Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korvaavan työn pilotti VR-konsernissa Esitys Otso Ervasti ylilääkäri 03.12.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korvaavan työn pilotti VR-konsernissa Esitys Otso Ervasti ylilääkäri 03.12.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Korvaavan työn pilotti VR-konsernissa Esitys Otso Ervasti ylilääkäri 03.12.2012

2 Miettinen, Ilvesmäki, Ervasti, Victorzon 2012 Yhteenveto Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että estyttyään sairauden tai tapaturman vuoksi tekemästä vakituista työtehtäväänsä, henkilö työskentelee omalle työnantajalleen väliaikaisesti jossain toisessa työtehtävässä tai saa oman työn kannalta tarpeellista koulutusta Arvion ja päätöksen työkyvystä korvaavaan työhön voi tehdä vain työpaikan työterveyslääkäri -korvaava työ ei saa vaarantaa henkilön terveyttä tai ko sairaudesta toipumista tai kuntoutumista Korvaavan työn tekeminen on työntekijälle aina vapaaehtoista Vaatii aina yt-käsittelyn, tammikuussa yt-käsittely jatkuu Kokeilu /pilotti aloitetaan Trackin kp 3:lla ja Kunnossapidossa 01.02.2013 – 31.05.2013 (?) -Oulun ja Kouvolan varikot, Pieksämäen konepaja (?) Tammikuun lopussa paikalliset infot Jos pilotti onnistuu, toimintamalli levitetään koko maahan

3 Miettinen, Ilvesmäki, Ervasti, Victorzon 2012 Työntekijällä on sairaus tai vamma Työpaikan työterveyslääkä ri arvioi henkilön työkyvyn Ttl esittää työntekijälle korvaavan työn mahdollisuutta sairauspoissaolon sijasta Tt on sairauslomalla Tt ei ole halukas Tt on halukas Esimies selvittää mahdollisuudet Tt= työntekijä Ttl= työterveyslääkäri Em = esimies Korvaavaa työtä on Korvaavaa työtä ei ole Tt on sairauslomalla Em ja ttl yhteistyössä varmistavat tilanteen Ttl antaa tarvittaessa lausunnon korvaavasta työstä Tt toimittaa lausunnon esimiehelleen ja palaa töihin Tt palaa työkyvyn palauduttua entiseen työhönsä Tt on sairauslomalla Tt on työkyvytön kaikkiin työtehtäviin Työkykyä on jäljellä Toimintamalli kaaviona

4 Miettinen, Ilvesmäki, Ervasti, Victorzon 2012 Taustaa korvaavan työn tekemiselle ja yleisiä periaatteita Työnteon velvollisuudesta voi vapautua perustellusta syystä, esim. lääkärintodistuksen perusteella (TSL 2:11) Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että estyttyään sairauden tai tapaturman vuoksi tekemästä vakituista työtehtäväänsä, henkilö työskentelee omalle työnantajalleen väliaikaisesti jossain toisessa työtehtävässä tai saa oman työn kannalta tarpeellista koulutusta Edellytys korvaavan työn käyttöönotolle on, että työpaikan työterveyshuolto on järjestetty työterveyshuoltolain mukaisesti Aloite voi tulla työterveyshuollosta, työntekijältä tai esimieheltä Arvion ja päätöksen työkyvystä korvaavaan työhön voi tehdä vain työpaikan työterveyslääkäri -korvaava työ ei saa vaarantaa henkilön terveyttä tai ko sairaudesta toipumista tai kuntoutumista Korvaavan työn tekeminen on työntekijälle aina vapaaehtoista Työnantaja osoittaa korvaavan työn ja tekee päätöksen työn teettämisestä -Työnantajan tarjoamien tehtävien tulee olla mielekkäitä, niiden tekemiseen on oltava selkeä tarve ja sellaisia, että henkilön ammattitaito ja kokemus riittää niistä selviytymiseen Korvaavan työn periaatteista ja toteuttamisesta tulee työpaikalla sopia yhteistoimintamenettelyssä -Onnistumisen edellytys on kaikkien sitoutuminen ja myönteinen ilmapiiri

5 Miettinen, Ilvesmäki, Ervasti, Victorzon 2012 Korvaavan työn etenemisen yleinen kulku Sopiminen, tiedottaminen ja varautuminen YT käsittely ja muodostetaan yhteinen näkemys tiedotetaan koko työyhteisölle Työpaikka valmistautuu ja mahdollistaa korvaavan työn Työterveyshuolto varmistaa tuntevansa työolosuhteet Kartoitus ja mahdollisuus korvaavan työn tekemiseen Oma työterveyslääkäri toteaa työkykyä olevan jäljellä sairaudesta tai vammasta huolimatta Esimies voi järjestää korvaavaa työtä tai koulutusta Tarjoaminen Esimies päättää tarjoamisesta Suostumus Työntekijä suostuu tekemään korvaavaa työtä tai osallistumaan koulutukseen Päätös Esimies päättää korvaavan työn teettämisestä tai koulutukseen osallistumisesta

6 Miettinen, Ilvesmäki, Ervasti, Victorzon 2012 Ehdotus korvaavan työn periaatteista VR-konsernissa 1 Arvion ja päätöksen työkyvystä korvaavaan työhön voi tehdä ainoastaan VR:n olosuhteita tunteva työterveyslääkäri, joka on myös vastuussa siitä, ettei päätös haittaa vamman tai sairauden normaalia paranemista Korvaava työ on ratkaisu tilapäiseen työkyvyn laskuun työterveyslääkärin määrittelemän ajan. Tavoitteena on henkilön työssäjatkamisen tukeminen ja paluu omaan työhön Työntekijälle korvaavan työn tekeminen on aina vapaaehtoista ja suostumus tarvitaan jokaiseen työkokonaisuuteen erikseen Korvaavan työn mahdollisuutta tarjotaan tasapuolisesti kaikille ja asiaa käsitellään yksityisyyden suojan mukaisesti Työnantajan tarjoamien tehtävien tekemiseen on oltava tarve ja niiden on oltava sellaisia, että henkilön ammattitaito ja kokemus riittää niistä selviytymiseen Korvaava työ voi olla myös oman työn kannalta tarpeellista koulutusta

7 Miettinen, Ilvesmäki, Ervasti, Victorzon 2012 Ehdotus korvaavan työn periaatteista VR-konsernissa 2 Korvaavassa työstä työntekijä saa normaalia työsopimuksensa mukaista palkkaa Korvaava työ ei ole sairauspoissaoloa, joten sen ajalta ei ole oikeutettu sairaus- tai tapaturmapäivärahaan -Työnantajan/työntekijän on ilmoitettava Kelaan tai vakuutusyhtiöön, jos korvausta on jo aloitettu maksaa -Jos sairauspoissaolo on jo ehtinyt alkaa, työterveyslääkäri kirjoittaa uuden todistuksen, jossa korvaava työ on huomioitu -Alkavan sairausloman osalta korvaavan työn mahdollisuus on selvitettävä mahdollisimman pian (Kelan omavastuuaika) Jos työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta, ei korvaavan työn tekeminen saa johtaa siihen, että tapaturmia ei kirjata ja tutkita normaalisti Korvaavan työn periaatteista ja toimintamallista sovitaan kaikkien henkilöstöjärjestöjen kanssa AKT-alalla noudatetaan AKT:n työehtosopimuksessa kuvattua korvaavan työn toimintamallia Muita työssäjatkamista ja työhönpaluuta tukevia keinoja on kuvattu VR- konsernin työkykyohjelmassa mm. osasairauspäivärahan käyttö, työkokeilut, uudelleensijoitus ja muu ammatillinen kuntoutus

8 Miettinen, Ilvesmäki, Ervasti, Victorzon 2012 Vastuut ja tehtävät korvaavassa työssä Työterveyslääkäri Tuntee työolosuhteet ja korvaavan työn mahdollisuudet Arvioi ja päättää työkyvystä korvaavaan työhön Esittää työtekijälle korvaavan työn mahdollisuutta, jos sairaus tai vamma ei estä työntekoa kokonaan eikä vaaranna toipumista Antaa työntekijälle sairauspoissaolotodistuksen, jossa on kuvattu mahdolliset rajoitteet työjärjestelyjä varten sekä rajoitteiden kesto Sopii työkyvyn seurannasta Työntekijä Antaa halutessaan työterveyslääkärille luvan keskustella esimiehen kanssa korvaavasta työstä Toimittaa sairauspoissaolotodistuksen esimiehelle ja keskustelee mahdollisuudesta tehdä korvaavaa työtä Voi myös itse esittää halukkuutensa korvaavaan työhön Voi halutessaan pitää luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua mukana keskustelussa esimiehen kanssa Ottaa yhteyttä työterveyslääkäriin mikäli työkyvyssä tapahtuu muutoksia

9 Miettinen, Ilvesmäki, Ervasti, Victorzon 2012 Vastuut ja tehtävät korvaavassa työssä Esimies Saatuaan työntekijältä sairauspoissaolotodistuksen, johon korvaavan työn mahdollisuus on kirjattu, kartoittaa onko sopivia työtä tai koulutusta tarjolla -Voi myös itse esittää korvaavan työn tai koulutuksen mahdollisuutta työntekijälle, kun työntekijä ilmoittaa sairastumisestaan tai sairauspoissaolon aikana -ohjaa työterveyshuollon ulkopuolelta tulevien sairauspoissaolojen osalta tarvittaessa työterveyslääkärin vastaanotolle Keskustelee työterveyslääkärin kanssa ja varmistaa työntekijän sopivuuden tarjolla oleviin tehtäviin -Vastaa työhön perehdyttämisestä ja työturvallisuudesta Esimies tekee lopullisen päätöksen korvaavan työn tarjoamisesta Esimies pitää työterveyshuollon ajantasalla korvaavan työn mahdollisuuksista ja tarpeellisista koulutuksista -esim yhteistyöpalavereissa, ts-toimikunnan kokouksissa, toimintasuunnitelmaa tehtäessä jne

10 Miettinen, Ilvesmäki, Ervasti, Victorzon 2012 Esimerkkejä korvaavasta työstä VR-konsernissa Oma työ, jota kevennetään tai muokataan työkykyyn sopivaksi Muu osaamiseen ja työkykyyn sopiva työ -pitääkö tässä ottaa kantaa vielä ”työsopimuksen mukaiseen työhön ” Etätyö, mikäli työtehtävät ovat sellaisia että niitä voi tehdä työpaikan ulkopuolella Omaan työhön liittyvä koulutus, myös kertauskoulutus


Lataa ppt "Korvaavan työn pilotti VR-konsernissa Esitys Otso Ervasti ylilääkäri 03.12.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google