Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työaikapankki Infotilaisuus 17.1.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työaikapankki Infotilaisuus 17.1.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Työaikapankki Infotilaisuus

2 Sisällysluettelo Mikä on työaikapankki 3 Ohjeistus ja aikataulu 4
Liittyminen ja eroaminen 5 Mistä työaikapankin työaikasaldo kertyy 6 Työaikapankkivapaiden pitäminen 7 Työaikapankin käytöstä 8 Työaikapankin käyttöönotto 9 Työaikapankki ja Titania

3 Mikä on työaikapankki? Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyä, jolla erikseen määritettyjä vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä työaikakorvauksia voidaan sopimalla lainata taikka säästää pitkäjänteisesti ja yhdistää muihin vapaisiin sekä pitää vapaana esimiehen kanssa sovituissa jaksoissa. Työaikapankkiin voidaan kerätä enintään 40 tuntia ja pankista voidaan lainata enintään 8 tuntia. Työaikapankki on rinnakkainen liukuvan työajan järjestelmän kanssa.

4 Ohjeistus ja aikataulu
Pysyväisohje 1/2013 Henkilöille, joiden työvuorosuunnittelu ja toteuman seuranta tapahtuvat Titania- ohjelmistossa Työntekijä/viranhaltija vaihtaa yö-, ilta-, la-, su-, aatto-, varallaolo-, ylityö- ja/tai lisätyökorvaukset ajaksi, joka muodostaa työaikapankin saldon Mahdollisuus ottaa käyttöön alkavasta työvuorojaksosta lukien, sen mukaan miten työyksikössä sovitaan liittyminen työaikapankkiin aina yhdistettyjen 6- viikkoisjaksojen alussa

5 Liittyminen ja eroaminen
Työaikapankin käyttö on vapaaehtoista - kukin päättää itse kuulumisestaan työaikapankkiin ja mitkä työaikakorvaukset haluaa siirrettäväksi pankkiin. Liittymisestä ilmoitetaan esimiehelle kirjallisesti ennen sen työvuorojakson vahvistamista, josta lukien työntekijä haluaa liittyä pankkiin. Työaikapankista erotaan kirjallisella ilmoituksella. Irtisanominen astuu voimaan kolmen kuukauden kuluttua seuraavan Titanian tasoitusjakson alusta alkaen. Työaikapankista erotessa jäljellä oleva pankkisaldo, jota ei voida antaa vapaana, maksetaan rahana.

6 Mistä työaikapankin työaikasaldo kertyy?
Työaikapankkiin voidaan kerätä yö-, ilta-, aatto-, lauantai- ja sunnuntaityö sekä varallaolo-, ylityö- ja lisätyökorvauksia. ei ns. kliinisen lisätyön korvauksia Korvaukset muunnetaan ajaksi kulloinkin voimassa olevan KVTES:n mukaisesti. Työntekijä valitsee, mitkä korvaukset hän haluaa siirrettäväksi työaikapankkiin (valintaa voi muuttaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua). Maksimisaldon (40 tuntia) ylittävät korvaukset menevät maksuun.

7 Työaikapankkivapaiden pitäminen
Pankkivapaan pitämisestä sovitaan esimiehen kanssa Pankkivapaa voidaan antaa työvuoron suunnitelmavaiheessa tai toteumamuutoksena. Pankkivapaata voi pitää joko kokonaisina vapaapäivinä tai lyhennettyinä päivinä. Kokonaisia työaikapankkivapaapäiviä voi pitää enintään 2 päivää peräkkäin ja enintään 10 päivää vuodessa. Esimies vastaa siitä, että kokonaisten työaikapankkivapaiden lukumäärä ei ylity

8 Työaikapankin käytöstä
Jaksotyössä voidaan suunnitelmavaiheessa työntekijän ja esimiehen yhteisellä sopimuksella tasata jakson tunteja työaikapankin tunneilla enintään kahdeksalla tunnilla suunniteltavaa jaksoa kohti. Sairastuminen myönnetyn pankkivapaan aikana ei peruuta tai siirrä vapaata käytettäväksi myöhempänä ajankohtana. (Pankkivapaa säilyy Titanian kirjauksessa sellaisenaan eikä sille kirjata äkillistä sairauslomaa.) Sairastuminen ennen sovitun pankkivapaan alkamista siirtää vapaan takaisin pankkiin. Palvelussuhteen päättyessä negatiivinen saldokertymä voidaan pidättää palkasta.

9 Työaikapankin käyttöönotto
Käyttöönotto työyksikön sopiman tasoitusjakson alusta, aikaisintaan alkavalla työvuorojaksolla. Myöhemmin työaikapankkiin liitytään aina tasoitusjakson alusta alkaen (esim. käytössä 6 viikon tasoitus, liitytään 1. kolmen viikon jakson alussa). Liittymisestä kirjallinen ilmoitus esimiehelle (sähköpostilla). Suunnittelija merkitsee Titaniaan niille henkilöille, jotka haluavat liittyä pankkiin A3 / Työaika välilehdelle – Työaikapankki / Käytössä.

10 Työaikapankki ja Titania
Henkilön lisäys työaikapankkiin 11 Korvausten muuttaminen ajaksi 12 Esimerkki pankkisaldon kertymisestä 13 Pankkivapaan merkitseminen suunnitelmaan 14 Pankkivapaan merkitseminen toteumaan 15 Henkilön poisto työaikapankista 16 Korvausten maksaminen pankista erottaessa 17 Pankkivapaa henkilökohtaisella raportilla 18 Saldokertymien seuranta –raportti 19 Tilasto pankkivapaiden käytöstä 20

11 Henkilön lisäys työaikapankkiin
Liittyvän henkilön perustietoihin Työaika-välilehdelle tehdään merkintä työaikapankin käytöstä.

12 Korvausten muuttaminen ajaksi työaikapankkiin kuuluvilla
Taulukon perustiedoissa Korvaukset-välilehdellä määritellään siirretäänkö korvaukset pankkiin (= Aikana) vai maksetaanko ne rahana (= Rahana)

13 Esimerkki pankkisaldon kertymisestä
Henkilön tekemästä 15:00 iltatunnista kertyy pankkiin 2 tuntia 15 minuuttia. Lisäksi pankkiin kertyy 7 tuntia 52 minuuttia tehdystä 50% ylityöstä (5:15). Edellisiltä jaksoilta on siirtynyt 11 tuntia. Koska henkilö ei ole käyttänyt jakson aikana saldoa, siirtyvät edellisen jakson 11:00 tuntia ja tämän jakson 10:07 tuntia (yhteensä 21 tuntia ja 7 minuuttia) seuraavalle jaksolle.

14 Pankkivapaan merkitseminen suunnitelmaan
Työntekijälle suunnitellaan pankkivapaapäivä 26. päivään. Vapaapäivä kirjataan suunnitelmaan / (kauttaviiva) ja kellonajat 07:00 ja 15:00. Pankkisaldosta (20:27) vähenee 8 tuntia. Siirtäisimme HUOM-kohdan dialle 14, koska tässä on kyse suunnitelmasta. HUOM. pankkivapaata voidaan pitää enintään kaksi peräkkäistä päivää.

15 Pankkivapaan merkitseminen toteutumaan
Työntekijälle on suunniteltu 01. päivälle työvuoro 07:30 – 15:30. Hän lähtee sovitusti kotiin klo 11:00 ja ottaa lopun päivän pankkivapaata. Pankkivapaan käyttö kirjataan toteutumaan (/ ja kellonajat). Pankkisaldosta vähenee 4:30.

16 Henkilön poisto työaikapankista
Henkilön perustiedot –ikkunassa Työaika-välilehdellä tehdään henkilön poisto työaikapankin toiminnallisuuden piiristä irtisanomisajan jälkeisellä jaksolla. kun henkilö eroaa pankista työsuhde päättyy tai palkkausperuste olennaisesti muuttuu.

17 Korvausten maksaminen pankista erottaessa
Henkilön luopuessa työaikapankista Titania näyttää maksuun menevän saldon määrän Toteutuman kirjaaja laittaa kertyneen saldon maksuun erilliskorvauksena saldon maksua varten perustetulla palkkalajilla ikkunassa D8.

18 Pankkivapaa henkilökohtaisella raportilla
Henkilökohtaisella suunnitelmalistalla miel toteumalistalla, koska suunnitelmassa tunnit eivät ole ajantasalla näkyvät tehdyt pankkivapaakirjaukset (= saldovapaa) sekä saldotapahtumat ja jakson lopun saldokertymä. Raportit / Henkilökohtaiset suunnitelmalistat -> yksittäiset palkkalistat

19 Saldokertymien seuranta -raportti
Yksikön työntekijöiden saldokertymät näkyvät yhdellä raportilla Raportit / Työaikapankki - Saldokertymät

20 Tilasto pankkivapaiden käytöstä
Yksikön henkilöiden pankkivapaiden käytön päivätasolla näkee tilastosta. Tilastot / Poissaolo –tilastot / Työaikapankki – Saldova-paa


Lataa ppt "Työaikapankki Infotilaisuus 17.1.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google