Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kukkulan koulun konsultoiva erityisopettaja haasteellisen oppilaan tukena Kukkumäentie 27a, 40600 Jyväskylä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kukkulan koulun konsultoiva erityisopettaja haasteellisen oppilaan tukena Kukkumäentie 27a, 40600 Jyväskylä"— Esityksen transkriptio:

1 Kukkulan koulun konsultoiva erityisopettaja haasteellisen oppilaan tukena Kukkumäentie 27a, 40600 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi/opetus/kukkulankoulu

2 Kukkulan koulun konsultoivat erityisopettajat Marja Niemelä Vararehtori Alakoulun laaja-alainen eo Somaattisten opetus Alakoulun konsultoiva eo marja.e.niemela@jkl.fi 014 266 4782 Tekstiviestit 050 368 0355 Nea Porsanger-Rintala Yläkoulun laaja-alainen eo Somaattisten opetus Yläkoulun konsultoiva eo nea.porsanger-rintala@jkl.fi 014 266 8811 Tekstiviestit 050 410 5884

3 Kukkulan koulu Oppilaina Kukkulan koulussa voivat olla: Lastenpsykiatrian osaston lapset Nuorisopsykiatrian osaston nuoret Lastenosaston lapset ja nuoret Erikoissairaanhoidon avohoidossa olevat lapset ja nuoret (avo-oppilaat) Kukkulan koulu on sairaalakoulu ja on yksi Jyväskylän kaupungin kouluista. Koulun palveluita tarjotaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Kukkulan koulussa järjestetään kuntouttavaa opetusta sekä ohjataan ja konsultoidaan koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

4 Oppilaaksi Kukkulan kouluun Kukkulan kouluun oppilaaksi tullaan joko osasto-oppilaana tai avo-oppilaana. Osasto-oppilaat tulevat lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian tai lastenosaston kautta Avo-oppilaaksi tukijaksopaikalle hakeudutaan täyttämällä hakemuslomake, jonka täyttävät huoltajat ja oma koulu yhdessä (lomake löytyy koulun kotisivuilta) Ala- ja yläkouluikäisillä on käytössä jatkuva hakumenettely Yläkouluikäisten tukijakso alkaa yleensä lukukauden alussa Yläkouluikäiset otetaan tukijaksolle pääsääntöisesti lukukaudeksi Tukijaksopaikasta päättää Kukkulan koulun rehtori

5 Kukkulan koulu …sairaalakouluna tarjoaa ohjausta ja konsultaatiota koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Etäisimpiin kuntiin palvelu on pääasiassa puhelinkonsultaatiota. Kukkulan koulun konsultaatiopalveluita tarjotaan ensisijaisesti niille perusopetusikäisille lapsille ja nuorille, joilla on kontakti erikoissairaanhoidon avohoitoon (lastenneurologia, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, Kolikko) tai perhe-neuvolaan. Alkuopetusikäisillä lapsilla kontaktia ei edellytetä.

6 Miksi ohjausta ja konsultaatiota? Hoitoaikojen lyhentyminen lisää konsultaation tarvetta siirtymävaiheissa (esim. paluu omaan kouluun osastohoitojakson jälkeen) Lasten- ja nuorisopsykiatrisen avohoidon lisääntyminen Haastavissa tilanteissa tarvitaan usein tukea sekä oppilaalle että oppilaan kanssa työskenteleville (oma koulu) Joskus tarve ulkopuoliselle ohjaukselle kriisiytyneessä tilanteessa esim. kodin ja koulun välillä

7 Laki velvoittaa… Sairaalakoulujen tehtävästä määrätään perusopetuslaissa Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista. Hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen muutoin ei ole tämän tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista. (PoL 4 a §)

8 Ohjaus- ja konsultaatiotoiminnan tavoitteena on: Tukea lapsen ja nuoren koulunkäyntiä ja löytää tapauskohtaisesti tilanteeseen sopivat tukimuodot yhteistyössä lapsen ja nuoren verkoston kanssa (perhe, koulu, avohoito sekä muut tahot). Konsultaation merkitys on oleellinen erilaisissa koulunkäynnin nivelvaiheissa (siirtymät sairaalakoulun ja oman koulun välillä, alakoulu - yläkoulu, yläkoulu – toinen aste).

9 Miten? Konsultaatiopyynnön voi tehdä hoitava taho tai koulu. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä konsultoiviin erityisopettajiin halutessaan. Konsultoiva opettaja tarvitsee huoltajilta suostumuksen lasta/nuorta koskevien konsultaation kannalta olennaisten tietojen saamiseksi sekä tiedonsiirtoa varten. Konsultaatiopyynnön tekijän tulee pyytää huoltajilta lupa ottaa yhteyttä Konsultoivaan erityisopettajaan, jos oppilaasta halutaan puhua nimellä. Koulun tilatessa konsultaatiopalveluita on tilaavan tahon varmistettava maksusitoumus omasta kunnasta. Jyväskylän kaupungin sisäiset konsultaatiot ovat tilaajalle maksuttomia.

10 Työmuotoja koulukäynnit (oppituntien seuranta + palaveri) *mahdollisia myös yhteistyössä hoitotahon työntekijän kanssa koulupalaverit/verkostopalaverit puhelinkonsultaatiot koulunkäyntiin liittyvä selvittelytyö asiantuntijakonsultaatio /ohjaukselliset keskustelut omalle koululle mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisia tukitapaamisia nuorelle

11

12 Kiitos mielenkiinnosta!


Lataa ppt "Kukkulan koulun konsultoiva erityisopettaja haasteellisen oppilaan tukena Kukkumäentie 27a, 40600 Jyväskylä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google