Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perhepäivähoitajia koskeva neuvottelutulos

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perhepäivähoitajia koskeva neuvottelutulos"— Esityksen transkriptio:

1 Perhepäivähoitajia koskeva neuvottelutulos
korotukset sekä työaika

2 Korotukset 1.2. – 31.12.2011 1.5.2011 yleiskorotus 1,2 %
järjestelyerä 0,8 % kertaerä 100 €

3 Hoitopaikasta maksettava korvaus 1.5.2011
Hinnoittelutunnus Hoitopaikkavaraus yli 5 tuntia päivässä Hoitopaikkavaraus enintään 5 tuntia päivässä 12PPH001 376,07 € 188,04 € 12PPH002 358,16 € 179,08 €

4 Työaikamuoto ja säännöllinen työaika
Työaikamuoto jaksotyöaikatyyppinen työaika Säännöllinen työaika 40 tuntia työaikajaksossa, jonka aikana työaika tasoittuu em. viikkotuntimäärään Tasoittumisjakson vähimmäispituus kaksi viikkoa ja enimmäispituus 6 kuukautta Paikallisesti voidaan sopia kuutta kuukautta pidemmästä tasoittumisjaksosta KVTES:n III luvun 3 §:ssä määrätyllä tavalla Tällöin tasoittumisjakson pituus voi olla enintään vuosi

5 Työajan tasoittumisjärjestelmä, työvuoroluettelo sekä arkipyhäjakson työaika
KVTES III luku 29 §:n mukaan Työvuoroluettelo KVTES III luku 30 §:n mukaan Arkipyhäjakson työaika Täyttä työaikaa tekevän työaikaa lyhentävän arkipyhän arvo 8 tuntia Osa-aikatyötä tekevän arkipyhälyhennys 8 tunnista vastaava osuus kuin hänen osa-aikatyöprosenttinsa on täydestä työajasta

6 Vuorokausilepo ja viikoittainen vapaa
Vuorokausilepo TaL 29 § 9 tuntia Viikoittainen vapaa TaL 31 § 35 tunnin keskeytymätön vapaa-aika viikossa tai Keskimäärin 35 tunnin vapaa-aika 14 vuorokauden aikana. Vapaan tulee kuitenkin olla vähintään 24 tuntia viikossa Viikoittaisesta vapaasta poikkeaminen ja korvaus TaL 32 §

7 Ylityön muodostuminen
Täysi jakso 40 tuntia kertaa työaikajakson viikkojen lukumäärä Esim. 6 viikon työaikajaksossa 6 x 40 h = 240 h Keskeytynyt jakso Jakson keskeytyessä lasketaan, kuinka monta tuntia toteutunut työaika on työhön käytettyinä vuorokausina kahdeksaa tuntia pidempi. Tämän tuntimäärän osalta maksetaan ylityökorvaus. Työpäiviksi katsotaan myös työajan tasauksesta tai vapaa-aikakorvauksesta johtuvat kokonaiset vapaapäivät Työaika voi keskeytyä loman, sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi

8 Ylityökorvaus ja tuntipalkanjakaja
Ylityökorvauksena maksetaan kultakin ylityötunnilta 35 %:lla korotettu tuntipalkka tai annetaan vastaava vapaa-aika Tuntipalkanjakaja 180

9 Ylityökorvaus keskeytyneellä jaksolla
Esimerkki Työaikajakson pituus 6 viikkoa, työaika 240 tuntia työpäivät ma – pe Henkilö on jakson toisen viikon vuosilomalla Täydessä jaksossa 30 työpäivää, mutta lomasta johtuen jaksolla tehty 25 työpäivää Jakson toteutuneet tunnit 250 tuntia (250 h / 25) - 8 = 2 h Ylityökorvaus 25 x 2 h = 50 tuntia 35 %:lla korotettu tuntipalkka tai vastaavaa vapaa

10 Työryhmä asti Työryhmä selvittää perhepäivähoitajien työaikalain alaisuuteen siirtymisestä aiheutuvia liitteen 12 työaikamääräysten muita muutostarpeita Tarkoitus selvittää työajaksi luettavan ajan- käsite ja siihen liittyvinä mm. seuraavat tilanteet: Lapsen tuominen ja hakeminen hoidosta hoitosopimuksesta poiketen Yöaikaan tapahtuva hoito Työvuoroluettelo Varallaolo Ylityöprosentti Työryhmän tavoitteena on valmistella em. työaikamääräysten muuttamista seuraavan sopimuskauden alkuun.


Lataa ppt "Perhepäivähoitajia koskeva neuvottelutulos"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google