Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteiskunnallinen osallisuus Toteutusvaihe –tuumasta toimeen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteiskunnallinen osallisuus Toteutusvaihe –tuumasta toimeen"— Esityksen transkriptio:

1 Yhteiskunnallinen osallisuus Toteutusvaihe –tuumasta toimeen
Tsetanes naal koulutuspoluilla –tukimalli asiakastyöhön Tämä malli toimii työkaluna romaniasiakkaiden tukemiseksi koulutuspoluilla eteenpäin. Alkuvaiheessa tuen tarve on suurempi Riittävän tiivis yhteydenpito prosessin aikana Pyritään kasvattamaan asiakkaan omaa vastuunottoa Pidetään suunnitelma ja eteneminen joustavina Muistutetaan asiakasta erilaisista vaihtoehdoista Pidetään huolta, että asiakas ei putoa kriisinkään sattuessa Yhteiskunnallinen osallisuus Toteutusvaihe –tuumasta toimeen HOKS -urasuunnittelu Uudet tiedot ja taidot Kyky oppia uutta ja kehittää ammatillista osaamista Valmiudet työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon Elinikäisen oppimisen ja ammatillisen kasvun tuki Työn hakemiseen liittyvät taidot Resilienssi Valmistuminen Työllistyminen Yhteiskunnallinen osallisuus Aktiivinen kansalaisuus Asiakas siirtyy askeleittain eteenpäin palvelujärjestelmässä Tähtäimessa koulutuspaikka Asiakkaan oma vastuunotto ja sitoutuminen korostuvat Yhteistyöverkosto tukena Suunnitelmaa tarkennetaan tai muutetaan tarvittaessa Suunnitelma Asetetaan yhdessä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet (mukana yleensä ainakin te-palvelut) Tehdään suunnitelma ja avataan vaihtoehtoja (A+B) Koulutus/ kuty/ työkokeilu Sovitaan selkeästi tulevista toimista, varmistetaan, että asiakas ymmärtää suunnitelman sisällön Tapaaminen Tapaamisessa asiakkaalle tehdään alkukartoitus, jossa selviää nykytilanne ja mahdolliset esteet kouluttautumiseen Sovitaan seuraavista askeleista ja asetetaan tavoitteita Arvioidaan asiakkaan tuen tarve, tarjotaan tukea Sovitaan seuraava yhteydenotto selkeästi Yhteydenotto Työntekijä: Ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja selvittää alustavasti tämän tilannetta Tarvittaessa pyrkii aktivoimaan asiakasta Kertoo mahdollisuudesta saada tukea ja pyrkii innostamaan asiakasta tapaamiseen Sitoutuminen Asiakkaan vastuunotto kasvaa Hakujelppi –autetaan asiakasta hakemusten täyttämisessä Yhteistyöverkosto tukee tarpeen mukaan Huom! Vertaistuki Osallisuus Valmistumisvaiheessa tukea työllistymiseen Palvelujärjestelmästä irtautuminen Aktivointi Sosiaalinen vahvistaminen Sosiokulttuurinen innostaminen Asiakkaan itsetunnon ja minäkäsityksen positiivinen tukeminen Riittävän tiivis yhteydenpito asiakkaan kanssa Huom! Mahdollinen muutosvaiheen ristiriita! Motivointi Motivoiva haastattelu Asiakkaan vastuunoton kasvaminen Tarvittaessa riittävä tuki Huom! Mahdollinen muutosvaiheen ristiriita!


Lataa ppt "Yhteiskunnallinen osallisuus Toteutusvaihe –tuumasta toimeen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google