Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Turun esi- ja perusopetuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Turun esi- ja perusopetuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Turun esi- ja perusopetuksessa
OPPIVA OPS –prosessi Turun esi- ja perusopetuksessa 2014 – 2015 Palvelun tuottajat: Ulla Rasimus, PRO koulutus ja konsultointi Leena Nousiainen, Rondo Training OPPIVA OPS

2 OPPIVA OPS 7.8.2014 OPPIVA OPS –prosessin kokonaisuus
Mikä on koulun OPPIVA OPS -valmennusryhmän rooli ja keitä siihen kuuluu ? Miten esiopetus on mukana OPPIVA OPS –prosessissa? Millainen on johtoryhmän rooli prosessissa? OPPIVA OPS

3 Miten? Miksi? Mitä? Uudistuksen ydin
Miten koulu toimii vielä nykyistä paremmin kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa edistää oppimisen taitoja sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ja huolehtii hyvästä osaamisen tasosta luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan? IRMELI HALINEN

4 Miksi uudistumista tarvitaan?
Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen rakenteissa Mitä? Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen ja yleissivistyksen sisältö muuttuu Miten? Opetuksen sisältöä, pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria on tarpeen pohtia IRMELI HALINEN

5 OPPIVA OPS –prosessin valmennusosiot ja vaiheet
Kevät 2014 Kaupunkitaso Kartoitus- ja tavoite- Kuntien OPS –JOHTORYH -MILLE Syksy 2014 Lähipäivä Koulujen OPPIVA OPS JOHTORYH-MILLE = VALMEN-NUSRYH-MÄ Kevät 2015 Kevät 2015 Syksy 2015 Kapunkitason OPS-ohjausryhmät Kaupunkitason OPS-ohjausryhmät Kaupunkitason OPS-ohjausryhmät Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

6 Muutos antaa mahdollisuuden
miettiä työn lähtökohtia, tavoitteita, toteuttamista… IRMELI HALINEN

7 Paikallisesti ratkaistavia asioita
Miten toimintakulttuuri toteutuu koulutyön käytännön järjestämisessä Miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto järjestetään Miten oppilaan arviointi toteutetaan ja turvataan sen yhdenvertainen toteutuminen Miten kieli- ja kulttuuriryhmien opetus järjestetään Miten siirtymävaiheet ja vuosiluokkakokonaisuudet toimivat Miten oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja jaetaan vuosiluokittain Miten työ organisoidaan ja resursoidaan Miten yhteistyö rakennetaan – miten erityisesti oppilaat ja huoltajat saadaan mukaan Miten määritellään opetuksen arvoperusta ja tehtävä Miten pohditaan oppimiskäsityksen vaikutusta Miten opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet täsmennetään; erityisesti laaja-alainen osaaminen Miten oma toimintakulttuuri linjataan IRMELI HALINEN

8 Koulun OPPIVA OPS –prosessin organisoitumisrakenne
OPPIVA OPS –valmennus-ryhmä Rehtori (vetäjä) Koulun ops -ryhmä Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

9 OPPIVA OPS –valmennusryhmän tehtävät:
Suunnitella, toteuttaa ja seurata oman koulun / kunnan ops –prosessia Valmentaa ja sitouttaa työyhteisöä / työyhteisöjä uudenlaisten toimintatapojen kokeiluun ja pilotointiin Toimia rehtorin ja johtoryhmän tukena koulujen toimintakulttuurin muutoksessa Ulla Rasimus & Leena Nousiainen

10 OPPIVA OPS –prosessin vaiheet
Prosessi koostuu sekä lähipäivistä (9) että omilla kouluilla suoritettavasta konkreettisesta OPS-työstä = välitehtävät. Lähipäivien aikana koulujen OPS-valmennusryhmät saavat työkaluja, joiden avulla OPS -prosessia toteutetaan kouluilla. Välitehtävät toteutetaan aina sekä työyhteisö- että luokkatasolla. Välitehtävät tukevat oppilaiden kanssa oppimaan oppimis- ja sosiaalisia taitoja ja ryhmän / luokan ryhmädynaamista toimivuutta. Opettajatasolla välitehtävät tukevat opettajan oppimisen asiantuntijuutta, pedagogista johtajuutta luokassa, yhteistyötaitoja ja työyhteisötaitoja. Ulla Rasimus & Leena Nousiainen


Lataa ppt "Turun esi- ja perusopetuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google