Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV Aineisto koottu Heli Korkiakosken (11.11.2004) materiaalista.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV Aineisto koottu Heli Korkiakosken (11.11.2004) materiaalista."— Esityksen transkriptio:

1 TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV Aineisto koottu Heli Korkiakosken ( ) materiaalista

2 JOHDANTO Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä on keskeistä koulutuksen ja työelämän lähentäminen. Työssäoppimisesta saadut kokemukset ovat olleet varsin myönteisiä. Näyttöjen liittäminen osaksi työssäoppimista on merkittävä ammatillisen peruskoulutuksen uudistus.

3 JOHDANTO Työpaikkaohjaajilla on keskeinen rooli sekä työssäoppimisen että näyttöjen vakiinnuttamisessa ja ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisessä. Näistä tehtävistä selviäminen vaatii työpaikkaohjaajalta oman ammattialan osaamisen lisäksi ammatillisen koulutuksen tuntemista sekä opiskelijan ohjauksen ja arvioinnin taitoja.

4 JOHDANTO Valtioneuvoston hyväksymässä Koulutus ja tutkimus suunnitelmassa tavoitteena on kouluttaa n työpaikkaohjaajaa. (alueellamme 400 ) Opetushallitus ajanmukaistaa työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteita mm. ammatilliseen perustutkintoon liitettävien näyttöjen vuoksi.

5 Opintojen tavoitteet ja sisällöt
Työpaikkaohjaajien koulutuksen keskeisenä tavoitteena on edistää työssäoppimista ja osaamisen arviointia näyttöjen avulla sekä parantaa työpaikoilla järjestettävän koulutuksen laatua Työpaikkaohjaajien koulutusohjelma (2 ov) koostuu neljästä osa-alueesta: 1. Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö 2. Opiskelijalähtöinen ohjaaminen 3. Työssäoppimisen ja näyttöjen toteuttaminen 4. Opiskelijan arviointi työpaikoilla

6 Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja tuntee ammatillisen koulutuksen yleisen rakenteen ja erilaiset koulutuksen järjestämismuodot omalla alallaan hahmottaa oman alan ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteet kehittää ammatillista koulutusta työelämälähtöiseen suuntaan - suunnittelee työssäoppimista ja näyttöjä omalla työpaikalla

7 Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
Opetussuunnitelmarakenne Opetussuunnitelman perusteet arviointia Oppilaitoksen opetussuunnitelma/ työssäoppimisen periaatteet Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) (HOJKS) Opetussuunnitelma oppilaitoksessa Työssäoppimisen suunnitelma (TOPS) suunnittelua Arviointi

8 Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja tuntee ammatillisen koulutuksen yleisen rakenteen ja erilaiset koulutuksen järjestämismuodot omalla alallaan hahmottaa oman alan ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteet kehittää ammatillista koulutusta työelämälähtöiseen suuntaan - suunnittelee työssäoppimista ja näyttöjä omalla työpaikalla

9 Suunnitelmat ja sopimukset
Työpaikkaohjaaja osaa yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa laatia toteuttamis- kelpoiset suunnitelmat työssäoppimiselle ja osaamisen arvioinnille. Liite: työssäoppimissopimuslomake puitesopimus

10 Työssäoppimisen mahdollisuudet
a) Työssäoppiminen tarjoaa työpaikoille saada osaavaa ja työpaikalle soveltuvaa työvoimaa vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen ja suunnitteluun kehittää työpaikan oppimiskulttuuria ja kaikkien työntekijöiden kouluttautumista hyödyntää oppilaitoksen osaamista, asiantuntemusta ja koulutuspalveluja (esim. päättötyö ja koneiden yhteiskäyttö) oppia tuntemaan nuorten odotuksia ja ajatusmaailmaa edistää elinikäistä oppimista työpaikoilla

11 Työssäoppimisen mahdollisuudet
b) Työssäoppiminen on mahdollisuus myös oppilaitokselle ja opettajalle vahvistaa oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä ja koulutuksen suunnittelua monipuolistaa oppimisympäristöjä parantaa koulutuksen tunnettavuutta työelämässä pitää yllä ja kehittää opettajien ammattitaitoa (esim. opettajien TOP-jaksot) monipuolistaa opiskelijan arviointia

12 Työssäoppimisen mahdollisuudet
c) Opiskelijan mahdollisuudet oppia erilaisissa työympäristöissä saada tukea ammatilliseen kasvuun ja erikoistumiseen syventää ammatillista osaamista ja saada ajanmukaisia työelämävalmiuksia tutustua työelämän pelisääntöihin ja työtapoihin kehittää vuorovaikutustaitoja ja saada monipuolisia kontakteja kehittää vastuuntuntoa työstä ja opiskelusta sekä lisätä opiskelumotivaatiota itsenäistyä ja työllistyä

13 Työpaikkaohjaajan tehtävät
Erilaisista painotuksista huolimatta työpaikkaohjaaja on henkilö, joka - toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opettajan tai oppilaitoksen välillä - varmistaa, että työpaikka on turvallinen ja laadukas oppimisympäristö - suunnittelee työssäoppimista ja näyttöjä yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa - toteuttaa työssäoppimista ja näyttöjä laadittujensopimusten ja suunnitelmien mukaan - ohjaa ja tukee opiskelijaa työssäoppimisen ja näyttöjen aikana - arvio opiskelijan osaamista yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa

14 Työpaikkaohjaajan rooli pähkinänkuoressa
Tukea opiskelijan motivaatiota Auttaa opiskelijaa löytämään itseä kiinnostavia asioita Antaa ohjauksen alkuvaiheessa opiskelijalle konkreettisia sääntöjä toimintaan Vahvistaa opiskelijan uskoa itseensä Lisätä opiskelijan tehtävien vaikeusastetta vähitellen ja kannustaa ottamaan haasteita Rohkaista kysymään Antaa rehellistä ja kannustavaa palautetta Pohtia, miten kehittää omaa ohjaustaan Auttaa opiskelijaa yhdistämään aiemmin opittu uuteen asiaan Opastaa ja tarjota selkeitä malleja

15 Opiskelijalähtöinen ohjaaminen
Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa luoda opiskelijoille mahdollisuuksia oppia ja hankkia tietoa erilaisin tavoin kehittää yksilöllisiä työssäoppimistilanteita lähtökohdiltaan erilaisille opiskelijoille ristiriitatilanteissa toimia rakentavana ratkaisijana

16 Opiskelumotivaatio Tärkein oppimistuloksiin vaikuttava tekijä on motivaatio Käsitykset omasta itsestä vaikuttavat suuresti motivaatioon ja oppimiseen VINKIT: Tutustu opiskelijan arvomaailmaan Auta opiskelijaa löytämään omakohtainen tavoite Osoita opiskelijalle, että uskot häneen

17 Työssäoppimisen ja näyttöjen toteuttaminen
Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työhön ohjaa työssäoppimista ja toteuttaa näyttöjä tehtyjen sopimusten mukaisesti vakiinnuttaa työssäoppimisen osaksi työyhteisönsä toimintaa yhteistyössä työnantajan kanssa.

18 Opiskelijan perehdyttäminen
Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työssäoppimisjaksolla työpaikan työtehtäviin työkulttuuriin työpaikan sääntöihin. TOP- ohjaaja ohjaa opiskelijan oppimista tavoitteiden mukaisesti. Alan työsuojelu- ja turvallisuusohjeet sekä oman työn vaara- ja haittatekijät ovat tärkeä osa ohjausta.

19 Opiskelijan arviointi työpaikoilla
Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa arvioida työssäoppimista ja näyttöjä laadukkaasti ja työelämän osaamisvaatimuksia painottaen antaa opiskelijalle kannustavaa palautetta

20 Työpaikkakouluttajan tehtävä arvioinnissa
Arvioi opiskelijan ammattitaitoa ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaan Antaa palautteen kannustavasti Edistää opiskelijan ammatillista kasvua Tuo esille työelämän näkökulman arviointikeskustelussa Osallistuu arviointiin liittyvään dokumentointiin


Lataa ppt "TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV Aineisto koottu Heli Korkiakosken (11.11.2004) materiaalista."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google