Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Diskurssi Oy VUOROVAIKUTUS YVA:SSA MÄÄRITELMÄ (YVAL 2 §)  Tavoite:... lisätä kansalaisten osallistumista ja tiedonsaantia  Osallistumisella vuorovaikutusta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Diskurssi Oy VUOROVAIKUTUS YVA:SSA MÄÄRITELMÄ (YVAL 2 §)  Tavoite:... lisätä kansalaisten osallistumista ja tiedonsaantia  Osallistumisella vuorovaikutusta."— Esityksen transkriptio:

1 Diskurssi Oy VUOROVAIKUTUS YVA:SSA MÄÄRITELMÄ (YVAL 2 §)  Tavoite:... lisätä kansalaisten osallistumista ja tiedonsaantia  Osallistumisella vuorovaikutusta eri tahojen välillä  Tahoja: hankkeesta vastaava; yhteysviranomainen; muut viranomaiset; ne, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa; yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea

2 Diskurssi Oy VUOROVAIKUTUS YVA:SSA ARVIOINTIOHJELMAN LAADINTA  Ei lakisääteistä vuorovaikutusta ARVIOINTIOHJELMA  Sisällytettävä suunnitelma osallistumisen järjestämisestä  Arviointiohjelmasta kuuluttaminen arvioidulla vaikutusalueella  Lausunnot ja mahdollisuus esittää mielipiteensä  Yhteysviranomaisen lausunnossa yhteenveto mielipiteistä  Lisäksi muu osallistuminen on mahdollista (YVAL 11a §)

3 Diskurssi Oy VUOROVAIKUTUS YVA:SSA ARVIOINTISELVITYSTEN TEKO  Ei lakisääteistä vuorovaikutusta ARVIOINTISELOSTUS  Sisällettävä selvitys osallistumisen järjestämisestä  Arviointiselostuksesta kuuluttaminen arvioidulla vaikutusalueella  Lausunnot ja mahdollisuus esittää mielipiteensä  Yhteysviranomaisen lausunnossa yhteenveto mielipiteistä  Lisäksi muu osallistuminen on mahdollista (YVAL 11a §)

4 Diskurssi Oy VUOROVAIKUTUS YVA:SSA PÄÄTÖKSEN JÄLKEINEN TOIMINTA  Muiden lakien mukaan asianosaiset voivat hakea muutosta, jos YVA:a ei ole tehty tai se on suoritettu olennaisilta osin puutteellisesti

5 Diskurssi Oy ARVIOINTISELOSTUS ü Arviointiselostukseen tiivistetään arvioinnissa syntynyt informaatio jäsenneltyyn muotoon ü Muodostaa perustan julkiselle keskustelulle  Osapuolet saavat tietoa hankkeesta ja sen vaihtoehdoista  Voidaan arvioida ovatko tehdyt selvitykset riittäviä ja oikein tehty (yhteysviranomainen, muut) ü Muodostaa yhdessä yhteysviranomaisen lausunnon kanssa päätöksentekoaineiston  Viranomaisluvat  Hankkeesta vastaavan päätökset

6 Diskurssi Oy Arviointiselostus VAATIMUKSET (A 10§) 1) Arviointiohjelman tiedot tarkistettuina 2) Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin

7 Diskurssi Oy 3) Hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, kuvaus toiminnasta kuten tuotteista, tuotantomääristä, raaka- aineista, liikenteestä, materiaaleista, ja arvio jätteiden ja päästöjen laadusta ja määristä ottaen huomioon hankkeen suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheet mahdollinen purkaminen mukaan lukien 4) Arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto

8 Diskurssi Oy 5) Selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristö- vaikutuksista, käytettyjen tietojen mahdollisista puutteista ja keskeisistä epävarmuus- tekijöistä, mukaan lukien arvio mahdollisista ympäristö- onnettomuuksista ja niiden seurauksista 6) Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamis- kelpoisuudesta

9 Diskurssi Oy 7) Ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia 8) Hankkeen vaihtoehtojen vertailu 9) Ehdotus seuranta- ohjelmaksi

10 Diskurssi Oy 10) Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen 11) Selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon sekä 12) Yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto 1-11 kohdassa esitetyistä tiedoista.

11 Diskurssi Oy YVA ü YVA vakiintunut  Tuonut suurten hankkeiden suunnittelun julkiseksi  Aikaistanut vaikutusten arviointia  Tuonut vaikutukset osaksi hanketta ja päätöksentekoa  Lisännyt osallistumis- mahdollisuuksia ü YVAn laatu parantunut


Lataa ppt "Diskurssi Oy VUOROVAIKUTUS YVA:SSA MÄÄRITELMÄ (YVAL 2 §)  Tavoite:... lisätä kansalaisten osallistumista ja tiedonsaantia  Osallistumisella vuorovaikutusta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google