Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa"— Esityksen transkriptio:

1 Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa 1.12.2017
Sari Linna Ratkaisuasiantuntija, Kela, Kajaanin toimisto Pohjoinen vakuutuspiiri

2 Esimerkki 1; sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha ja kuntoutus
53-v suunnittelija, joka toipumassa vaikeasta masennuksesta. Neljä vuotta sitten tehty selkäleikkaus ja selkä rasittuu edelleen pitkään istuessa. Käynyt työterveyslääkärillä, työpsykologilla ja fysioterapeutilla. Pitkä työhistoria. Ollut alkuvuoden sairauslomalla ja saanut Kelan maksamaa sairauspäivärahaa 89 päivää. Sairauspäiväraha maksettu työnantajalle, koska sairausloma oli palkallinen. Alkusyksystä palasi työhön osasairauspäivärahan turvin, työaika 50% . Osasairauspäiväraha maksetaan itselle, koska työnantaja maksaa palkan vain osa-aikatyötä vastaavalta ajalta. Kiila-kuntoutus aloitettu syyskuussa. Kuntoutusraha maksetaan työnantajalle, koska työpaikan työehtosopimuksen mukaan on kuntoutus on palkallinen.

3 Sairauspäiväraha/osasairauspäiväraha
Sairaus- ja osasairauspäivärahan ehtona on, että henkilö on sairauden vuoksi kykenemätön tekemään tavallista työtään. Työkyvyttömyys osoitetaan lääkärintodistuksella: A-todistus tai B-lausunto. Maksetaan työnantajalle siltä osin kuin henkilö saa sairausajan palkkaa. Vuosiloman ajalta maksetaan työntekijälle. Hakuaika 2 kuukautta työkyvyttömyyden alkamisesta. Sairauspäivärahat määräytyvät yleensä verotuksessa todettujen työtulojen perusteella Omavastuuaika on yleisimmin sairastumispäivä ja 9 sitä seuraavaa arkipäivää

4 Osasairauspäiväraha Osasairauspäiväraha
Omavastuuaika (sairastumispäivä ja 9 sitä seuraavaa arkipäivää). Ei omavastuuaikaa, jos osasairauspäiväraha jatkuu suoraan sairauspäivärahakauden jälkeen. Myönnetään vähintään 12 päiväksi ja enintään 120 päiväksi. Työkyvyttömyyden alkaessa henkilö on ollut kokoaikatyössä. Myös useampaa osa-aikatyötä tekevälle työntekijälle, jos yhteenlaskettu työaika on vähintään 35 tuntia/viikko. Työaikaa on vähennetty 40-60%:iin aiemmasta. Määrä on puolet sairauspäivärahan määrästä ja se maksetaan työnantajalle vain, jos henkilö saa kokoaikatyön palkkaa

5 Kiila-kuntoutus Työssä oleville henkilöille joiden kuormittuneisuus, jaksamisvaikeudet ja sairauksien oireet aiheuttavat kuntoutuksen tarvetta ja joiden työkyky on olennaisesti heikentynyt. Tavoite Työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutuksessa arvioidaan kuntoutujan nykyistä työnhallintaa ja sen parantamisen mahdollisuuksia. Kuntoutujalla on aktiivinen rooli. Työpaikan ja esimiehen rooli Ymmärrys kuntoutustarpeesta ja sen tärkeydestä. Täyttää kuntoutujan kanssa KU 200 KIILA –lomakkeen eli selvityksen työpaikan ja työntekijän tilanteesta. Osallistuu kuntoutusprosessiin. Seuranta yhdessä työterveyshuollon kanssa.

6 Kiila-kuntoutus Kuntoutuspolku eli rakenne
Kuntoutus sisältää kuntoutujan tilanteen arvioinnin, ryhmäjaksot, yksilölliset osiot sekä päätösosa Kurssi sisältää 10–13 ryhmämuotoista vuorokautta, 1 yksilöllinen avopäivää ja 2–4 yksilöllistä käyntikertaa. Kurssi toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana Kuntoutuksen hakeutuminen tai kurssin hakeminen KIILA-kursseja voi hakea jatkuvana hakuna. KIILA-kursseja haetaan verkossa. Hakija valitsee palveluntuottajan ja päätöksen saa heti. Kursseja voivat hakea työnantajat, työterveyshuollot, ammattiliitot ja yhdistykset. Yksittäinen asiakas/hakija Kuntoutusta voi hakea myös yksittäiselle asiakkaalle/hakijalle. Yksittäisistä asiakkaista/hakijoista muodostetaan joko alueellinen tai valtakunnallinen ammattialakohtainen ryhmä tai sekaryhmä, esim. alueellinen hoitoalan ammattilaisten KIILA-kurssi

7 Kuntoutusraha Kelan tai muun lakisääteisen kuntoutuksen ajalta voi saada kuntoutusrahaa tai osakuntoutusrahaa. Maksetaan työnantajalle, jos tämä maksaa työntekijälleen palkkaa kuntoutuksen ajalta. Ei makseta omavastuuajalta (yleensä kuntoutuksen 1. päivä) Määräytyy yleensä samoin kuin sairauspäiväraha, paitsi ammatillisessa kuntoutuksessa on parempi . Hakuaika 4 kuukauden sisällä kuntoutuksen alkamisesta.

8 Esimerkki 2: työhönvalmennus + oppisopimus
40-v työtön nainen, jolla viisi vuotta sitten vapaa-ajan onnettomuus, jolloin saanut kallonsisäinen vamman ja epilepsian. Sairauslomalla ollut 50 pvä. Vammasta jäänyt lieviä muistiongelmia, jonkin verran keskittymisvaikeutta, sanahakua ja nopeampaa väsymistä. Peruskoulun jälkeen ammatillinen opiskelu keskeytynyt, ammattipätevyyttä ei ole. Tehnyt kuitenkin erilaisia kaupallisia töitä. Käynyt Kelan TEAK/työhönvalmennuksen. Hoitotyön avustavissa töissä selvinnyt niin hyvin, että työnantaja palkkasi hänet oppisopimuskoulutuksen ajaksi. Tavoitteena lähihoitajan tutkinto.

9 Kuntoutusraha oppisopimuksessa ja työhönvalmennuksessa
OPPISOPIMUS: Kuntoutusrahaa voidaan maksaa oppisopimuskoulutuksen ajalta hyväksytyn oppisopimuksen perusteella edellyttäen, että henkilön työ- ja ansiokyky ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet Kuntoutusraha maksetaan työnantajalle palkkaa vastaavalta osalta Vuosilomapäiviltä kuntoutusrahaa ei makseta TYÖHÖNVALMENNUS: Kuntoutusraha maksetaan työnantajalle, jos työnantaja palkkaa kuntoutujan työhönvalmennuksen ajalle, muuten itselle. Ammatillisessa kuntoutuksessa kuntoutusrahan määrä on vähintään 30,41€/pvä eli noin 760€/kk

10 Muut tuet Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja
Moniammatillisia yksilöllisiä kuntoutusjaksoja silloin, kun kurssimuotoinen ei ole riittävä tukimuoto Kuntoutuspsykoterapiaa 16 – 67 -vuotiaille Työterveyshuoltolain mukainen kuntoutus; Kelan kuntoutusraha Kuntoremontti Työkokeilu omalla työpaikalla, kun työnantaja maksaa työnantajan palkan, vakuutuksen ja mahdolliset luontaisedut Henkilö kokeilee kokonaan uusia työtehtäviä tai omien työtehtävien hoitamista, kun niitä on selvästi muutettu terveydentilan tarpeita vastaaviksi tai työtehtävien tekemistä erityisjärjestelyin. Kuntoutusrahan määrä on 75% verotettavan vuositulon 300-osasta.

11 Työnantajan puhelinpalvelu ja posti
Työnantajalinja arkisin klo 9–16  Työterveyshuollon korvausasiat tai Chat-linja avattu palkanlaskijoille, linkki löytyy Työnantajan posti toimitetaan osoitteeseen Kela, PL 26, KELA


Lataa ppt "Kelan tuet osatyökykyisille tapausesimerkkien valossa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google