Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund. Tonttituotantoprosessi ASUNTO-, ELINKEINO- JA MAANKÄYTTÖPOLIITTISET TAVOITTEET MAANHANKINTA YLEISKAAVOITUS.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund. Tonttituotantoprosessi ASUNTO-, ELINKEINO- JA MAANKÄYTTÖPOLIITTISET TAVOITTEET MAANHANKINTA YLEISKAAVOITUS."— Esityksen transkriptio:

1 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund

2

3 Tonttituotantoprosessi ASUNTO-, ELINKEINO- JA MAANKÄYTTÖPOLIITTISET TAVOITTEET MAANHANKINTA YLEISKAAVOITUS ASEMAKAAVOITUS KAAVAN TOTEUTUMISEN VARMISTAMINEN TONTINLUOVUTUS KUNNALLISTKNIIKAN JA RAKENNUSTEN RAKENTAMINEN KARTOITUS, INVENTOINTI JA SEURANTA TONTTIJAOT JA KIINTEISTÖNMUODOSTUS KAAVAN TOTEUTUMISEN EDISTÄMINEN YLEISKAAVALLINEN TARKASTELU

4 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Maankäyttösopimuksia koskevat linjaukset kunnan maapoliittisessa ohjelmassa  Keskeiset kasvualueet tulisi rajata maankäyttösopimusten ja kehittämiskorvauksen käytön ulkopuolelle kunnan maanhankinnan kohteeksi.  Yksityisen maan merkittävä kaavoittaminen maankäyttösopimuksin tulee perustua tapauskohtaisiin kattaviin kaavataloudellisiin ja palvelutuotannon kokonaisvaikutuksia koskeviin selvityksiin.  Maankäyttösopimuksen tekemiselle ja kehittämiskorvauksen käyttämiselle ei ole tarkoituksenmukaista asettaa sisällöllisiä tai kustannusvastuuta koskevia rajoituksia.  Tulisi määritellä vaikutusten minimiraja (esim. rakennusoikeuden määrä tai arvo), jota pienemmissä kaavoitushankkeissa maankäyttösopimus ei ole kunnan kannalta tarkoituksenmukainen.  Kehittämiskorvauksen osalta laissa on määrätty maanomistajan enimmäisvastuut, joiden mukaiset taloudelliset vaikutukset kunnan tulisi tapauskohtaisesti selvittää jo kaavahankkeen edellytyksiä selvitettäessä siltä varalta, että maankäyttösopimukseen ei päästä. Veronmaksajien etujen mukaista ei ole ryhtyä kaavoitushankkeisiin, jotka ovat kokonaisvaikutuksiltaan selkeästi kunnalle taloudellinen epäonnistuminen tai merkittävä riski sellaiseen.

5 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Maankäyttösopimusprosessi  A. Yksityisen maan asemakaavoittamisen ja kaavan toteuttamisen edellytysten selvittäminen  Asemakaavoitushankkeen edellytysten ja vaikutusten alustava arviointi  Sopivuus kaavoitusohjelmaan  Asemakaavoitushankkeen vaikutusalueen selvittäminen  Kuntatalouteen kohdistuvien vaikutusten arviointi  Kaavataloudellisten (kunnallistekniikka, päiväkodit, koulut ja terveyspalvelut) vaikutusten alustava arviointi  Maankäyttösopimuksen vaikutusten ja edellytysten arviointi  Mahd. kehittämiskorvauksen määräämisen vaikutustenselvittäminen  Sopimusosapuolten tavoitteiden/reunaehtojen asettaminen/selvittäminen  Maankäyttösopimuksen toteutumismahdollisuuksien arviointi  Kunnan kehittämiskorvauksen käyttämisvalmiuden selvittäminen  Asemakaavoituksen käynnistämistä koskevan sopimuksen tarpeen selvittäminen  Asemakaavoituksen käynnistämistä/käynnistämättä jättämistä koskeva päätös

6 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Maankäyttösopimusprosessi  B. Asemakaavoituksen käynnistämistä koskevan sopimuksen valmistelu ja laatiminen  Maankäyttösopimuksen tavoitteiden/reunaehtojen määrittely sekä kunnan että yksityisen osapuolen osalta  Asemakaavan laatimisen kustannusten arviointi  Asemakaavoituksen tehtävien ja kustannusten jakaminen  Sopimuksen työstäminen/kokoaminen  Sopimuksen allekirjoittaminen ennen kaavan valmistelun ja laatimisen käynnistämistä  Sopimuksen toteutumisen seuranta

7 Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Maankäyttösopimusprosessi  C. Maankäyttösopimuksen valmistelu, sopiminen ja seuranta  Tiedottaminen aikomuksesta tehdä maankäyttösopimus  Maankäyttösopimuksen tavoitteiden/reunaehtojen tarkentaminen  Kaavataloudellinen tarkastelu, jonka pohjalta voidaan arvioida kustannusvastuiden ja tuottojen jakautumista  Maankäyttösopimuksen työstäminen/kokoaminen  Maankäyttösopimuksen allekirjoittaminen kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen ja ennen asemakaavan hyväksymistä  Kaava-alueen rajauksen tarkistamistarpeen ja mahdollisuuden arviointi ottaen huomioon kunnan taloudelliset mahdollisuudet tai kehittämiskorvauksen määräämisen valmistelun käynnistäminen mikäli maankäyttösopimukseen ei päästä  Maankäyttösopimuksen täytäntöönpanon käynnistäminen asemakaavan hyväksymisen ja lainvoimaistumisen jälkeen  Maankäyttösopimuksen toteutumisen seurannan järjestäminen  Maankäyttösopimuksen toteutumisen seuranta


Lataa ppt "Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund. Tonttituotantoprosessi ASUNTO-, ELINKEINO- JA MAANKÄYTTÖPOLIITTISET TAVOITTEET MAANHANKINTA YLEISKAAVOITUS."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google