Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laurea/AS/2003 Ohjauksen osaaminen Mahdollisuus vastata ohjauksen tarpeisiin tasapuolisuus oikeudenmukaisuus taloudellisuus tavoitteellisuus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laurea/AS/2003 Ohjauksen osaaminen Mahdollisuus vastata ohjauksen tarpeisiin tasapuolisuus oikeudenmukaisuus taloudellisuus tavoitteellisuus."— Esityksen transkriptio:

1 Laurea/AS/2003 Ohjauksen osaaminen Mahdollisuus vastata ohjauksen tarpeisiin tasapuolisuus oikeudenmukaisuus taloudellisuus tavoitteellisuus

2 Laurea/AS/2003 Ohjauksen osaaminen Jotta syntyviin opiskelijalähtöisiin haasteisiin voidaan vastata tarvitaan osaamista  koko henkilöstölle opettajat tukipalvelut tutor-opiskelijat Tarvitaan osaamisen tasoja

3 Laurea/AS/2003 Ohjauksen osaamisen tasot Opettaja ohjaajana Tutoropettajat Ohjauksen kordinaattorit Opinto-ohjaajat Ohjauksen tiimi Opiskelijahuolto

4 Laurea/AS/2003 1. Taso: Opettaja ohjaajana ”tietoisuus ohjauksesta”  ohjauksen holistisuus  opettajalla on opettajuuteen liittyvää osaamista, mutta koko opintopolkuun liittyvä ja kaikki prosessit tunnistava osaaminen usein puutteellista  kaikilla opettajille oltava hallussa ohjauksen minimikriteerit prosesseista, työnjaosta ja välineistä

5 Laurea/AS/2003 1. Taso: Opettaja ohjaajana Tason haltuunotto vaatii pitkää koulutusta Pieninä askelina käydään läpi sekä opettajat että tukipalveluissa työskentelevät Kouluttajina toimivat toisaalta oman talon opinto-ohjaajat ja toisaalta ulkopuoliset kouluttajat Koulutus luonteeltaan jatkuvaa ja toistuvaa Kokonaisuuden suorittaminen 2 ov

6 Laurea/AS/2003 2. Taso: Tutor-opettajuus ”Lähiohjaus, seuranta ja jatkuvuus”  ohjauksen menetelmät ja välineet  tukipalveluiden tunteminen  seuranta ja HOPS-menetelmä (eHops)  ennaltaehkäisevää ohjausta  massojen ohjausta (tarkistuspisteet) aloitus>harjoittelu osana ammatillista kasvua>kohtivalmistumista

7 Laurea/AS/2003 2. Taso: Tutor-opettajuus Tutor-opettaja vastaa opiskelijan tekemisistä 2 ensimmäistä opiskeluvuotta. 3 henkilökohtaista tapaamista Keskeistä opiskelijan tunteminen Kouluttajina oman talon opinto-ohjaajat ja ulkopuoliset asiantuntijat Kokonaisuuden suorittaminen 3 ov

8 Laurea/AS/2003 3. Taso: Ohjauksen koordinaattori ”Opo-opettaja”  toimii koulutusohjelmansa ohjauksen koordinaattorina  mielellään opon koulutus tai vastaava ohjauksen osaaminen  yhteistyön varmistaminen muiden ohjauksesta vastaavien tahojen kanssa  huolehtii ohjauksen kehittämisestä omassa yksikössään  tuntee Laurean ulkopuoliset ohjauspalvelut  hyvinvointi luo pohjaa motivoivalle opiskeluilmapiirille mukana opiskeluhuollossa  ohjauksen menetelmien ja välineiden kehittämiseen

9 Laurea/AS/2003 4. Taso: Opinto-ohjaaja ”Ohjauksen ammattilainen” Päätoiminen isommissa koulutusohjelmissa tai instituuteissa Ohjauksen kehittäjä Kouluttaja Ongelmien ratkaisija (korjaava ohjaus) Ohjauksen tiimi ja yhteistyö Vastaa ohjauksen toteutumisesta

10 Laurea/AS/2003 Ohjauksen tiimi Vastaavana johtoryhmän jäsen Jokaisen instituutin päätoimiset ohjauksen vastuuhenkilöt Ohjauksen koordinaattorit Opiskelijoiden edustaja

11 Laurea/AS/2003 Ohjauksen tiimi Määrittää ohjauksen painopisteet  ennaltaehkäisevään ohjaukseen  korjaavaan ohjaukseen Suunnittelee tarvittavan koulutuksen ja toteuttaa sen Osana opiskelijahuoltoa Koordinoi ohjauksen hankkeita ja projekteja


Lataa ppt "Laurea/AS/2003 Ohjauksen osaaminen Mahdollisuus vastata ohjauksen tarpeisiin tasapuolisuus oikeudenmukaisuus taloudellisuus tavoitteellisuus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google