Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA – HENSU Seija Pajukoski

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA – HENSU Seija Pajukoski"— Esityksen transkriptio:

1 HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA – HENSU Seija Pajukoski

2 OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA
Tavoite: mahdollistaa yksilöllisen näytön suunnittelun ja toteutuksen mahdollistaa opiskelijan vahvuuksien ja tuen tarpeiden huomioimisen näytössä – tiedonkulku, suunnitelmallisuus

3 HENSU perustuu Opiskelijan HOPS:aan, (HOJKS), kytkeytyy TOPS:aan
aikaisemmin koottujen opiskelijatietojen hyödyntämiseen osaamiskartoitukseen ja opiskelijan itsearviointiin ennen näyttöä Koulutuksen järjestäjän näyttösuunnitelmaan (Ops:n perusteet, näyttöaineistot) Työssäoppimisen paikkaan

4 HENSU tehdään Yhteistyössä: opiskelija, opettaja (ja ryhmän ohjaaja), työpaikkaohjaaja tarvittaessa yhteistyö opiskelijahuollon ja vanhempien kanssa - eri opiskeluvaiheissa

5 HENSU - SISÄLTÖ näyttöön liittyvän tuen ja ohjauksen suunnittelu
näytön toteutuksen suunnittelu: näyttöympäristö, näytön toteutustapa, ajoitus arvioinnin suunnittelu

6 HENSU edellyttää että koulutuksen järjestäjän näyttösuunnitelmassa on kuvattu HENSU:n rooli ja toteutustapa yhteistyökulttuuria (opettaja-työpaikkaohjaaja-opiskelija) toimivaa henkilökohtaisen suunnittelun mallia oppilaitoksessa (HOPS- ja HOJKS-käytännöt)

7 HENSU - periaatteet opiskelijatuntemus on pohjana!
opiskelija on itse mukana suunnittelussa! yhteistyö: opettaja, työpaikkaohjaaja avoimuus Työväline – ei paperisilppua!

8 POHDITTAVAA HENSUSTA millainen on toimiva, arkipäivän Hensu?
milloin Hensun tekeminen aloitetaan? mitkä ovat Hensun tekemiseen osallistuvien roolit? koko opiskelun ”raami Hensu” vai yksittäisen näytön Hensu? - Hensu eri opiskeluvaiheissa? mikä on Hensun suhde TOPS:iin?

9 POHDITTAVAA Miten sovittaa yhteen TOPS, HENSU, HOPS, HOJKS?
Kuka tekee suunnitelmia: työn jako ja roolit? (opettaja, ryhmän ohjaaja, opiskelija, työpaikkaohjaaja, työnantaja, opiskelijahuolto, vanhemmat) Millainen on toimiva henkilökohtainen suunnitelma? Millaisia ongelmia eri suunnitelmien teossa ja käytössä on ollut? Millaisia muita kysymyksiä ja kommentteja heräsi?

10 HOPS KAIKILLE OPISKELIJOILLE!
pohjautuu opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin opiskelija osallistuu opetussuunnitelman tavoitteista ja opiskelijan omista tavoitteesta lähtevä suunnitelma ARKIPÄIVÄN HOPS - TYÖVÄLINE

11 HOPS -Opetussuunnitelman perusteet (2001)
opiskelijoille on laadittava heidän valintojensa mukainen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia tehtäessä on otettava erityisesti huomioon ne opiskelijat, joilla on perusopetuksen aikana tai ammatillisen koulutuksen alkaessa opiskeluun tai elämiseen liittyviä vaikeuksia

12 HOPS - TYÖVÄLINE tehdään jokaiselle opiskelijalle
oppimisen suunnitelma elää opiskelujen edetessä sisältää TOPS:n, HENSU:n sekä opetuksen ja ohjauksen suunnitelman paljon tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle laaditaan lisäksi HOJKS

13 Erilainen oppija ammatillisessa koulutuksessa ja HOPS
Oppiminen Ammatillinen kasvu Työllistyminen Hyvä elämä Henkilökohtainen kasvu Tiedonsiirto vahvuuksien ja vaikeuksien tunnistaminen Opetus ja ohjaus Tuki- ja ohjaustoimet Työssäoppiminen Yhteistyö Arviointi ja näytöt Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS, johon sisältyy TOPS ja HENSU (HOJKS – henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma: erityisopetus) Opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutus Oppilaitoksen kulttuuri ja opetussuunnitelma


Lataa ppt "HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA – HENSU Seija Pajukoski"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google