Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Selvittäjän ja kuntien välinen työnjako. Kuntarakennelain tavoite • Elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Selvittäjän ja kuntien välinen työnjako. Kuntarakennelain tavoite • Elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne."— Esityksen transkriptio:

1 Selvittäjän ja kuntien välinen työnjako

2 Kuntarakennelain tavoite • Elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne • Vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä • Muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta • Taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta(4a§:”pääosin itse”)

3 Selvityksen vähimmäissisältö • Kuntarakennelain 4b§ • Suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta • Selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan • Selvitys taloudellisesta tilanteesta • Arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta • Yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista • Täydentävät säännökset kuntarakennelain 8 §:ssä

4 Selvittäjän rooli Kuntarakennelain ja asettamispäätöksen mukainen velvollisuus tehdä kuntajakoselvitys, mahdollinen ehdotus kuntien yhdistymisestä ja yhdistymissopimus Edellä kuvattujen tavoitteiden ja vähimmäisvaatimusten mukaisten seikkojen selvittäminen ja johtopäätösten tekeminen niistä

5 Kuntien rooli • Muodollisesti selvittäjän avustaminen • Tosiasiallisesti kuntien välinen yhteistyö valmisteluryhmissä uuden kunnan suunnittelemiseksi – mitä kunnat haluavat • Sisällön muodostaminen kuntarakennelain edellyttämille selvitettäville asioille • Riittävän yksityiskohtainen suunnitelma uudesta kunnasta yhdistymissopimuksen pohjaksi

6 Selvittäjän ja kuntien yhteistyö • Kunnat päättävät valmisteluorganisaation muodon • Kunnat päättävät valmistelussa mukana olevat henkilöt • Kunnat päättävät mihin tasoon tähdätään, mitä tavoitellaan • Selvittäjä seuraa aktiivisesti työn edistymistä • Selvittäjä varmistaa, että lain edellyttämät asiat käsitellään riittävällä tarkkuudella • Selvittäjä esittää tarvittaessa toivomuksia käsiteltävistä asioista

7 Selvittäjän ja kuntien yhteistyö • Selvittäjä ei päätä lopputuloksesta, esim. palveluverkosta • Selvittäjällä ei ole intressiä tiettyyn lopputuloksen aineelliseen sisältöön kunhan se täyttää lain kirjaimen ja hengen • Selvittäjä ei anna käskyjä kunnan organisaatiolle, esim. valmistelutyöryhmille eikä ota käskyjä kunnan organisaatiolta taikka valmistelutyöryhmiltä • Selvittäjällä ja kunnilla on valmistelussa oma roolinsa, jotka yhdistyvät työn lopputuloksessa:yhdistymissopimuksessa

8 Poliittiset neuvottelut ja sopimukset • Kunnat voivat yhdistymissopimuksen ohella neuvotella ja laatia poliittisen sopimuksen, jonka valtuustot käsittelevät • Selvittäjän ehdotukseen voi sisältyä vain lain edellyttämä yhdistymissopimus


Lataa ppt "Selvittäjän ja kuntien välinen työnjako. Kuntarakennelain tavoite • Elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google