Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YHDESSÄ VOIMISTUEN – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille 1. 10

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YHDESSÄ VOIMISTUEN – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille 1. 10"— Esityksen transkriptio:

1 YHDESSÄ VOIMISTUEN – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille 1. 10
Tavoitteena tukea Lapin läänin sosiaalialalla ja sosiaalityössä työskentelevien ammattilaisten toimintaedellytyksiä Perussosiaalityön ja erityispalveluiden kehittämistä yhteistyössä keskenään Rahoittajina STM ja Lapin läänin kunnat Rahoituksen hakijana Kolpeneen kuntayhtymä/ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Asta Niskala Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

2 Yhdessä voimistuen – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille
- Sodankylään perustettu sosiaalityön kehittämisyksikkö - Kehittämisen painopiste käytännössä ( %:n työpanokset) - Kehitetään perussosiaalityön (lastensuojelu ja aikuissosiaalityö) asiakaslähtöisyyttä suunnitelmallisuutta vaikuttavuutta - Vahvistetaan sosiaalityön osaamista Pohjois- ja Itä-Lapin seutukunnissa ja koko Lapin läänissä

3 SOSIAALITYÖN ASIAKASLÄHTÖISYYDEN KEHITTÄMINEN
Asiakkaat sosiaalityön kehittäjinä Valintakriteerit Lähtökohta: asiakkailla parasta tietoa siitä, miten palvelujärjestelmää tulee kehittää Menetelmät Asiakasprosessien avaaminen 1) Asiakkaiden ryhmähaastattelut 2) sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelut ja arvio siitä, mitä asiakkaiden toivomukset merkitsevät kehittämiselle 3) tiedon antaminen hallintojohdolle ja poliittisille päättäjille Kirjalliset asiakastyytyväisyyskyselyt (ks. liitelomake)

4 Asiakastyytyväisyyskysely
Toukokuussa 2005 Sodankylän sosiaalitoimiston sosiaalityön asiakkaille Seurantakysely marraskuussa 2005 Vastaajia toukokuussa 60, marraskuussa 21 Aiheena asiakastyytyväisyys ennen ja jälkeen vastaanottotoimintojen kehittämisen Päätulokset Asiakkaiden tyytyväisyys vastaanottotoimintoihin kasvoi Asiakkaat olivat tyytyväisimpiä sosiaalityön sisältökysymyksiin mitä sosiaalityöntekijän vastaanotolla tapahtui ja miten sosiaalityöntekijä ymmärsi asiakkaan tilanteen

5 Sosiaalityön asiakas palveluiden kehittäjänä
Asiakasryhmä kokoontunut noin 10 kertaa Asiakasryhmä antanut palautetta sosiaalityön vastaanottotoimintojen kehittämiseen Opasteet ja tilat Sähköiset palvelut Lomakkeet Ajanvarauskäytännöt Sosiaalityöntekijän rooli viranomaisyhteistyössä Asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutus Sosiaalityön prosessin suunnitelmallisuus

6 Mitä sosiaalityön asiakas arvostaa?
Sosiaalityöntekijän ammattitaitoa Sosiaalityön sisältöä Suhdetta omaan sosiaalityöntekijään Tasavertaista kohtelua

7 Sosiaalityön vastaanottotoimintojen kehittäminen
Lähtökohta: asiakkaiden tyytymättömyys sosiaalityön palveluiden saatavuuteen/ sosiaalityöntekijöiden tyytymättömyys työajan käyttöön Pilotointijakso Tavoitteena: suunnitelmallinen ja asiakaslähtöinen sosiaalityö sosiaalityön saatavuuden parantaminen sosiaalityöntekijän työajan suunnitelmallinen käyttö Ideana asiakkaiden ohjaaminen sosiaalityön ammatillisen arvion kautta oikealle palvelupolulle Vastaanottotoiminnot vakiintuneet uudeksi käytännöksi

8 Eronneet lapsilähtöisen sosiaalityön kehittäjinä
Lähtökohtana palvelujärjestelmän kehittäminen, seudullisen lapsilähtöisen sosiaalityön mallin kehittäminen erotilanteisiin Tavoitteena ehkäistä jumiutuneita erotilanteita Painopiste huonoiten voivissa lapsissa Eronneiden asiakasryhmät Sodankylässä ja Inarissa; kriteerit Teemat: Lapsi sosiaalityön asiakkaana erotilanteessa, vanhempi lapsilähtöisen sosiaalityön asiakkaana erotilanteessa, sosiaalityö erotilanteen jälkeen

9 Minkälaista on hyvä lapsilähtöinen sosiaalityö erotilanteissa?
Suunnitelmallista ja asiakkaan tarpeista lähtevää Eri vaihtoehtoja pohtivaa Vanhempaa arvostavaa Vanhemmalla oikeus valita sosiaalityöntekijä (myös naapurikunnasta) Sovittelu- ja tunnetyötä lapsen näkökulmasta Lapsen tarpeita esiin nostavaa Luottamuksellisuus (vrt. lapsen mukanaolo)

10 Lapsilähtöisyys erotilanteissa
Lapsi puheen keskiössä Lapsen arjen esiin nostamista Lapsen kanssa työskentely tietyissä tilanteissa Lapsen paikka työprosessissa suunnitelmallinen Lapsen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen keskittyvää

11 Lapsen kanssa työskentelyn tavoitteet
Lapsen kokemusten kuuleminen Tiedon keruu lapsen tarpeista ja voimavaroista Lapsen eheyttäminen, ”otetaan lapselta taakka” Tukitoimien kartoitus Tilanteen normalisointi Ei mielipiteen kysymistä suoraan

12 Tulevia asiakasryhmien teemoja
Alkuarvioinnin kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi (laki kuntouttavasta työtoiminnasta) Asiakasnäkökulman välittäminen sosiaalityöntekijöille Maaseutumaisen lastensuojelun kehittäminen (suunnitelmallisten lastensuojelun työvälineiden kehittäminen asiakaslähtöisesti)


Lataa ppt "YHDESSÄ VOIMISTUEN – laadukasta sosiaalityötä lappilaisille 1. 10"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google