Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT – UUDENLAISIA TAITOJA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "UUDET OPETUSSUUNNITELMAT – UUDENLAISIA TAITOJA"— Esityksen transkriptio:

1 UUDET OPETUSSUUNNITELMAT – UUDENLAISIA TAITOJA
Johtaja Jorma Kauppinen Puhdas merivesi –seminaari Rauma

2 OPETUS JA OPPIMINEN Perusopetuslaki ja -asetus
MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 Paikalliset tarpeet ja linjaukset Opettajan- koulutus Oppi- materiaali Laatukriteerit Opetussuunnitelman perusteet 2014 Valtioneuvoston asetus tavoitteista ja tuntijaosta 422/2012 Perusopetuslaki ja -asetus

3 Miksi uudistumista tarvitaan?
Koulua ympäröivä maailma muuttunut olennaisesti 2000-luvun alun jälkeen Globalisoitumisen vaikutus ja kestävän tulevaisuuden haasteet ovat kasvaneet MITÄ? Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen on muuttunut Tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisen taitoja MITEN? Opetuksen sisältöä, pedagogiikkaa ja koulujen työkäytänteitä on tarpeen tarkastella ja uudistaa suhteessa toimintaympäristön ja osaamisen muutoksiin

4 Uudet opetussuunnitelman perusteet 2014
Opetushallitus on hyväksynyt seuraavat uudet opetussuunnitelman perusteet: - esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet - perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet - lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet Aikuisten perusopetuksen ops-perusteet hyväksytään alkuvuodesta 2015 Paikallisten opetussuunnitelmien käyttöönotto – hyväksyminen ennen sitä

5 Miksi? Miten? Mitä? Uudistuksen ydin
Miten koulu toimii vielä nykyistä paremmin kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka * edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta * vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa * edistää laaja-alaisen osaamisen kehittymistä * luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan

6 Perusteiden valmistelua ohjanneet periaatteet 1/2
Kasvatuksen ja opetuksen jatkumon ja opetuksen yhtenäisyyden vahvistaminen Laaja-alaisten luku- ja kirjoitustaitojen, medialukutaidon sekä tvt -osaamisen edistäminen opetuksen kaikki osa-alueet läpäisevänä tehtävänä Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen

7 Perusteiden valmistelua ohjanneet periaatteet 2/2
Oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, hyvinvoinnin ja muiden oppimisen edellytysten parantaminen, kasvatuskumppanuuden vahvistaminen Kieli- ja kulttuuritietoisuuden edistäminen Tiedon kanssa työskentely, teknologinen muutos Kansainvälisyys, globaalisuus Kestävän tulevaisuuden edistäminen

8 Toimintakulttuuria ohjaavat periaatteet
Oppiva yhteisö Hyvinvointi ja turvallinen arki Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus Osallistuminen ja demokraattinen toiminta Vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautu-minen Mahdolliset paikalliset painotukset

9 Mitä on laaja-alainen osaaminen?
Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden, toimintakyvyn ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta Tukee opetuksen eheyttämistä. Kuvataan koulun ja opettajan toiminnalle asettuvina tavoitteina, ei suoraan oppilaiden osaamis-vaatimuksina. Osaamisen tavoitteet täsmennetään vuosiluokkakokonaisuuksittain

10 Mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen keskeiset alueet?
Ajattelu ja oppimaan oppiminen Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Monilukutaito Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Työelämätaidot ja yrittäjyys Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

11 Monialaiset oppimiskokonaisuudet perusteluonnoksessa
Suunnitellaan paikallisesti toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden mukaisiksi Edistävät laaja-alaisen osaamisen kehittymistä Oppimiskokonaisuuksien nimet, tavoitteet ja sisällöt päätetään paikallisesti Oppilaiden kannalta kiinnostavia ja merkityksellisiä Auttavat hahmottamaan, miten eri oppiaineissa opiskeltavat asiat liittyvät toisiinsa ja ”oikeaan” elämään Lisäävät mahdollisuuksia ymmärtää asioiden vuorovaikutus-suhteita ja keskinäisiä yhteyksiä I

12 Kiitoksia!


Lataa ppt "UUDET OPETUSSUUNNITELMAT – UUDENLAISIA TAITOJA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google