Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammatillisen koulutuksen kysymykset ja silta työelämään VAMPO toimenpiteet 64, 65, 66 Opiskelijoille suunnatut tukitoimet ja erityisopetus yleisissä ammatillisissa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammatillisen koulutuksen kysymykset ja silta työelämään VAMPO toimenpiteet 64, 65, 66 Opiskelijoille suunnatut tukitoimet ja erityisopetus yleisissä ammatillisissa."— Esityksen transkriptio:

1 Ammatillisen koulutuksen kysymykset ja silta työelämään VAMPO toimenpiteet 64, 65, 66 Opiskelijoille suunnatut tukitoimet ja erityisopetus yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen Ammatillinen erityisopettaja, FT 23.4.2015

2 Vammaispoliittisessa ohjelmassa 2010-2015 on määritelty ammatilliselle koulutukselle kolme toimenpidettä: 64. Yhdenvertaisuus, esteettömyys, esteetön opiskelijavalintamenettelyä koskeva suositus ja opas. 65. Koulutukseen ja työelämään hakeutumisen tukeminen, työelämäyhteyksien vahvistaminen ja ammatillisen koulutuksen tunnettavuuden lisääminen opinto- ja ammatinvalinnanohjauksella. 66. Kansainvälisten yhteyksien vahvistaminen.

3 Yhdenvertaisuus * Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 * Koko ikäluokan koulutuksen periaate Esteettömyys * Ammatillinen erityisopetus * Hankkeet, tiedotus * Julkaisu ”Esteetön amis - Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen” www.validia.fi Esteetön opiskelijavalinta, suositus * Uusi sähköinen opiskelijavalintajärjestelmä * Harkinnanvarainen opiskelijavalinta * Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden uudistaminen * Julkaisu ”Esteettömästi toisen asteen opintoihin”, www.oph.fi

4 Esteettömyyskäsitteen näkökulmia * saavutettavuus, design for all * integraatio, inkluusio * pedagogisen esteettömyys * asenteellisen esteettömyys * psyykkinen esteettömyys * sosiaalisen esteettömyys * vuorovaikutuksen esteettömyys * tilojen ja ympäristön esteettömyys * tietotekniikan käytettävyyden näkökulmasta

5 Koulutukseen ja työelämään hakeutumisen tukeminen * Uudet opetussuunnitelmat; mm. työelämälähtöisyys, osaamisperustaisuus, reagointikyky, yksilölliset opintopolut, joustavuus, valinnaisuus, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen * Opinto-ohjaus, jatko-ohjaus, työelämävalmennus * Yhteistyö koulutuksen, työpaikkojen ja muiden sidosryhmien kanssa Työelämäyhteyksien vahvistaminen * Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttäminen * Työelämässä saavutetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen * Uusien työpaikkojen luominen erityisesti 3. sektorin kanssa Ammatillisen koulutuksen tunnettavuuden lisääminen opinto- ja ammatinvalinnanohjauksella

6 Kansainvälisyys yhdenvertaisesti muiden kanssa * 7% ammatillisen koulutuksen Leonardo- ja Erasmus+-vaihdosta ovat suunnattuja erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille * Erityistuen tarpeessa olevat voivat EU-ohjelmissa saada erityistä rahallista tukea esim. tukihenkilöille tai asumisjärjestelyihin * Monet tavalliset oppilaitokset ottavat erityisopiskelijat hyvin huomioon valintakriteerien yms. osalta. Heille tarjotaan myös räätälöityjä ratkaisuja ja esim. ryhmävaihtoja * Kotikansainvälisyys

7 Tukitoimet ja erityisopetus * HOJKS * Opiskeluhuollon tuki * Erityisopettajat ja ohjaajat * Henkilökohtaiset avustajat * Fyysiset järjestelyt * Yksilölliset opiskelupolut * Yhteistyö sidosryhmien kanssa


Lataa ppt "Ammatillisen koulutuksen kysymykset ja silta työelämään VAMPO toimenpiteet 64, 65, 66 Opiskelijoille suunnatut tukitoimet ja erityisopetus yleisissä ammatillisissa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google