Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HOPSista Eli mistä tässä onkaan kysymys? TAIKOPEDA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HOPSista Eli mistä tässä onkaan kysymys? TAIKOPEDA"— Esityksen transkriptio:

1 HOPSista Eli mistä tässä onkaan kysymys? TAIKOPEDA 27.4.2006
Satu Eerola, OTUKE, Tay

2 Satu Eerola, OTUKE, Tay satu.eerola@uta.fi
HOPSista kuka kehittää mitä ? mikä kehittää ketä ? mikä kehittää mitä ? Satu Eerola, OTUKE, Tay

3 Satu Eerola, OTUKE, Tay satu.eerola@uta.fi
Kuka ohjaa, mitä ohjaa? HOPS (OPM??) ohjaa _____________ … HOPS-lomake ohjaa _____________ … HOPS-käytänteet ohjaavat ________ … HOPS-opas ohjaa _______________ … Opettaja/amanuenssi/oap jne. ohjaa ______________________________ … Kehittäjä/suunnittelija/kouluttaja ohjaa ______________________________ … Satu Eerola, OTUKE, Tay

4 HOPSAAMISEN ARKI SUUNNITTELUSSA I
KUKA tekee/OHJAA/tallentaa/dokumentoi? MITEN ohjataan/tuetaan/ORGANISOIDAAN? MILLOIN, MISSÄ, MITÄ tehdään/tarkastetaan/seurataan? KEITÄ ohjataan/hopsataan? Satu Eerola, OTUKE, Tay

5 HOPSAAMISEN ARKI SUUNNITTELUSSA II
KUKA kehittää/koordinoi/tekee/ohjaa/tallentaa/ dokumentoi/linjaa? MITEN linjataan/tuetaan/organisoidaan/tehdään kehitetään? MILLOIN, MISSÄ, MITÄ tehdään/arvioidaan/seurataan? KEITÄ koulutetaan/verkostoidaan? Satu Eerola, OTUKE, Tay

6 Satu Eerola, OTUKE, Tay satu.eerola@uta.fi
HOPS dialogi Mitä? Milloin? OPISKELU (rajattu) Miten? Miksi? OPPIMINEN (avoin) Satu Eerola, OTUKE, Tay

7 Satu Eerola, OTUKE, Tay satu.eerola@uta.fi
HOPSin lisäarvo?? Taidekorkeakouluissa ? ”edistää opiskelijoiden etenemistä opinnoissaan”  Mitä ydinprosessia tuetaan?  Mitä ns. sekundaariprosesseja tuetaan? ”helpottaa ja kehittää ohjausta”  Mikä helpottaa? Mikä kehittää? … ja toisaalta mikä ketäkin? Kuka mitäkin.. Satu Eerola, OTUKE, Tay

8 Satu Eerola, OTUKE, Tay satu.eerola@uta.fi
HOPSista lisäarvoa Ydinprosessin tunteminen, ymmärtäminen, artikulointi – myös opiskelijoille  Käsitteellistäminen myös oppimisen suhteen Taideaineiden omat tyypilliset prosessit  jännittäminen, itsekritiikin käsittely-/säätelytaito, paniikkihäiriöt, minäkuvan vääristymät, taiteilijuuden paineet, kilpailu, pelko menettää inspiraatio/luovuus etc. Satu Eerola, OTUKE, Tay

9 Satu Eerola, OTUKE, Tay satu.eerola@uta.fi
HOPSista lisäarvoa Taideaineiden omat tyypilliset prosessit  jännittäminen, paniikkihäiriöt: ohjaus, ryhmän hyödyntäminen, käsitteellistäminen  itsekritiikkiä ja/tai -tarkkailua liikaa: HOPSilla suuntaaminen, käsitteellistäminen, tiedottaminen etc. (käsittely-/säätelytaitojen kehittäminen tavalla, joka tukee esim. taiteilijuutta) Satu Eerola, OTUKE, Tay

10 Satu Eerola, OTUKE, Tay satu.eerola@uta.fi
HOPS säätelee monia prosesseja O P I S K E L I J A P R O S E S S I O P P I M I S P R O S E S S I A S IA N T U N T I J U U D E N K E H I T T Y M I N E N Satu Eerola, OTUKE, Tay

11 Satu Eerola, OTUKE, Tay satu.eerola@uta.fi
HOPSissa kysyen.. 1. Minkälainen identiteetti on/voisi olla?  onko yliopisto-opiskelijan identiteettiä? Tunnistaako ”minä oppijana” skeemaa? Rakentuuko taiteilijuutta/akat. asiantuntijuutta? 2. Minkälaisia taitoja ja valmiuksia prosessi onnistuessaan edellyttää? Satu Eerola, OTUKE, Tay

12 HOPS-näkökulmia: Mikä omaa tonttiasi?
Oppimiskäsitys Vuorovaikutus Koordinointi Aika Diskurssi Opiskelukykyisyys Opiskelijatietojärj. Toimintakulttuuri Identiteetti OPPIMISPROSESSI Satu Eerola, OTUKE, Tay

13 Satu Eerola, OTUKE, Tay satu.eerola@uta.fi
HOPS eri tasoillaan 1/2 Kuinka suunnittelussa nähdään/tunnetaan eri toimijat? OPINTOJEN OHJAUKSEN KOKONAISJÄRJESTELMÄ Organisaation muutosprosessi (HOPS kokonaisuudessaan)  vaatii aikaa Vaiheet: epätahtisuus hyväksi Kenen näkökulmasta tasoja rakennetaan? Ja kenen tavoitteita tarkastellaan? Mainio palautejärjestelmä: miten?? Satu Eerola, OTUKE, Tay

14 Satu Eerola, OTUKE, Tay satu.eerola@uta.fi
HOPS eri tasoillaan 2/2 Osa kokonaisuutta: kokonaisuuden ja kontekstin ymmärtäminen  Kuinka kehittäjä/suunnittelija voi esim. ensimmäisenä tiedottaa asiasta, joka kuitenkin rakentuu ensin muualla? Kokonaisuuden jäsentymisen tuska Yliopiston OMALEIMAISUUS !! LAITOS TDK opiskelija NEUVONTA- JA OHJAUSTAHOT Miten näyttäytyy ? Opiskelun, oppimisen säätelijä Satu Eerola, OTUKE, Tay

15 Satu Eerola, OTUKE, Tay satu.eerola@uta.fi
HOPSin teemavuodet Kuka kehittää mitä? Verkosto: yksikkö, yliopisto, muut yo:t, muut tahot, tutkimus, vertaisyksiköt kenen prosesseja kehitetään vs. kenen tavoitteita tarkastellaan? Vertaisvuorovaikutus omassa työssä: kenen kanssa? Iso kysymys, iso ”talo”: TEEMOITA!! Satu Eerola, OTUKE, Tay

16 Kehittäjäihmisten tulkintaa ?
”Vastuu HOPSin laatimisesta on opiskelijalla, joka saa tukea opintojensa suunnitteluun koko opintojensa ajan.” ”Tärkeää on, että molemmilla osapuolille syntyy ohjaussuhteen luonteesta sama tulkinta.” Psykologinen sopimus ”Ohjaussuhteen voi jäsentää toisaalta sisältö- toisaalta suhdeaspektiin.” TaY:n HOPS-opas Satu Eerola, OTUKE, Tay

17 Horisontaalinen & vertikaalinen ohjaus
Ohjaus- ja tukitahot: Ura- ja rekrytointi-palvelut ohjaustahot (opinto-neuvonta ym.) tiedekunta (op.asiain päälliköt, oy-ohjaajat) laitos (tuutorointi, opettajat) YTHS, muut tukitahot Laitos: 1. vuoden kevät Tiedekunta: 3. vuoden kevät Opiskelijaprosessi Ohjaus- ja neuvontapalvelut: tapahtumat eri tasoilla yksilöohjaus ja yhteistyö www-sivustot Oppimisprosessi Asiantuntijuuden kehittyminen Tiedekunta: 1. vuoden syksy Laitos: Kandi-seminaari Laitos: Gradu-seminaari Satu Eerola, OTUKE, Tay

18 hopsista, aika loppui! Kiitos kaikille. TAIKOPEDA 27.4.2006
Satu Eerola, OTUKE, Tay


Lataa ppt "HOPSista Eli mistä tässä onkaan kysymys? TAIKOPEDA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google