Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia"— Esityksen transkriptio:

1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia
Erja Vitikka

2 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia
Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan? Toimintakulttuuri, oppimisympäristöt, työtavat, tuki, oppimisen arviointi Pedagoginen uudistus Laaja-alainen osaaminen, toimintakulttuurin linjaukset, vuosiluokkakokonaisuudet ja oppiaineiden yhteistyö Perusopetuksen eheyden vahvistaminen Paikalliseen ops-työhön tilaa oman toiminnan pohdinnalle ja pedagogiselle keskustelulle Toimintakulttuurin muutos Tavoitteena perusteiden tuottaminen verkkopalveluna sekä kansallisella että paikallisella tasolla (ePerusteet) Ops työvälineenä

3 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Monilukutaito Tieto- ja viestintä-teknologinen osaaminen Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys Osallistuminen ja vaikuttaminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen - tiedot - taidot - arvot - asenteet - tahto Ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen IRMELI HALINEN

4 Oppimisympäristöt Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä.

5 Oppimisympäristöt Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön tarkoituksenmukaisella tavalla ja niitä sovelletaan oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.

6 Työtavat Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle asetetut tavoitteet sekä oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet Työtapojen vaihtelu tukee ja ohjaa koko opetusryhmän ja jokaisen oppilaan oppimista Opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja ohjaa oppilaita erityisesti uusien työtapojen käytössä Monipuolinen ja tarkoituksenmukainen tieto- ja viestintäteknologian käyttö lisää oppilaiden mahdollisuuksia kehittää työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan Työtapojen valinnassa huomioidaan pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet.

7 Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Suunnitellaan paikallisesti Rakentuvat oppiaineiden yhteistyönä Edistävät laaja-alaisen osaamisen kehittymistä Paikallisessa opetussuunnitelmassa tai vuosisuunnitelmassa päätetään monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteista, sisällöistä ja arviointikäytänteistä Tällöin tulee huolehtia siitä, että kaikkien oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa.

8 Vuosiluokkakokonaisuudet
Vuosiluokat 1-2 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokat 3-6 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 3-6 Vuosiluokat 7-9 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7-9

9 Oppiaineen rakenne Musiikki Opetuksen tavoitteet
Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Musiikin oppimisympäristöjä ja työtapoja koskevat tavoitteet Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa Arvioinnin kriteerit musiikissa 6. vuosiluokan päättyessä Päättöarvioinnin kriteerit musiikissa


Lataa ppt "Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google