Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoite

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoite"— Esityksen transkriptio:

1 Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoite
Edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa Lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) sovelletaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994 Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 713/2006

2 YVA-menettelyn lähtökohdat
Hankkeen YVA-arviointi perustuu hankeluetteloon harkinnanvaraiseen YVA-tarpeeseen Hankkeesta vastaava on itse vastuussa hankkeensa ympäristövaikutusten arvioinnista Arviointimenettely on avoin ja julkinen Yhteysviranomainen ohjaa arviointimenettelyä Arvioinnin perusta laaja ympäristövaikutuskäsite Arviointimenettely ei ole päätöksentekomenettely

3 YVA ja päätöksenteko Viranomainen ei saa myöntää hankkeelle lupaa eikä tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin YVA-menettely on päättynyt Hankkeesta vastaava päättää asiasta (toteuttaminen, toteuttamistapa jne.) omalta osaltaan hankkeesta vastaavana Asemakaavan muuttamisesta päättää kaupunki Ympäristölupa-asian käsittelee toimivaltainen viranomainen Rakennuslupa-asian käsittelee kaupungin rakennuslupaviranomainen

4 YVA-menettelyn vaiheet
HANKKEESTA VASTAAVA YHTEYSVIRANOMAINEN KANSALAISET, VIRANOMAISET, MUUT TAHOT AIKARAJA ARVIOINTIOHJELMA ALOITUS VIIPYMÄTTÄ KUULUTUS OHJELMAN VIREILLÄOLOSTA MIELIPITEET JA LAUSUNNOT 30 – 60 PÄIVÄÄ LAUSUNTO ARVIOINTI- OHJELMASTA ENINTÄÄN 30 PÄIVÄÄ ARVIOINTISELOSTUS VIIPYMÄTTÄ KUULUTUS SELOSTUKSEN VIREILLÄOLOSTA MIELIPITEET JA LAUSUNNOT 30– 60 PÄIVÄÄ ENINTÄÄN 60 PÄIVÄÄ LAUSUNTO ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA YVA PÄÄTTYY

5 Hankkeen YVA-menettelyn vaiheet
ARVIOINTIOHJELMA YVA-ohjelma nähtävillä Hankkeen ja ohjelman esittelytilaisuus Lausunnot ja mielipiteet yhteysviranomaiselle/määräaika Yhteysviranomaisen lausunto/määräaika; tiedoksi ARVIOINTISELOSTUS YVA-selostus nähtävillä Arvioinnin tulosten esittelytilaisuus

6 Arviointiohjelman sisältö
Tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin Hankkeen vaihtoehdot Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä Kuvaus ympäristöstä Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta Suunnitelma osallistumisesta Arvio vaikutusten arviointimenettelyn ja hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen aikataulusta

7 Arviointiselostuksen sisältö
Arviointiohjelman tiedot tarkistettuna Suhde suunnitelmiin ja ohjelmiin (maankäyttö, luonto, ympäristönsuojelu) Tarkennettu hankekuvaus, mm. tekniset ratkaisut Arvioinnissa käytetty aineisto Arvio hankkeen/vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista Hankkeen/vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisytoimenpiteet Vaihtoehtojen vertailu Ehdotus seurantaohjelmaksi Arvioinnin vaiheet ja osallistumismenettelyt Yhteysviranomaisen ohjelmalausunnon huomioiminen Yhteenveto

8 Arviointiohjelmasta ja -selostuksesta kuuleminen
Yhteysviranomainen kuuluttaa vähintään 14 päivän ajan hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla, määräaika lausuntojen ja mielipiteiden esittämiselle päivää Lisäksi kuulutus on julkaistava sähköisesti ja ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä Yhteysviranomainen pyytää tarvittavat lausunnot ja varaa tilaisuuden mielipiteiden esittämiseen. Edellisten lisäksi hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen voivat sopia tiedottamisesta ja kuulemisesta myös muulla tavalla (esim. internetsivut)


Lataa ppt "Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoite"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google