Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vantaan Riipilän kiviaineksenoton YVA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vantaan Riipilän kiviaineksenoton YVA"— Esityksen transkriptio:

1 Vantaan Riipilän kiviaineksenoton YVA
ARVIOINTISELOSTUSVAIHE Timo Kinnunen UUD/Y/YT/T.Kinnunen

2 Henkilöstöä yht. 450 Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri
Ylijohtaja Rita Piirainen Strategiayksikkö Yksikön päällikkö Pekka Hakala Hallintoyksikkö, Hallintojohtaja Janne Kesälahti Henkilöstö Merja Soosalu Talous Virpi Hasila Virasto- palvelut Maksatus Markku Uusitalo Asianhallinta Pirkko Kulmala Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri Vastuualueen johtaja Petri Knaapinen Työllisyys, yrittäjyys ja maahanmuutto Merja Ekqvist Innovaatiot ja yritysrahoitus Vesa Niskanen Maaseutu ja energia Jussi Ylitalo Kulttuuri Juha Mäntyvaara Yhteiset toiminnot Jaakko Pesola Liikenne ja infrastruktuuri Vastuualueen johtaja Rita Piirainen Toiminnan ohjaus Mirja Noukka Liikenteen lupapalvelut Pasi Hautalahti Liikennejärjestelmä Pekka Rintamäki Vs. Maarit Saari Helsingin seudun tiimi Maarit Saari Suunnittelu ja investoinnit Leo Koivula Kunnossapito Pekka Rajala Ympäristö ja luonnonvarat Vastuualueen johtaja Marketta Virta Ympäristövaikutukset Eija Lehtonen Yritysten ympäristövastuu Heli Antson Elinympäristö Tarja Laine Luonto ja maaseutu Tero Taponen Ympäristön hoito Kari Rantakokko Ympäristön tila Eeva-Ritta Puomio Strategia Pekka Hakala Asiakkuus Vesa Lipponen Viestintä Siiri Vesikansa Rahoitus Taina Lommi Työ- ja elinkeinotoimistot

3 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava: Lemminkäinen Infra Oy
Yhteyshenkilö: Pekka Uusivirta, p YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy Yhteyshenkilöt: Oscar Lindfors, p , Reetta Suni, p , Yhteysviranomainen: Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Timo Kinnunen, p UUDELY/Y/YT/T.Kinnunen

4 Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoite
Edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa Lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) sovelletaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia

5 YVA-menettelyn lähtökohdat
Hankkeen YVA -arviointi perustuu YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelon kohtaan 2b: kiven, soran tai hiekan otto, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään kiintokuutiometriä vuodessa Hankkeesta vastaava on itse vastuussa hankkeensa ympäristövaikutusten arvioinnista Arviointimenettely on avoin ja julkinen Arviointimenettely ei ole päätöksentekomenettely Yhteysviranomainen ohjaa arviointimenettelyä Arvioinnin perusta laaja ympäristövaikutuskäsite

6 YVA-menettelyn vaiheet
HANKKEESTA VASTAAVA YHTEYSVIRANOMAINEN KANSALAISET, VIRANOMAISET, MUUT TAHOT AIKARAJA ARVIOINTIOHJELMA ALOITUS VIIPYMÄTTÄ KUULUTUS OHJELMAN VIREILLÄOLOSTA 30 – 60 PÄIVÄÄ MIELIPITEET JA LAUSUNNOT MENNESSÄ ENINTÄÄN KUUKAUSI LAUSUNTO ARVIOINTI- OHJELMASTA MENNESSÄ ARVIOINTISELOSTUS VIIPYMÄTTÄ KUULUTUS SELOSTUKSEN VIREILLÄOLOSTA 30– 60 PÄIVÄÄ MIELIPITEET JA LAUSUNNOT MENNESSÄ YVA PÄÄTTYY LAUSUNTO ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA MENNESSÄ ENINTÄÄN KAKSI KUUKAUTTA

7 Arviointiselostuksesta kuuleminen
Yhteysviranomainen kuuluttaa vähintään 14 päivän ajan hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla, määräaika lausuntojen ja mielipiteiden esittämiselle päivää Lisäksi kuulutus on julkaistava sähköisesti ja ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä Yhteysviranomainen pyytää tarvittavat lausunnot ja varaa tilaisuuden mielipiteiden esittämiseen. Edellisten lisäksi hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen voivat sopia tiedottamisesta ja kuulemisesta myös muulla tavalla (esim. internetsivut)

8 Vantaan Riipilän kiviainestenoton YVA-menettelyn arviointiselostus
Esittelytilaisuus YVA-ohjelma nähtävillä 12.4.– - Martinlaakson kirjasto, Laajaniityntie 3, Vantaa - Myyrmäen kirjasto, Kilterinraitti 6, Vantaa - Klaukkalan kirjasto, Kuonomäentie 2, Nurmijärvi - Internetissä: > ELY-keskukset > Uudenmaan ELY> Ympäristönsuojelu > Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA>Vireillä olevat YVA-hankkeet > Uusimaa > Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > Ennen vuotta 2010 vireille tulleet YVA-hankkeet Lausunnot ja mielipiteet yhteysviranomaiselle mennessä. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon takaraja , lausunto tulee nähtäville elokuun puoleenväliin mennessä internetiin edellä mainittuihin osoitteisiin

9 Lausunnot Yhteysviranomainen on pyytänyt lausunnot seuraavilta tahoilta: - Vantaan kaupunki - Nurmijärven kunta - Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys r.y. - Museovirasto Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

10 Arviointiselostuksen sisältö
Arviointiohjelman tiedot tarkistettuna Vaihtoehtojen vertailu Suhde muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin (maankäyttö, luonto, ympäristönsuojelu, luonnonvarat) Tarkennettu hankekuvaus, mm. tekniset ratkaisut Arvioinnissa käytetty aineisto Arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista Hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus Haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteet Ehdotus seurantaohjelmaksi Arvioinnin vaiheet + osallistumismenettelyt Yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen Yhteenveto

11 YVA ja päätöksenteko Viranomainen ei saa myöntää hankkeelle lupaa eikä tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin YVA-menettely on päättynyt Hankkeesta vastaava päättää asiasta omalta osaltaan Maa-aineslupa-asian käsittelee Vantaan kaupunki ja ympäristölupa-asian Etelä-Suomen aluehallintovirasto

12 KIRJALLISET MIELIPITEET UUDENMAAN ELY-KESKUKSEEN 11. 6
KIRJALLISET MIELIPITEET UUDENMAAN ELY-KESKUKSEEN MENNESSÄ Uudenmaan elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus PL HELSINKI tai

13 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Lemminkäinen Infra Oy Yhteyshenkilö:
Pekka Uusivirta, p YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy Yhteyshenkilöt: Oscar Lindfors, p , Reetta Suni, p , Yhteysviranomainen: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Timo Kinnunen, p UUDELY/Y/YT/T.Kinnunen


Lataa ppt "Vantaan Riipilän kiviaineksenoton YVA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google