Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet OPS 2016

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet OPS 2016"— Esityksen transkriptio:

1 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet OPS 2016
Kristillisten koulujen Osaava-koulutus Tampereella Hilla Etelämäki

2 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

3 Laaja-alaisen osaamisen alueet
Ajattelu ja oppimaan oppiminen Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Monilukutaito Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Työelämätaidot ja yrittäjyys Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

4 A) Mitä eheyttäminen edellyttää?
B) Mitä lisämaustetta kristillisyydestä? C) Miten monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan? D) Miten oppilaan työskentelystä annetaan palautetta ja miten osaaminen huomioidaan oppiainetta arvioitaessa? E) Miten oppilaat saadaan mukaan? F) Miten (aineen)opettajat saadaan mukaan? G) Ideoita oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen.

5 A) Mitä opetuksen eheyttäminen edellyttää?
Taito – ja taideaineet ovat hyviä välineaineita yhdistää. Eheyttäminen edellyttää yhteistyötä ja aikaa ja luovuutta. Oppilaiden kuuntelua. Tiedon etsimistä. Opetussuunnitelman avaamista yhdessä. Valitsemista muutama teema johon perehdytään. OPSin tuntemus, aikaresurssit, sitoutuminen, ideat Ainekohtaista yhteistyötä, yhteistä suunnitteluaikaa

6 B) Mitä lisämaustetta kristillisyydestä?
Kristillisyys on perusta kaikelle, se tulee esiin monessa, ei vain tieteen maailma ja hengellinen maailma erikseen. Ihmettely ja yhdessä pohtiminen. Luonnontieteet oivallista maaperää. Käännöstehtäviä Raamatusta, historia-yhteiskuntaoppi -kristillisyys, mielipiteet, keskustelut Oppimateriaalien tuottaminen esim. tablettien avulla Avoin suhtautuminen myös ristiriitaisiin aiheisiin, esim. evoluutio tai maailmankaikkeuden laajuus. Tutkivan ja uteliaan oppimisen asenne! Pölyttyneille asenteille kyytiä! Raamatun näkökulma sisältöihin

7 C) Miten monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan?
Valitaan teemat ja suunnitellaan yhdessä. Mietitään toiminnalliset työtavat. Esim. Paavalin merimatka Roomaan. Eri luokat ovat vastuussa eri osasta musikaalia. Kerhotunneilla kuoro harjoittelee jne. Pajapäivät, tutustumispäivät teeman mukaan, kansainvälisyys Puitteet: lukujärjestys, päivän mittaiset tunnit, tilan merkitys (opo-yh –esimerkki), ilmiöpohjainen oppiminen (Kaarinassa 8 päivää) OPS olisikin ilmiölähtöinen eikä oppiainelähtöinen.

8 D) Miten oppilaan työskentelystä annetaan palautetta ja miten osaaminen huomioidaan oppiainetta arvioitaessa? Arviointi: prosessin arviointia matkan varrella, henkilökohtainen ja suullinen palaute parasta, erilaisissa projekteissa arviointi vaativampaa, tavoitteiden tulisi olla selkeitä, oppilaat voisivat itse päättää, mitkä työt antaa arvointiin, portfolioon, jos eri oppinaineiden yhdistämistä, sovitaan tarkasti, mitkä asiat arvioidaan, mahd. monia eri toimintatapoja Projektin arviointi yhdessä oppil. Kanssa sopien, jatkuva palaute (suullinen), reflektoinnin harjoittelu, hlökohtainen arviointi -> vastuualueet, selkeät tavoitteet Jatkuvaa palautetta, jokapäiväistä, ohimennen, työskentelyn lomassa, välittömästi.

9 E) Miten oppilaat saadaan mukaan?
Suunnitteluvaihe, ymmärtää, mitä tehdään, mitä odotetaan (selkeä ohjeistus), ryhmäjaon perusteet Helposti. Oppilaantuntemus auttaa!

10 F) Miten (aineen)opettajat saadaan mukaan?
Haluaako joku pitää kiinni vain omastaan? Uusi ops pakottaa yhteistyöhön Yhteissuunnitteluaikaa esim. yhteisopettamiseen. Aihekokonaisuuksia opettajien yhteistyöllä.

11 G) Ideoita oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen.
Esim. tutkielmat, ohjeistuksen yhtenäistäminen, irti luokkahuoneesta, samanaikaisopetus


Lataa ppt "Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet OPS 2016"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google