Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoin päätöksentekokäytäntö toimintamallina Jouni Tuomisto THL, Ympäristöterveyden osasto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoin päätöksentekokäytäntö toimintamallina Jouni Tuomisto THL, Ympäristöterveyden osasto."— Esityksen transkriptio:

1 Avoin päätöksentekokäytäntö toimintamallina Jouni Tuomisto THL, Ympäristöterveyden osasto

2 Miksei tutkimustieto palvele päätöksentekoa niin kuin halutaan? http://fi.opasnet.org/fi/APTK 2

3 Tutkimuskysymykset Avoin arviointi: –Miten jäsennetään tieteellistä tietoa ja arvoarvostelmia yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi siten, että avoin osallistuminen on mahdollista? Avoin päätöksentekokäytäntö: –Miten rakennetaan jaettua ymmärrystä päätösprosessin eri vaiheissa siten, että tarvittavat toimenpiteet tulevat tehokkaasti toteutetuiksi ja vaikutukset todennetuiksi? (Jaettu ymmärrys = osapuolet ymmärtävät, mitä näkemyksiä asiasta on, mistä ollaan erimielisiä ja miksi.) http://fi.opasnet.org/fi/APTK 3

4 Huomio päätöksentekoon kokonaisuutena Tarkasteltava yhtä aikaa asiantuntijoiden, päättäjien ja sidosryhmien toimintaa. Tarkasteltava koko prosessia päätösvalmistelusta toimenpiteisiin ja vaikutusten seurantaan. Tarkasteltava erityisesti tiedon roolia, tiedon jalostamista ja tiedon virtaamista (tai sen esteitä). Tuomisto, Pohjola, Pohjola (2014): Avoin päätöksentekokäytäntö voisi parantaa tiedon hyödyntämistä. Yhteiskuntapolitiikka 79: 1: 66-75. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014031821621 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014031821621 http://fi.opasnet.org/fi/APTK 4

5 Avoimen päätöksentekokäytännön keskeinen sisältö 1.Ohjeita tavoitteenasetteluun 2.Ohjeita toteutukseen (vaikutusten arviointiin) 3.Ohjeita työn seurantaan ja ohjaukseen –”Mistä tiedetään, että tulos on hyvä?” 4.Huomio tiedon yhteenvetämisen taitoon –Työkaluja tämän toteuttamiseen. http://fi.opasnet.org/fi/APTK 5

6 Avoin päätöksentekokäytäntö: periaatteet Tavoitteellisuus: päättäjät määrittelevät julkisesti päätöksen rajauksen ja tavoitteet, joihin toimintaa peilataan. Kohteellisuus : työn kohteena on verkkotyötilassa tehtävä vaikutusarviointi, johon tuotetaan suositukset ja perustelut. Syysuhteiden kuvaus: arviointi tarkastelee syyketjua päätösvaihtoehdoista vaikutuksiin ja tavoiteltuihin arvoihin. Uusiokäyttö: kaikki tieto jäsennetään mahdollisimman helposti käytettäväksi uusiin tarkoituksiin. Kritiikki: Kaikkea työn sisältöä saa kritisoida joka vaiheessa. Kritiikin murtamat osat hylätään. Avoimuus : Kuka tahansa saa osallistua. Kaikki tieto jaetaan heti netissä. http://fi.opasnet.org/fi/APTK 6

7 Työtä varten verkkotyötila Opasnet Nettisivusto, jossa voi tehdä kaiken päätösvalmistelutyön. http://fi.opasnet.org/fi/APTK 7

8 Opasnet-hankkeita

9 Avoin päätöksentekokäytäntö http://fi.opasnet.org/fi/APTK 9

10 Esimerkki: pneumokokkirokote- hankinnan avoin valmistelu 2014 STM ja THL määrittelevät päätöksen rajauksen sekä terveys-, kustannus- ja muut tavoitteet. Kuvataan yhteenveto taudista ja rokotteista sekä alustavat vaikuttavuuden laskentamallit. Avoin julkinen keskustelu vaikuttavuuden kriteereistä, parametreista ja arvioinnista yleensä. THL jäsentää keskustelun ja vetää tiedot yhteen APTK:n periaatteiden mukaisesti. Avoimen työskentelyn pohjalta kriteerit päätetään ja rokote kilpailutetaan. http://fi.opasnet.org/fi/APTK 10

11 Mitä pitäisi tehdä toisin? Tutkijat/asiantuntijat –Tärkeä tieto julki heti eikä vasta kun artikkeli on julkaistu. –Ei-asiantuntijoidenkin näkemyksiä on lähtökohtaisesti pidettävä mahdollisesti tosina ja siksi tärkeinä. Päättäjät: –Todelliset tavoitteet julki. –Tutkijat päästettävä miettimään päätöskysymyksiä. Sidosryhmät: –Osallistuminen yhteiseen työskentelyyn. Kaikki: –Enemmän yhteistä keskustelua. –Tavoitteeksi toisen ymmärtäminen ja auttaminen. –Järjestelmällinen kulttuurin muuttaminen. http://fi.opasnet.org/fi/APTK 11


Lataa ppt "Avoin päätöksentekokäytäntö toimintamallina Jouni Tuomisto THL, Ympäristöterveyden osasto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google