Takkula, 23.3.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google