Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Psykologin mini-interventiot TOIKEssa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Psykologin mini-interventiot TOIKEssa"— Esityksen transkriptio:

1 Psykologin mini-interventiot TOIKEssa
Tuija Cojoc OTE7 vertaisoppimispäivät Tampere Tuija Cojoc

2 Psykologin tehtävät Toikessa
1-5 x ohjaus- ja tukikäynnit, myös etäkontaktina omaehtoiset kivunsäätelykeinot ja tietoisuustaidot, sopeutumista edistävät selviytymiskeinot, stressinhallinta ja unitaidot kipuongelmaa ylläpitävien käyttäytymismallien uudelleenarviointi ja psyykkisen kuormittuneisuuden vähentäminen asiakkaan tarpeiden mukaan omatoimikuntoutukseen motivoiminen verkkomateriaalien ja mobiilisovellusten avulla (kivunhallintatalo.fi, mielenterveystalo.fi, oivamieli.fi, kirjallisuusvinkit) psykologiset tutkimukset (kipupsykologinen arvio, kivun ja lääkityksen vaikutus kognitioon, ammatillisen kuntoutumisen kognitiiviset edellytykset) tarvittaessa työkykyä ja työuraa edistävän jatkosuunnitelman tekeminen työryhmän kanssa

3 Kipuongelma -biopsykososiaalinen malli
”Bio”: kudosvaurio, kipuärsyke, uni, ravinto, liikunta, sympaattisen hermoston aktivoituminen, perinnölliset tekijät ”Psyko”: elämänhistoria, opittu käyttäytyminen, tunnetila, ajatukset kivun merkityksestä ja syystä, persoonallisuustekijät, huoli, kipeytymisen pelko, itsetarkkailu, ahdistuneisuus… ”Sosiaalinen”: muiden reaktiot, työkyky, suhde itseen ja muihin, roolin muuttuminen, harrastuksista luopuminen, sosiaalinen vetäytyminen, kulttuuri, normit…

4 Kipu ja käyttäytyminen
Välttely yhteydessä kivun voimistumiseen ja toimintakyvyn kaventumiseen Aktiivisuus ja hallinnan tunne yhteydessä kivun lievittymiseen, tavoitteiden saavuttamiseen ja toimintakyvyn kohenemiseen Kivun tuntemus Ajatukset Tunteet Käyttäytyminen Mihin voi itse vaikuttaa?

5 Mielekästä elämää kivun kanssa
Asioita joihin voi vaikuttaa Oikea tieto Mieliala, toiveikkuus, motivaatio Kipuun liittyvien pelkojen tunnistaminen Sosiaalinen tuki Rohkeus tehdä asioita Huomion kääntäminen pois kivusta Vaikutukset Tieto lisää ymmärrystä ja vähentää pelkoja Kivulle annettu merkitys realistisempi Joustavuus ajattelussa lisääntyy Motivaatio aktiivisten kivunhallintakeinojen käyttöön lisääntyy Lisää voimavaroja ylläpitää terveellisiä elämäntapoja Huomion siirtäminen mielekkäisiin asioihin Oma kivunsäätelyjärjestelmä elpyy, aineenvaihdunta paranee, yliärtyneet kipuradat rauhoittuvat Elämän mielekkyys lisääntyy Kivun voimakkuus ja kipuherkkyys vähenee Kivun sietokyky lisääntyy Pystyvyyden ja hallinnan tunteet voimistuvat Toiminta- ja työkyky paranee


Lataa ppt "Psykologin mini-interventiot TOIKEssa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google