Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖN TYÖAIKA Laadittu 11.5.2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖN TYÖAIKA Laadittu 11.5.2009."— Esityksen transkriptio:

1 PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖN TYÖAIKA Laadittu

2 PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖN TYÖAIKA
KVTES:n työaikaluvun 7 §:n mukainen yleistyöaika 38 tuntia 15 minuuttia viikossa voidaan järjestää myös jaksossa työaika tasoittuu keskimäärin 38 tuntiin 15 minuuttiin jakson enimmäispituus 6 viikkoa päivittäisen työajan pituus voi viikon eri työpäivinä vaihdella enintään 9 tuntia

3 Kvtes:n ylityörajat ja työaikakorvausten maksamisperusteet
Vuorokautisia ylityörajoja pitää noudattaa Ylityötä on työnantajan aloitteesta tehty työ, joka ylittää työvuoroluetteloon merkityn säännöllisen työajan. Vuorokautinen ylityöraja on 8 tuntia tai tätä korkeampi työvuoroluetteloon etukäteen suunniteltu tuntimäärä. Työvuoroluetteloon voidaan kuitenkin suunnitella vain maksimissaan 9 tunnin työpäiviä. Viikoittainen ylityöraja on 38,25 tuntia ja viikkoa pidemmässä tasoittumisjaksossa työvuoroluetteloon merkitty viikkotyöaika (15 §).

4 Kvtes:n ylityörajat ja työaikakorvausten maksamisperusteet
Vuorokautisia ylityörajoja pitää noudattaa Vahvistettuun työvuoroluetteloon voidaan tehdä muutos vain perustellusta syystä (30 § 2 mom.). Tällainen perusteltu syy on mm. se, jos joku henkilökunnasta puuttuu. Jos työpäivää pidennetään, kertyy vuorokautista ylityötä 8 tuntia ylittävältä ajalta ja viikoittaista ylityötä, jos vuorokautinen ylityöraja ei ylity.

5 Kvtes:n ylityörajat ja työaikakorvausten maksamisperusteet
Vuorokautinen ylityö kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla korotettuna seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettuna. Viikoittainen ylityö viideltä ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla korotettuna seuraavilta 100 %:lla korotettuna Ylityö korvataan joko rahakorvauksena tai annetaan vastaava aika vapaana. Myös aikana annettava korvaus pitää korottaa sopimuksen mukaisesti (17 §).

6 Kvtes:n ylityörajat ja työaikakorvausten maksamisperusteet
Korvausten suorittamisajankohta (KVTES luku III 25 § 5 mom.) seuraavan kalenterikuukauden aikana tai työaikajakson päättymistä seuraavan kalenterikuukauden aikana sovittaessa vapaa-aikakorvaus voidaan antaa vielä neljän seuraavan kalenterikuukauden aikana Ilman viranhaltijan/työntekijän suostumusta ei voida käyttää lyhyempää kuin yhden työpäivän kestävää vapaa-ajankorvausta (6 mom.)

7 Kvtes:n ylityörajat ja työaikakorvausten maksamisperusteet
JUKOn määräys Paikallisesti ei tule tehdä olemassa olevia KVTES-sopimusmääräyksiä heikentäviä työaikasopimuksia. Kaikki paikalliset sopimukset pitää lähettää liittojen hyväksyttäväksi.

8 Työaikaa koskevia erityismääräyksiä
KVTES:n liitteen 5 3 §:ssä on päiväkodin johtajana, lastentarhanopettajana tai erityislastentarhanopettajana toimivia, kelpoisuusehdot täyttäviä viranhaltijoita/työntekijöitä koskevia erityismääräyksiä, jotka vaikuttavat työajan suunnitteluun. riittävä aika esimiehen ohjeiden mukaan työpaikalla vanhempainiltoihin vanhempien tapaamisiin toiminnan yhteiseen suunniteluun työpaikan ulkopuolella mm. muuhun toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun (oman lapsiryhmän toiminnan suunnittelu) kotikäynteihin noin 8 % kasvatushenkilöstön työajasta kuluu näihin tehtäviin otetaan huomioon työajan käyttöä ja työvuoroluetteloa suunniteltaessa esiopetuksesta vastaavalle varataan tarpeellinen määrä aikaa opetussuunnitelman laatimiseen ja tarvittaessa myös lapsi- tai lapsiryhmäkohtaisen esiopetuksen suunnitelman tekemiseen Mitään seurantaa siitä, paljonko aikaa on käytetty muihin tehtäviin kuin lapsiryhmässä työskentelyyn, ei tarvitse järjestää, eikä siihen ole myöskään viranhaltijalla/työntekijällä mitään subjektiivista oikeutta (KT 3/2005).

9 Työvuoroluettelon suunnittelu
Työvuoroluettelo on virallinen asiakirja, jonka tekemistä edellyttävät työaikalaki ja virka- ja työehtosopimus. työnantajan työnjohto-oikeutensa perusteella antama työnjohdollinen määräys työn tekemisestä, henkilön työajasta, työvuoroista sekä niiden alkamisesta ja päättymisestä laadittava etukäteen viikoksi/koko työaikajaksoksi kirjallisesti saatettava henkilöstön tietoon viimeistään viikkoa ennen viikon/työaikajakson alkamista työvuoroluetteloa saa muuttaa vain viranhaltijan/työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä

10 Työtehtävät pitää ehtiä tehdä työaikana!
Tehtävät tulee mitoittaa ja järjestää niin, että ne voidaan suorittaa normaalina työaikana. Käytettävissä olevan työajan ja tehtävään sisältyvän työmäärän tulee olla tasapainossa. Työaikasäädökset suojelevat työntekijöitä haitalliselta työn kuormitukselta.

11 Yhteistoimintamenettely muutostilanteissa
Työaikajärjestelyt ovat kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaisia asioita. Ennen työaikamuodon muuttamista tulee käydä yhteistoiminta-menettelyn mukaiset neuvottelut niiden kanssa, joita muutos koskee.


Lataa ppt "PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖN TYÖAIKA Laadittu 11.5.2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google