Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TES-prosessi helluntaiseurakunnassa Markku Luoma Vesa Pylvänäinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TES-prosessi helluntaiseurakunnassa Markku Luoma Vesa Pylvänäinen."— Esityksen transkriptio:

1 TES-prosessi helluntaiseurakunnassa Markku Luoma Vesa Pylvänäinen

2 Prosessin päävaiheet 1.Neuvotellaan käyttöönotosta työntekijöiden kanssa 2.Laaditaan suunnitelma käyttöönotosta 3.Hyväksytään ratkaisut hallituksessa/vanhimmistossa 4.Tehdään käyttöönotosta sopimus työntekijöiden kanssa 5.Lähetetään sopimuksesta tieto järjestöille 6.Laaditaan työsopimukset ja toimenkuvaukset 7.Toteutetaan sopimuksen mukaiset palkka- ja muut muutokset

3 1. Neuvotellaan käyttöönotosta työntekijöiden kanssa •Työntekijät valitsevat edustajansa neuvotteluihin (työntekijät itse, luottamusmies, henkilöstön edustaja) •Työnantaja nimeää edustajansa (Hallitus on virallinen työnantajan edustaja. Nimeää neuvottelijan/ neuvottelijat, esim. hallituksen puheenjohtaja.) •Neuvotellaan käyttöönoton periaatteista kotimaan ja ulkomaan henkilöstön osalta •Sovitaan käyttöönottosuunnitelman tekemisestä (laatija/laatijat, ratkaistavat kysymykset, aikataulu)

4 2. Laaditaan suunnitelma käyttöönotosta •Ketkä kuuluvat sopimuksen piiriin (mahdollinen työnantajan edustaja/edustajat) •Vaativuustasoihin sijoittaminen •Tehtäväkohtaisen osan soveltaminen •Henkilökohtaisen osan soveltaminen •Kokemuslisän soveltaminen •Työaikamääräysten soveltaminen (mm. pastorien työaikaratkaisut) •Käyttöönoton aikataulu •Mahdolliset paikallisesti sovittavat poikkeukset

5 3. Hyväksytään ratkaisut hallituksessa/vanhimmistossa •Hallitus tekee päätökset työnantajan puolelta suunnitelman vahvistamisesta, sopimuksen käyttöönotosta ja palkkausta ym. koskevista ratkaisuista •Käsitellään tarvittaessa vanhimmistossa (seurakunnan sisäisten käytäntöjen mukaisesti)

6 4. Tehdään käyttöönotosta sopimus työntekijöiden kanssa •Sovitaan työntekijöiden edustajien kanssa käyttöönottosuunnitelman hyväksymisestä •Allekirjoitetaan pöytäkirja käyttöönottamisesta (sisältää tiedon KjTES:n käyttöön ottamisesta sellaisenaan tai siihen paikallisen sopimisen kautta tehtävistä muutoksista, sekä paikallisesti sovittavista asioista)

7 5. Lähetetään sopimuksesta tieto järjestöille •Lähetetään neuvottelupöytäkirja työnantajajärjestölle (Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry. PL 30, 00131 Helsinki) ja työntekijäjärjestölle (Seurakuntien viran- ja toimenhaltijoiden liitto SVTL ry. Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki) •Ilmoitus sisältää vain tiedot KjTES:n käyttöön ottamisesta ja mahdollisista paikallisesti sovituista poikkeuksista ja paikallisesti sovittavista asioista, ei yksityiskohtaisia tietoja esim. työntekijöistä tai heidän palkkauksestaan

8 6. Laaditaan työsopimukset ja toimenkuvaukset a.Laaditaan kirjalliset työsopimukset (ellei ole) tai päivitetään olemassa olevat b.Laaditaan kirjalliset toimenkuvaukset

9 7. Toteutetaan sopimuksen mukaiset palkka- ja muut muutokset a.Siirrytään maksamaan palkkaus uuden järjestelmän mukaan sovitusta ajankohdasta lukien b.Toteutetaan työaikaratkaisut sovitun mukaisesti c.Toteutetaan muut TES:n aiheuttamat muutokset d.Varaudutaan seuraamaan TES:n myöhempiä muutoksia ja toteuttamaan siitä aiheutuvat toimenpiteet (esim. taulukkokorotukset)


Lataa ppt "TES-prosessi helluntaiseurakunnassa Markku Luoma Vesa Pylvänäinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google