Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYÖAIKAKIRJANPITO JA SEN VALVONTA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYÖAIKAKIRJANPITO JA SEN VALVONTA"— Esityksen transkriptio:

1 TYÖAIKAKIRJANPITO JA SEN VALVONTA
JARMO KALLIONIEMI

2 Työaika-asiakirjat TAL 7. luku
Työajan tasoittumisjärjestelmä 34 § Työvuoroluettelo 35 § Poikkeuslupa 36 § Työaikakirjanpito 37 § Moottoriajoneuvon kuljettajan henkilökohtainen ajopäiväkirja 37 a §

3 Työaikalain pakottavat säännökset
lisä- ja ylityön määritelmä työntekijän/virkamiehen suostumus ylityön enimmäismäärät hätätyö työnantajan kirjanpitovelvollisuutta koskevat säännökset

4 Työaikakirjanpito TAL 37 §
Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työtekijöittäin Kirjanpitoon on merkittävä joko säännöllisen työajan tunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korvaukset tai kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen yli-, hätä-, ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotusosat

5 Työaikakirjanpito TAL 37 §
Jos lisä, yli- ja sunnuntaityö korvataan työntekijälle sopimuksen mukaan kiinteänä kuukausikorvauksena, on luetteloon merkittävä arvioitu lisä-, yli- ja sunnuntaityön määrä kuukaudessa Työnantajan on säilytettävä työaikak.pito vähintään 38 §:ssä säädetyn kanneajan päättymiseen asti

6 Työajan rekisteröinti
Tehtyjen työtuntien jako palkkaustavan mukaan aikatyö, urakkatyö, palkkiotyö Ylityötuntien rekisteröinti erikseen maksamista varten yli 50 %:n korotukseen oikeuttavat tunnit yli 100 %:n korotukseen oikeuttavat tunnit Ylityötuntien joko ylityömäärien tarkkailuun vuorokautinen ja viikoittainen ylityö periodiylityö, hätätyö, aloittamis- ja lopettamisylityö sopimusperusteinen ylityö Sunnuntaityötuntien rekisteröinti erikseen

7 Työaikakirjanpito TAL 37 § 3 mom.
Työsuojeluviranomaiselle on pyydettäessä toimitettava jäljennös työaikakirjanpidosta 10 ja 12 §:n nojalla tehdyistä sopimuksista 34 §:ssä tarkoitetusta työajan tasoittumis-järjestelmästä 35 §:ssä tarkoitetusta työvuoroluettelosta

8 TYÖAIKOJA KOSKEVAN DOKUMENTAATION TARKASTAMINEN

9 Valvontaviranomaisen rooli
Työsuojeluviranomainen tarkastaa työpaikkoja ja muita valvonnan kohteita sekä tekee muita lainsäädännössä esitettyjä toimenpiteitä. Tarkastaja edistää valvontaa toteuttaessaan työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa. KT. laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

10 Toimivaltuudet ja velvollisuudet
Tiedonsaanti ja tarkastusoikeus 4 § 1. päästä paikkaan, jossa työtä tehdään 2. saada nähtäväksi työsuojeluviranom. valvontaan liittyvät asiakirjat 8. muut valvontaa varten tarvittavat tiedot Tarkastuksesta ilmoittaminen 7 § ennakkoilmoitus ajankohdasta työnantajalle Tarkastus ennalta ilmoittamatta 8 § jos ilmoittaminen vaarantaa tarkastuksen tavoitteiden saavuttamisen

11 Tarkastuksesta ilmoittaminen
Kirjallinen ilmoitus työsuojelutarkastuksesta asialista käsiteltävistä asioista varauspyyntö tarvittavista asiakirjoista vuoden 2007 aikana yrityksessä tehtyjen työ- ja ylityötuntien määrä henkilöittäin työtekijöiden ja toimihenkilöiden vuonna 2007 tekemät työtunnit ja ylityöt henkilöittäin

12 Tarkastuksen suorittaminen
Työnantajan varaamien asiakirjojen sisällön tarkastaminen ja havainnointi työaikakirjanpidon olemassaolo ja laillisuus ylityötuntien kirjaaminen henkilöittäin ylityötuntien enimmäismäärien selvittäminen paikallinen sopimus 80 tunnin lisäylityöstä paikallinen sopimus ylitöiden tarkastelujakson pituudesta

13 Kiitos!


Lataa ppt "TYÖAIKAKIRJANPITO JA SEN VALVONTA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google