Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työnantajan velvollisuudet käytännössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työnantajan velvollisuudet käytännössä"— Esityksen transkriptio:

1 Työnantajan velvollisuudet käytännössä
Lakimies Mika Välimaa , Pori

2 J-P Konttinen 2007 ASSISTENTTI.INFO

3 Työnantajan yleiset velvollisuudet
maksaa työstä sopimuksen mukaista palkkaa noudattaa velvoittavaa työlainsäädäntöä (esim. vuosiloma, työterveyshuolto, työaika, työsopimus, vakuutukset) noudattaa valtakunnallisen ja yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä, jos sellainen on olemassa edistää toiminnallaan suhteitaan työntekijöihin sekä työntekijöiden keskinäisiä suhteita

4 TA yleiset velvollisuudet (2)
huolehtia, että työntekijä voi suoriutua työstään myös työpaikan olosuhteiden muuttuessa (esim. perehdytys) kohdella työntekijöitä tasapuolisesti -> ketään ei aseteta perusteettomasti eri asemaan esim. syntyperän tai sukupuolen vuoksi Huom! Tasa-arvolaki ei rajaa henkilökohtaisen avustajan työhönottoa. huolehtia työturvallisuudesta

5 Työnantajan velvollisuudet
Lainsäädäntö Työsopimuslaki Työaikalaki Vuosilomalaki Työterveyshuoltolaki Työturvallisuuslaki Tapaturmavakuutuslaki

6 Sopimusvelvoitteet Työsopimus Työehtosopimus
Mitä sovittu (suullisesti tai kirjallisesti)? Työnantajan on annettava työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan, kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Työehtosopimus Koskee työnantajaa, joka on Hetan jäsen

7 Palkanmaksu Kuka hoitaa avustajan palkanmaksun? (työnantaja/kunta)
Työnantaja ensisijaisesti vastuussa, vaikka kunta maksaa Palkka maksettava työsopimuksen mukaan ajallaan päivä- ja tuntipalkkaiselle vähintään 2 kertaa / kk kuukausipalkkalaiselle palkka kerran kuukaudessa Sairausajan palkanmaksuvelvollisuus yli 1 kk kestäneessä työsuhteessa täysi palkka sairastumispäivä + 9 arkipäivää, muutoin 50 % palkasta

8 Työaika Työaikalain/TES:n noudattaminen Työvuoroluettelo
Käy ilmi säännöllisen työajan alkaminen/päättyminen ja päivittäiset lepoajat Työntekijän tietoon viimeistään 1 viikkoa ennen Työaikakirjanpito Tehdyt tunnit ja niistä maksetut palkat Säännöllisen työajan tunnit sekä lisä-, yli- ja sunnuntaityötunnit korotuksineen

9 Työsuojelu Työnantajan järjestettävä työterveyshuolto
Sopimus työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa Huolehdittava työturvallisuudesta Otettava tapaturmavakuutus

10 Työnantaja vs. kunta Työnantaja vastaa työsopimuksen laillisuudesta, ei kunta (vrt. määräaikainen päätös/työsopimus) Kunnan korvattava työnantajan lakisääteisistä velvoitteista johtuvat kustannukset Henk.koht.avun päätös/rajaukset huomioitava Tietojenantovelvollisuus

11 Kynnys ry


Lataa ppt "Työnantajan velvollisuudet käytännössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google